หมายเลขแจ้งซ่อม : 3-sd.op-02510

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : ods00165
วันที่ : 2021-12-27
เวลา : 17:35:09
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : หอพักบุคลากร
บริเวณ : บ้านสามหลัง หลัง1 ห้อง1/404
ลักษณะการชำรุด : วาวล์น้ำหน้าห้อง1/404 รั่ว
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : piroj
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2021-12-28
วันที่แล้วเสร็จ : 2021-12-28
อุปกรณ์ที่ใช้ : บอลวาล3/4 ต่อตรงเกลียวใน1ตัวต่อตรง23/4
จำนวน :
รายละเอียด :

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ