หมายเลขแจ้งซ่อม : 6-sd.op-02531

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : sirirutn
วันที่ : 2022-01-11
เวลา : 08:38:33
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อื่นๆ
บริเวณ : อาคารสโมสรชั้น 4 ห้อง 2 กับห้อง 5
ลักษณะการชำรุด : สายฝักบัวอาบน้ำ น้ำหยดตรงลูกยาง
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : rakchart
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2022-01-11
วันที่แล้วเสร็จ : 2022-01-11
อุปกรณ์ที่ใช้ : ฝักบัว
จำนวน : 1ชุด
รายละเอียด :

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ