หมายเลขแจ้งซ่อม : 6-sd.op-02529

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : phisanuchai
วันที่ : 2022-01-10
เวลา : 09:51:49
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อื่นๆ
บริเวณ : หอพระ
ลักษณะการชำรุด : เสาไฟด้านหลังหอพระล้ม
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : piroj
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2022-01-13
วันที่แล้วเสร็จ : 2022-01-13
อุปกรณ์ที่ใช้ :
จำนวน :
รายละเอียด :

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ