หมายเลขแจ้งซ่อม : 3-sd.op-02499

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : sompopp
วันที่ : 2021-12-21
เวลา : 08:26:33
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : หอพักบุคลากร
บริเวณ : 401
ลักษณะการชำรุด : ซื้อหัวก๊อกมาแล้วเปลี่ยนไม่ได้ครับเนื่องจากหัวก๊อกเดิมหล่อปูนไว้ครับ
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : rakchart
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2021-12-23
วันที่แล้วเสร็จ : 2021-12-23
อุปกรณ์ที่ใช้ :
จำนวน :
รายละเอียด :

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ