หมายเลขแจ้งซ่อม : 1-sd.op-02496

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : phisanuchai
วันที่ : 2021-12-20
เวลา : 09:43:57
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อาคารอำนวยการ
บริเวณ : อำนวยการ/ชั้น1/ห้องไฟขวามือ
ลักษณะการชำรุด : ไฟหลอดกลมไม่ติด1ดวง อำนวยการชั้น1ตรงห้องไฟขวามื้อค่ะ
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : sumraol
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2021-12-21
วันที่แล้วเสร็จ : 2021-12-21
อุปกรณ์ที่ใช้ : เปลี่ยนหลอดไฟใหม่
จำนวน : 2หลอด
รายละเอียด :

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ