หมายเลขแจ้งซ่อม : 6-sd.op-02507

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : jirasak
วันที่ : 2021-12-27
เวลา : 08:27:50
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อื่นๆ
บริเวณ : ชั้น 2
ลักษณะการชำรุด : เครื่องปรับอากาศห้องทำงาน สถานีไฟฟ้าเปิดไม่ติด
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : rakchart
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2022-01-06
วันที่แล้วเสร็จ : 2022-01-06
อุปกรณ์ที่ใช้ :
จำนวน :
รายละเอียด : เปิดติดแล้ว

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ