หมายเลขแจ้งซ่อม : 6-sd.op-02521

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : viriyasu
วันที่ : 2022-01-04
เวลา : 13:31:25
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อื่นๆ
บริเวณ : ประตูหลังมหาวิทยาลัยข้างโรงผลิตน้ำประปา
ลักษณะการชำรุด : รายละเอียดตามไฟล์แนบ
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : piroj
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2022-01-05
วันที่แล้วเสร็จ : 2022-01-13
อุปกรณ์ที่ใช้ :
จำนวน :
รายละเอียด :

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ