หมายเลขแจ้งซ่อม : 5-sd.op-02525

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมไม่ได้
ผู้แจ้ง : prateepa
วันที่ : 2022-01-06
เวลา : 15:31:04
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน
บริเวณ : ห้องเรียนบรรยาย/ชั้น4/ห้อง403
ลักษณะการชำรุด : เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TASAKI จำนวน 2 เครื่อง ไฟโชว์ตลอดเปิดไม่ทำงาน
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : samphan
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2022-01-12
วันที่แล้วเสร็จ : 2022-01-12
อุปกรณ์ที่ใช้ :
จำนวน :
รายละเอียด : รีเซทระบบใช้งานได้ 1 ตัว อีก 1 ตัวยังใช้งานไม่ได้รอจัดจ้าง

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ