วันที่/เวลา อาคาร ชั้น/ห้อง ลักษณะการชำรุด ผู้แจ้ง สถานะ รายละเอียด
ID. 370
2019-10-03
10:52:29
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ชั้นดาดฟ้าอาคารกัลยาณมิตร ซ่อมปั๊มน้ำรั่วซึมถังพักแรงดันผุกร่อน สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 369
2019-10-03
10:50:02
ซ่อมแซม : อื่นๆ วงเวียน ซ่อมไฟแสงสว่างขั้นบันไดไม่ติด 2 ดวง สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 368
2019-10-03
10:46:50
ซ่อมแซม : อื่นๆ ร้าน 15 อาคารโรงอาหารหอพักนิสิต หลอดไฟแสงสว่างไม่ติด 1 ดวง สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 367
2019-10-03
08:49:44
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารกิจกรรมนิสิต ชักโครกห้องน้ำหญิงชั้น 3 น้ำไหลไม่หยุด กัญญารัตน์ ผดุงกิจ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 365
2019-10-02
20:06:43
ซ่อมแซม : อื่นๆ ธนาคาร,บ้านพักบุคลากร ไฟส่องสว่างถนนไม่ติด 3 ต้น รักชาติ ทรัพย์มูล
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 364
2019-10-02
14:49:29
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 5 1.เครื่องกรองน้ำดื่ม หมายเลขครุภัณฑ์ 4610-061-009 น้ำไม่ไหล พิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 363
2019-10-02
11:20:31
ซ่อมแซม : อื่นๆ ไฟแสงสว่างวงจรสะพานบ้านพักบุคคลากรไม่ทำงานอัติโนมัติ สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 362
2019-10-02
10:19:43
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ห้อง605 อาคารA ตัวยึดมุ้งลวด...สำหรับหน้าต่าง 4บาน ในห้องน้ำ 2 และทางออกระเบียง2...น้ำรั่วจากชั้นบน.ฝ้าเสียหาย(ห้องน้ำ) ปล. กุญแจห้องฝากไว้ที่ office อาคารA อารี ตีรณปัญญา
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 361
2019-10-02
09:56:37
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ห้องน้ำ ชั้น 4 1. สายฉีดชำระรั่ว ห้องน้ำชาย จำนวน 1 อัน 2. สายฉีดชำระรั่ว ห้องน้ำหญิง จำนวน 1 อัน แจ้งโดย คุณจิราภรณ์ จันทโกสิน (แม่บ้าน) แจ้งผ่านใบแจ้งซ่อม natpeeya
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 360
2019-10-02
09:22:13
ซ่อมแซม : อื่นๆ รั้วด้านหน้ามหาวิทยาลัยแถบโรงเรียนสาธิต แสงสว่างบนรั้วแถบสาธิตไม่ทำงานอัติโนมัติ สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 359
2019-10-02
09:19:56
ติดตั้ง : อื่นๆ วงเวียนตรงเรือนไทย ตั้งนั่งร้านเพื่อติดไวนิลงานกระฐินพระราชทาน สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 358
2019-10-02
09:13:43
ติดตั้ง : หอพักบุคลากร ชั้นดาดฟ้า ติดตั้งปั๊มน้ำอัติโนมัติบนชั้นดาดฟ้า 1 เครื่องใช้กับชั้น8ด้านลานจอดรถ สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 357
2019-10-02
07:25:37
ซ่อมแซม : อื่นๆ โรงอาหารหอพักนิสิต 1.ก๊อกอ่างล้างหน้าห้องน้ำหญิงชำรุด 2.หลอดไฟส่องสว่างบนหลังคาไม่ติด 3 ดวง สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 356
2019-10-01
13:30:49
เปลี่ยน : อื่นๆ เปลี่ยนทามเมอร์ของน้ำพุหลังป้ายคณะพละ สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 355
2019-10-01
13:29:26
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารกีฬา 2 ตรวจเชคสัญญานโทรศัพท์และย้ายหมายเลข22257ชั้น1มาชั้น2สำนักงาน ของคณะ สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 354
2019-10-01
08:53:58
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร 303c ปลั๊กไฟเสื่อมเปื่อย ภัทริยา อินทร์โท่โล่
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 353
2019-10-01
08:35:06
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ห้อง406 อาคารศรีวิจิตร น้ำไม่ไหล สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 352
2019-09-30
11:20:13
ซ่อมแซม : อื่นๆ บ่อน้ำพุหลังป้ายคณะพละ รปภ.แจ้งน้ำพุทำงานตลอดไม่มีการหยุดทำงาน สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 351
2019-09-30
11:18:30
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza ห้องปั๊มน้ำ ซ่อมนำ้รั่วซึมระหว่างถังน้ำประปาประจำอาคารกับท่อทางดูดของปั๊มน้ำประจำอาคาร สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 350
2019-09-30
11:16:12
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ หน้าอาคารอำนวยการ น้ำพุหน้าอาคารไม่ทำงาน สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 349
2019-09-30
11:15:20
ซ่อมแซม : อื่นๆ รั้วด้านหน้ามหาวิทยาลัย ซ่อมไฟแสงสว่างรั้วด้านหน้ามหาวิทยาลัยไม่ติดหลายดวง สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 348
2019-09-27
08:57:27
เปลี่ยน : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 1.หลอดไฟทางเดินเข้าห้องน้ำไม่ติด 1 หลอด (หลอดเกลียว สีขาว) พิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 347
2019-09-26
10:55:18
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ห้องปั้มอาคารA เปลี่ยนหัวกะโหลกปั้มน้ำ ตึกA 2ตัว tanakorns
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 346
2019-09-25
15:50:20
ติดตั้ง : อาคารเรียนรวม ชั้น1 1.ติดตั้งกลอนประตูจำนวน 2 บาน พิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 345
2019-09-25
10:51:57
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 3 ห้อง 306 1.เครื่องปรับอากาศหมายเลข 4120-059-038 มีน้ำหยด พิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 344
2019-09-25
10:06:04
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสร ฝาชั้น 4 มีน้ำรั่วออกมา รบกวนเข้าตรวจสอบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรครับ Tanakorns
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 343
2019-09-24
16:53:08
ซ่อมแซม : อื่นๆ หอพักกัลยาณมิตร ห้อง302 ที่เก็บน้ำชักโครกมีเสียงน้ำไหลตลอด กนกวรรณ วิชัยวงศ์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 342
2019-09-24
11:53:54
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ห้อง 3/305 เปลี่ยนสะดืออ่างให้หน่อย มีอุปกรณ์ให้แล้ว tanakorns
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 341
2019-09-24
09:46:22
อื่นๆ : อาคารอำนวยการ สำนักงาน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มีกลิ่นหนูตาย ไม่แน่ใจว่าอยู่ในช่องแอร์ หรือเปล่า ภัชรี เขียวสะอาด
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 340
2019-09-20
09:45:45
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 3 ชักโครกห้องน้ำหญิงชั้น 3 ที่กดชำรุด น้ำในชักโครกไหลไม่หยุด กัญญารัตน์ ผดุงกิจ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 339
2019-09-18
13:19:09
เปลี่ยน : อาคารเรียนรวม ชั้น1 1.หลอดไฟทางเดินใน lobby เปิดไม่ติด จำนวน 2 หลอด (หลอดยาว) พิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 338
2019-09-18
12:25:20
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ชั้น 1 อาคารA เครื่องกดน้ำไม่ทำงาน tanakorns
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 336
2019-09-17
15:12:10
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ห้อง 707. อาคาร A ก๊อกน้ำ อ่างล้างหน้า ในห้องน้ำหลุด (อนุญาตให้เปิดห้องเข้าไปดำเนินการได้เลยค่ะ) ชาลินี ทองใบ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 335
2019-09-17
09:57:27
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารกิจกรรมนิสิต ห้องสำนักงานชั้น 1 ที่จับประตูน็อตหลุด, โทรศัพท์สายนอกโทรเข้า - ออก ไม่ได้ กัญญารัตน์ ผดุงกิจ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 334
2019-09-17
09:52:16
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อาคารกิจกรรม ชั้น 1 ที่จับประตูน็อตหลุด, โทรศัพท์สายนอกโทรเข้า - ออก ไม่ได้ กัญญารัตน์ ผดุงกิจ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 333
2019-09-17
09:41:05
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ห้อง 302 อาคารC ที่เสียบสายชำระหัก มีอะไหล่ให้เปลี่ยน รบกวนมาเปลี่ยนให้ด้วยครับ tanakorns
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 325
2019-09-16
07:22:05
ติดตั้ง : อาคารเรียนรวม ห้อง 101 ติดตั้งปลั๊กไฟตามโต๊ะต่างๆสำหรับใช้กับโน๊ตบุ๊กของผู้ใช้งานใน วันที่ 18- 19 /09/62 สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 324
2019-09-13
13:25:31
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น 1 1.ไฟหลอดกลมเสีย จำนวน 1 หลอด 2.สายชำระรั่ว จำนวน 1 สาย 3.ที่เสียบสายชรำะหัก จำนวน 1 อัน ผู้แจ้งซ่อม น.ส.สมใจ ศรีสิงห์ แม่บ้าน อาคารอำนวยการ ชั้น 1 (แจ้งผ่านใบแจ้งซ่อม) natpeeya
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 323
2019-09-13
13:19:39
เปลี่ยน : อาคารเรียนรวม ชั้น 2 1.ลูกบิดประตู ชำรุด 1 ลูก ห้อง 200 พิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 322
2019-09-13
09:42:32
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 1.หลอดไฟโคมดาวไลท์ใน Lobby ไม่ติด 3 หลอด (หลอดสีขาว) 2.ชักโครกน้ำไหลตลอด ห้องน้ำชาย ห้องที่ 2 3.โถปัสสาวะกดน้ำไม่ลง 1 โถ ห้องน้ำชาย พิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 321
2019-09-13
08:32:08
ซ่อมแซม : อื่นๆ โรงอาหารหอพักนิสิต ไฟแสงสว่างข้างร้านขายลูกชิ้นไม่ติด 1 ดวง สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 320
2019-09-12
14:59:08
ซ่อมแซม : อื่นๆ โรงอาหารหอพักนิสิต หลอดไฟบนหลังคาโรงอาหารไม่ติด 1 ดวง ข้างร้านขายของร้านที่ 10 สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 319
2019-09-12
14:55:37
ซ่อมแซม : อื่นๆ ไฟแสงสว่างถนนบริเวณป้ายสิรินธรไม่ติด 1 ดวง สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 318
2019-09-12
14:46:47
ติดตั้ง : อาคารอำนวยการ สำนักงานส่วนพัฒนา ติดตั้งโทรศัพท์ภายใน 1 หมายเลข สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 317
2019-09-12
14:39:34
ติดตั้ง : อาคารอำนวยการ สำนักงานสาถารณูปโภค ติดตั้งโทรศัพท์ภายใน 5 หมายเลข สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 316
2019-09-12
10:32:39
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ห้อง 3/305 ช่วงเวลาประมาณ 14.00 น. รบกวนช่างเข้าเปลี่ยน อุปกรณ์ในห้อง 3/305 เจ้าของห้องซื้ออุปกรณ์มาเปลี่ยนใหม่ให้แล้วครับ อุปกรณ์ฝากที่เจ้าห้าที่ดูแลหอพักครับ tanakorns
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 315
2019-09-11
12:01:59
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคาร A ห้อง 403 ที่รองนั่งบนชักโครกแตก อัมพร ขาวบาง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 314
2019-09-11
11:48:42
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ประตูหน้าห้อง 708A ห้อง 708 A ประตูหน้าห้องมีอาการฝืด แน่นเวลาเปิดไม่ค่อยออกต้องใช้แรงผลักมาก พานิชย์ ยามชื่น
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 313
2019-09-11
11:37:05
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ห้องปั้มน้ำอาคารA ปั้มน้ำใต้อาคาร A รั่ว tanakorns
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 312
2019-09-11
10:57:10
ซ่อมแซม : อื่นๆ ท่าน้ำเรือนไทย ตรวจเชคเครื่องเติมอากาศไม่ทำงานตรงท่าน้ำเรือนไทย 1 เครื่อง สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ