หมายเลขแจ้งซ่อม : 5-sd.op-02489

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : prateepa
วันที่ : 2021-12-19
เวลา : 18:23:12
ประเภท : เปลี่ยน
สถานที่ : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน
บริเวณ : โถงทางเดิน/ชั้น5/ติดหน้าห้อง508
ลักษณะการชำรุด : สายpeสีขาว ชำรุดหัก สาเหตุ :สายเสื่อมสภาพแตกหักจากอายุการใช้งาน
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : sitthichai
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2021-12-28
วันที่แล้วเสร็จ : 2021-12-28
อุปกรณ์ที่ใช้ : สายน้ำดีของเครื่องกรองน้ำ
จำนวน : 1เส้น
รายละเอียด : เรียบร้อยดี

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ