หมายเลขแจ้งซ่อม : 1-sd.op-02503

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : nirut
วันที่ : 2021-12-22
เวลา : 10:46:25
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อาคารอำนวยการ
บริเวณ : ชั้น 4 ห้อง 405
ลักษณะการชำรุด : ขอรบกวนซ่อมเก้าอี้สำนักงาน 1 ตัว
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : sumraol
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2021-12-23
วันที่แล้วเสร็จ : 2021-12-23
อุปกรณ์ที่ใช้ :
จำนวน :
รายละเอียด : ซ่อมแซ่มใหม่

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ