หมายเลขแจ้งซ่อม : 11-sd.op-02512

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : phisanuchai
วันที่ : 2021-12-29
เวลา : 09:39:35
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อาคารกิจกรรมนิสิต
บริเวณ : กิจกรรมนิสิต/ชั้น1/ห้องน้ำ
ลักษณะการชำรุด : เเจ้งซ่อมห้องน้ำอาคาร กองกิจชักโครกน้ำไหลไม่หยุดชั้น1
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : piroj
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2022-01-05
วันที่แล้วเสร็จ : 2022-01-05
อุปกรณ์ที่ใช้ :
จำนวน :
รายละเอียด :

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ