หมายเลขแจ้งซ่อม : 3-sd.op-02497

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : ods00165
วันที่ : 2021-12-20
เวลา : 13:36:35
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : หอพักบุคลากร
บริเวณ : A507
ลักษณะการชำรุด : ลูกบิดเสีย
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : sumraol
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2021-12-21
วันที่แล้วเสร็จ : 2021-12-21
อุปกรณ์ที่ใช้ :
จำนวน :
รายละเอียด : ซ่อมแซมใหม่

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ