หมายเลขแจ้งซ่อม : 1-sd.op-02500

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : phisanuchai
วันที่ : 2021-12-21
เวลา : 08:38:41
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อาคารอำนวยการ
บริเวณ : อำนวยการ/ชั้น1/ห้องรับรอง
ลักษณะการชำรุด : ไฟหลอดกลมไม่ติด2ดวง อำนวยการชั้น1 ห้องรับรองค่ะ
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : sumraol
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2021-12-21
วันที่แล้วเสร็จ : 2021-12-21
อุปกรณ์ที่ใช้ : เปลี่ยนหลอดไฟใหม่
จำนวน : 2หลอด
รายละเอียด :

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ