หมายเลขแจ้งซ่อม : 5-sd.op-02490

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : prateepa
วันที่ : 2021-12-19
เวลา : 18:30:20
ประเภท : เปลี่ยน
สถานที่ : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน
บริเวณ : รอบอาคารชั้น1ฝั่งด้านหน้าอาคารและด้านหลัง/ชั้น1
ลักษณะการชำรุด : หลอดไฟกลม 1 หลอด และหลอดไฟนีออนยาว แสงขาว 1 หลอด
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : samphan
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2021-12-27
วันที่แล้วเสร็จ : 2021-12-27
อุปกรณ์ที่ใช้ : หลอดLED E27 30W และขั้วหลอดE27แบบแป้น
จำนวน : 8 ชุด
รายละเอียด : โคมไฟเป็นแบบเก่าเสื่อมสภาพไม่เหมาะสมกับการใช้งานจึงขอดำเนินการเปลี่ยนให้ทั้งหมด 8 ชุด

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ