หมายเลขแจ้งซ่อม : 1-sd.op-02520

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : natpeeya
วันที่ : 2022-01-04
เวลา : 11:59:44
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อาคารอำนวยการ
บริเวณ : ส่วนพัฒนาความยั่งยืน ชั้น 1 ห้องผู้ช่วยอธิการบดี ผ
ลักษณะการชำรุด : เครื่องปรับอากาศไม่เย็น
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : rakchart
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2022-01-11
วันที่แล้วเสร็จ : 2022-01-11
อุปกรณ์ที่ใช้ :
จำนวน :
รายละเอียด :

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ