หมายเลขแจ้งซ่อม : 3-sd.op-02488

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : sompopp
วันที่ : 2021-12-19
เวลา : 18:23:06
ประเภท : เปลี่ยน
สถานที่ : หอพักบุคลากร
บริเวณ : 401
ลักษณะการชำรุด : ซื้อก๊อกน้ำมาเปลี่ยนด้วยตัวเองไม่ได้ครับเนื่องจากก๊อกเก่ามีปูนรอไว้อยู่ครับ
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : rakchart
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2021-12-23
วันที่แล้วเสร็จ : 2021-12-23
อุปกรณ์ที่ใช้ :
จำนวน :
รายละเอียด :

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ