หมายเลขแจ้งซ่อม : 6-sd.op-02518

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : sirirutn
วันที่ : 2022-01-04
เวลา : 10:19:37
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อื่นๆ
บริเวณ : อาคารสโมสรชั้น 3 ชั้น 4 ห้อง 7
ลักษณะการชำรุด : ชั้น 3 ฝักบัว ห้องอาบน้ำชาย 1 อัน ชั้น 4 ประตูห้อง 9 ตกล๊อกไม่ได้ ห้อง7ลูกลางชักโคลกขาดนํ้าใหลออกมาข้างนอก
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : rakchart
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2022-01-11
วันที่แล้วเสร็จ : 2022-01-11
อุปกรณ์ที่ใช้ : ฝักบัว - ลูกยาง
จำนวน : 1ชุด
รายละเอียด :

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ