หมายเลขแจ้งซ่อม : 3-sd.op-02501

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : akarat
วันที่ : 2021-12-21
เวลา : 13:31:14
ประเภท : อื่นๆ
สถานที่ : หอพักบุคลากร
บริเวณ : อาคารมีน้ำใจ
ลักษณะการชำรุด : ตั้งแต่มีช่างมาติดตั้งแทงค์น้ำบนดาดฟ้าเมื่อช่วงอาทิตย์ก่อน (ช่วงวันที่ 12-17 ธค. จำวันที่ไม่ได้) เหมือนว่าน้ำไหลไม่ปกติ ไหลเบามาก ปกติน้ำที่ห้องจะไหลแรง ช่วยตรวจสอบด้วย
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : rakchart
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2021-12-23
วันที่แล้วเสร็จ : 2022-01-06
อุปกรณ์ที่ใช้ :
จำนวน :
รายละเอียด :

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ