หมายเลขแจ้งซ่อม : 6-sd.op-02524

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : jumroen
วันที่ : 2022-01-06
เวลา : 09:59:48
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อื่นๆ
บริเวณ : สถานีไฟฟ้าย่อย มศว องครักษ์ แอร์ที่ห้องสวิทช์เกี่
ลักษณะการชำรุด : แอร์ไม่เย็น ที่ท่อน้ำยาแอร์มีน้ำแข็งจับ......
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : rakchart
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2022-01-11
วันที่แล้วเสร็จ : 2022-02-21
อุปกรณ์ที่ใช้ :
จำนวน :
รายละเอียด :

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ