หมายเลขแจ้งซ่อม : 3-sd.op-02495

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : wanlop
วันที่ : 2021-12-19
เวลา : 19:41:36
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : หอพักบุคลากร
บริเวณ : 204 อาคารศรีวิจิตร
ลักษณะการชำรุด : สายยางก๊อกน้ำ พับลงจากข้อต่อก๊อกต่อผิดด้าน ทำให้น้ำไม่ไหล
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : rakchart
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2021-12-23
วันที่แล้วเสร็จ : 2021-12-23
อุปกรณ์ที่ใช้ :
จำนวน :
รายละเอียด :

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ