หมายเลขแจ้งซ่อม : 6-sd.op-02483

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : sirirutn
วันที่ : 2021-12-14
เวลา : 09:46:40
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อื่นๆ
บริเวณ : อาคารสโมสรชั้น 3 ห้องน้ำห้องอาบน้ำชาย 1อัน
ลักษณะการชำรุด : สายฝักบัวอาบน้ำพัง แตก 1 อัน
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : sitthichai
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2021-12-24
วันที่แล้วเสร็จ : 2021-12-24
อุปกรณ์ที่ใช้ :
จำนวน :
รายละเอียด : เรียบร้อยดี

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ