วันที่/เวลา อาคาร ชั้น/ห้อง ลักษณะการชำรุด ผู้แจ้ง สถานะ รายละเอียด
ID. 4863
2023-12-01
16:31:55
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ไฟรอบอาคารไม่ติด ไฟรอบอาคารไม่ติด6หลอด นายสิทธิชัย แสงสว่าง
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 4862
2023-12-01
15:03:23
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza ใต้ถุนอาคาร ปลั๊กเต้ารับแตกชำรุด นายรักชาติ ทรัพย์มูล
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4861
2023-12-01
14:58:08
ซ่อมแซม : อื่นๆ ทางเดินเท้าฝั่งรั้วมหาลัยใกล้หอพระ ฝาบล๊อกไฟเมนต์ไปตู้กำแพงรั้วด้านหน้ามหาลัยแตก นายรักชาติ ทรัพย์มูล
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4860
2023-12-01
13:59:15
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร A701 เปลี่ยนลูกบิด wiparatn
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 4859
2023-12-01
13:57:34
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ไฟลอบอาคาร ไฟลอบอาคารไม่ติด4หลอด นายสิทธิชัย แสงสว่าง
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 4858
2023-12-01
08:48:11
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น2ห้องน้ำชาย อาคารสโมสรชั้น2ห้องน้ำชาย ที่นั้งชักโครกชำรุด นายสิทธิชัย แสงสว่าง
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 4857
2023-11-30
14:41:07
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza ห้องน้ำหญิงชั้น2 น้ำชักโครกไหลตลอด นายรักชาติ ทรัพย์มูล
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4856
2023-11-30
14:39:43
ซ่อมแซม : อื่นๆ เส้นทางหน้าหอพระ โคมไฟเสีย1โคมและโดนกิ่งไม้ทับบิด1โคม นายรักชาติ ทรัพย์มูล
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4855
2023-11-30
14:37:46
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza 2-3 หลอดไฟเสียชั้น2-3 6หลอด นายรักชาติ ทรัพย์มูล
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4854
2023-11-30
09:42:33
อื่นๆ : อื่นๆ อาคารสโมสร ชั้น 2 ร้าน1 (ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกเจ๊ต๋อม ประตูม้วนฝืด ปิดลำบากครับ รบกวนช่วยตรวจสอบให้หน่อย นายนฤชล นิ่มชัยสกุล
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4853
2023-11-29
10:21:45
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ห้องน้ำหญิง ชั้น 3 สายชำระห้องน้ำหญิง ชั้น 3 มีน้ำหยด น.ส.ณัฐปรียา วาปีสา
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4852
2023-11-29
10:20:52
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ประตูด้านหน้าอาคารอำนวยการ ชั้น 1 ประตูบานเลื่อนด้านหน้าอาคารอำนวยการเลื่อนเปิดไม่ได้ น.ส.ณัฐปรียา วาปีสา
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4851
2023-11-29
10:20:08
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ โถง ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ไฟหลอดกลมไม่ติด 1 ดวง น.ส.ณัฐปรียา วาปีสา
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4850
2023-11-29
10:19:35
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ห้องน้ำชาย ชั้น 1 อำนวยการ น้ำโถฉีชายไหลไม่หยุด น.ส.ณัฐปรียา วาปีสา
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4849
2023-11-29
10:01:33
ซ่อมแซม : อื่นๆ 1ไฟแสงสว่าง.รั่วหน้ามหาลัย 1.สายไฟช๊อตขาด นายไพโรจน์ นิ่มเซียน
เริ่มดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 4848
2023-11-28
12:27:26
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสร น้ำประปาล้นถังเก็บน้ำ นายสิทธิชัย แสงสว่าง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4847
2023-11-28
09:16:45
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร A813 ก๊อกน้ำหลุด wiparatn
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4846
2023-11-27
14:45:20
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ห้องเตรียมแลป/ชั้น5/ห้อง509 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TASAKI ชำรุด อาการเปิดไม่ติด (จำนวน1เครื่อง) นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมไม่ได้
รายละเอียด
ID. 4845
2023-11-27
09:44:27
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 4 ห้อง 10 สายชำระน้ำรั่ว นางศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4844
2023-11-25
14:59:04
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 4 ห้อง 1 ประตูตกล็อคไม่ได้ นางศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4843
2023-11-25
14:58:37
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 4 ห้อง 1 ประตูตกล็อคไม่ได้ นางศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4842
2023-11-24
15:15:09
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ห้องน้ำหญิงชั้น4 สายชำระชำรุด นายสิทธิชัย แสงสว่าง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4841
2023-11-24
15:14:12
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ไฟห้องประชุมเล็ก ไฟห้องประชุมเล็กไม่ติด4หลอด นายสิทธิชัย แสงสว่าง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4840
2023-11-24
14:16:19
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 4 ห้อง 9 แอร์เสีย นางศิริรัตน์ เนียมปาน
รออะไหล่
รายละเอียด
ID. 4839
2023-11-24
13:10:20
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้องน้ำหญิง ชักโครกมีน้ำไหลตลอด 2 ห้อง นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4838
2023-11-24
09:36:10
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร เตียงนอน/6/606 เหล็กตัวล๊อกขารองใต้เตียงไม่เท่ากัน​ เหมือนจะหมุนไว้ไม่เท่ากัน​ ขาข้างหนึ่งเลยพับเอียงขึ้น​ เวลาใช้เตียงจะมีเสียงเอียดๆ​ ตลอด อ.ประภัสสร ยอดสง่า
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4837
2023-11-23
13:23:08
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ก๊อกน้ำด้านหลังอาคาร ก๊อกน้ำด้านหลังอาคารน้ำรัว นายสิทธิชัย แสงสว่าง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4836
2023-11-23
10:46:10
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคารศรีวิจิตร ห้อง206 หลอดไฟกลางห้องไม่สว่าง เริ่มกะพริบ นางทัศนีญา ทาระคำ
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 4835
2023-11-22
19:11:22
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza ห้องน้ำชั้น2และ3 ลูกบอลวาล์วถังพักน้ำชักโครกชำรุด 2.ลิ้นปิดกักน้ำถังพักน้ำชักโครกชำรุด นายรักชาติ ทรัพย์มูล
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4834
2023-11-22
14:07:12
เปลี่ยน : อาคารกิจกรรมนิสิต สนามหญ้า สนามหญ้าต้นเสาไฟหลอดขาด 8 ต้น น.ส.กัญญารัตน์ ผดุงกิจ
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 4833
2023-11-22
11:25:50
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ล็อบบี้ หลอดไฟไม่ติด 1 หลอด (หลอดเกลียวสีขาว 14 วัต) นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4832
2023-11-22
11:24:06
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 2 ห้อง 200 ล้างเครื่องปรับอากาศ นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4831
2023-11-22
09:21:53
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 4 ห้อง 9 คอมแอร์ไม่ทำงาน นางศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4830
2023-11-22
09:06:08
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ห้องน้ำสำนักงานชั้น1 ชักโครกน้ำรัว นายสิทธิชัย แสงสว่าง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4829
2023-11-22
09:04:31
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ห้องน้ำสำนักงานชั้น1 สายชำระชำน้ำรัว นายสิทธิชัย แสงสว่าง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4828
2023-11-21
17:41:41
ซ่อมแซม : อื่นๆ คอปเปอร์เวย์ ข้างพื้นฐาน-เรียนรวม ไฟทางเดินหลังคาและโคมไฟติดเสาเสีย นายรักชาติ ทรัพย์มูล
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4827
2023-11-21
17:39:34
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza ห้องน้ำชั้น3 1.ก๊อกน้ำไม่ใหล 2.น้ำไม่แรง 3.น้ำหยดตลอด นายไพโรจน์ นิ่มเซียน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4826
2023-11-21
13:42:57
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร บ้านสามหลังหลังที่ 1 ชั้น 5 หน้าห้อง 1/501 มีเศษปูนลงมาจากฝ้าหน้าห้อง wiparatn
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 4825
2023-11-21
13:04:16
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza ห้องน้ำชั้น3 น้ำไม่ไหล นายรักชาติ ทรัพย์มูล
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4823
2023-11-21
10:47:45
อื่นๆ : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน หน้าอาคาร/ชั้น1/หน้าล็อบบี้ ป้ายLED หน้าอาคารชำรุด (ขอความอนุเคราะห์ปลดสายหรือตัดกระแสไฟ)ที่ป้ายLED เนื่องจากจอ LED พ่วงกระแสไฟกับประตูAUTO นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4822
2023-11-21
10:41:14
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ทางเดินรอบอาคาร/ชั้น1/ทิศตะวันออก หลอดไฟสองสว่างทิศตะวันออก ไม่ติด จำนวน 1 หลอด (หลอดขั้วเกลียว) นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4821
2023-11-21
09:55:58
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 2 ห้อง 200 เครื่องปรับอากาศขึ้นโค้ด E2 นายพิชัย เลิศเวียง
รออะไหล่
รายละเอียด
ID. 4820
2023-11-21
09:54:57
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ห้อง 101 ล้างเครื่องปรับอากาศ นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4819
2023-11-21
09:54:31
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ห้องน้ำหญิง ก็อกน้ำอ่างล้างมือชำรุด นายพิชัย เลิศเวียง
รออะไหล่
รายละเอียด
ID. 4818
2023-11-21
09:53:58
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ห้องน้ำชาย ก็อกน้ำอ่างล้างมือชำรุด นายพิชัย เลิศเวียง
รออะไหล่
รายละเอียด
ID. 4817
2023-11-21
08:19:15
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 4 ห้อง 8 ที่กดชักโครกหัก นางศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4816
2023-11-20
13:46:45
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น1 ส่วนพัฒนาความยั่งยืน wiparatn
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4815
2023-11-20
13:45:55
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น1 ส่วนพัฒนาความยั่งยืน wiparatn
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4814
2023-11-20
13:45:16
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น1 ส่วนพัฒนาความยั่งยืน wiparatn
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4813
2023-11-20
13:45:07
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น1 ส่วนพัฒนาความยั่งยืน wiparatn
ซ่อมได้
รายละเอียด

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ