หมายเลขแจ้งซ่อม : 11-sd.op-02485

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : piroj
วันที่ : 2021-12-16
เวลา : 13:27:08
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อาคารกิจกรรมนิสิต
บริเวณ : ห้องน้ำชายหญิงชั้น1-2-3
ลักษณะการชำรุด : เปลี่ยนกีอกน้ำอ่างล้างหน้าและสายน้ำดีแทนของเก่าชำรุด
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : piroj
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2021-12-16
วันที่แล้วเสร็จ : 2021-12-16
อุปกรณ์ที่ใช้ : กอ๊กอ่างล้างหน้า5ตัว2.สายน้ำ2อัน
จำนวน : 5.
รายละเอียด :

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ