วันที่แจ้ง รหัสเอกสาร สถานที่ บริเวณ รายละเอียด ผู้แจ้ง สถานะ รายละเอียด
2019-08-26
09:49:32
d-sd.op
00241
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 21.พัดลมโคจร เปิดไม่ติด 1 ตัว ห้องน้ำชายพิชัย เลิศเวียง

รอดำเนินการ

รายละเอียด
2019-08-26
09:38:40
a-sd.op
00240
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
ชั้น 2 ห้องอธิการบดีแอร์น้ำหยด (ตัวในหน้าโต๊ะท่านอธิการบดี) จำนวน 1 ตัว ผู้แจ้งนางสมจิต เอมสวัสดิ์ แม่บ้าน (แจ้งผ่านใบแจ้งซ่อม)natpeeya

รอดำเนินการ

รายละเอียด
2019-08-23
15:24:15
o-sd.op
00239
ซ่อมแซม
อื่นๆ
อาคารสโมสร ชั้น 21.อ่างล้างแก้วน้ำตัน (ห้องล้างภาชนะ) จำนวน 1 อ่าง 2.โถปัสวะห้องน้ำชาย หลุด จำนวน 2 โถ รับแจ้งจาก นางมะลิ สดีเดช พนักงานบริการ (ผ่านใบแจ้งซ่อม)natpeeya

รอดำเนินการ

รายละเอียด
2019-08-23
09:08:52
o-sd.op
00238
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ซ่อมโครงรถสวัสดิการสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-23
07:33:28
b-sd.op
00237
ซ่อมแซม
อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza
ห้องปั๊มน้ำซ่อมไฟแสงสว่างในห้องปั๊มน้ำไม่ติด จำนวน 1 หลอด และซ่อมไฟแสงสว่างลัดวงจร 1 วงจรสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

เริ่มดำเนินการ

รายละเอียด
2019-08-23
07:29:26
o-sd.op
00236
ซ่อมแซม
อื่นๆ
โรงอาหารหอพักนิสิตหลอดไฟแสงสว่างในห้องน้ำชายกระพริบ 1 หลอดสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-23
07:22:49
c-sd.op
00235
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
หน้าต่างตึกเอชั้น6 ชำรุดหน้าต่างตึกเอ ชำรุด บริเวณชั้น6Tanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-22
16:56:18
a-sd.op
00234
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
ชั้น 41.ห้องน้ำชายสายชำระน้ำรั่ว จำนวน 2 อัน 2.ห้องน้ำอาจารย์ด้านหลังอ่างน้ำรั่ว จำนวน 1 ห้อง 3.ถังน้ำ.....ยังไหลเหมือนเดิม จำนวน 1 ห้อง ผู้แจ้งซ่อม คุณประนอม ทองเติม แม่บ้าน (แจ้งซ่อมผ่านใบแจ้งซ่อม)natpeeya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-22
16:52:25
o-sd.op
00233
ซ่อมแซม
อื่นๆ
อาคารสโมสร1.ผ้าห้องน้ำชายร่วง ชั้น 3 จำนวน 1 ห้อง 2.ที่กดชัดโครกห้องน้ำหญิงชำรุด ชั้น 3 จำนวน 2 ห้อง 3.หลอดไฟ ชั้น 4 เสีย จำนวน 2 หลอด ผู้แจ้งซ่อม นางศิริรัตน์ เนียมปาน พนักงานบริการ (แจ้งซ่อมผ่านใบแจ้งซ่อม)natpeeya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-22
16:37:27
o-sd.op
00232
ซ่อมแซม
อื่นๆ
โรงสโมสรห้องนำ้หญิงกดชำโครกไม่ได้สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-22
16:20:09
a-sd.op
00231
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
ชั้น 3 ติดห้องน้ำชาย1.ซ่อมตู้เก็บสายดับเพลิงกระจกหลุด 2.ซ่อมม้วนเก็บสายดับเพลิง 1 ตู้สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

รออะไหล่

รายละเอียด
2019-08-22
16:06:03
o-sd.op
00230
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ถนนด้านหลังคณะวิศวะติดกับสาธิตไฟแสงสว่างถนนไม่ติดสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

เริ่มดำเนินการ

รายละเอียด
2019-08-22
14:59:03
b-sd.op
00229
ซ่อมแซม
อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza
ชั้น 2 อาคารพลาซ่าหลอดไฟบริเวณ ถังขยะกระพริบTanakorns

รออะไหล่

รายละเอียด
2019-08-22
14:58:59
b-sd.op
00228
ซ่อมแซม
อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza
ชั้น 2 อาคารพลาซ่าTanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-22
12:52:47
d-sd.op
00227
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 5 ห้อง 505เครื่องปรับอากาศ หมายเลข 4120-059-044 มีน้ำหยดพิชัย เลิศเวียง

รอช่าง

รายละเอียด
2019-08-22
12:51:04
d-sd.op
00226
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 2 ห้อง 2001.เครื่องปรับอากาศ หมายเลข4120-058-011 เปิดไม่ติดพิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-22
12:49:16
d-sd.op
00225
อื่นๆ
อาคารเรียนรวม
ชั้น 1 ห้อง 1041.ย้ายตำแหน่งหลอดไฟห้อง 104 (ดำเนินการแล้ว)พิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-22
12:47:31
d-sd.op
00224
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 1 1.โถปัสสาวะตัน 1 โถ (ห้องน้ำชาย) 2.เครื่องปรับอากาศ หมายเลข 5 มีน้ำหยด (Lobby) 3.ไฟส่องสว่างหน้าลิฟท์ติดแต่ไม่สว่างพิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-22
11:28:30
o-sd.op
00223
ซ่อมแซม
อื่นๆ
สามแยกเตาเผาขยะเก่า1.ฝ่ายงานจรจรและความปลอดภัยขอให้ปรับมุมกล้องcctv 1 จุด 2.ตรวจซ่อมไฟ"ซเลนจุดลานชงโค 1 จุดสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-22
11:23:46
o-sd.op
00222
ซ่อมแซม
อื่นๆ
โรงอาหารหอพักนิสิต1.พัดลมเพดาน ไม่ติด 1 ตัว 2.ที่แขวนสายชำระหาย 1 อัน ห้องน้ำชาย 3.หัวชำระน้ำไม่แรง 1 หัว ห้องน้ำชาย สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-22
07:51:26
o-sd.op
00221
ซ่อมแซม
อื่นๆ
บ่อน้ำพุหลังป้ายคณะพละซ่อมฝาบ่อพักน้ำเสีย 2 จุด ทางเดินรอบบ่อน้ำพุคณะพละสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

รอช่าง

รายละเอียด
2019-08-21
16:03:12
c-sd.op
00220
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
อาคารกัลยาณมิตรซ่อมโทรศัพท์ภายในที่สำนักงานหมายเลข 21401 โทรเข้าไม่ได้สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-21
15:00:01
o-sd.op
00219
ซ่อมแซม
อื่นๆ
หน้้าโรงยิมแอร์ซ่อมฝาบ่อท่อน้ำทิ้งด้านหน้าโรงยิมโดนรถทับฝาชำรุดสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

รอช่าง

รายละเอียด
2019-08-21
14:58:04
o-sd.op
00218
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ติดตั้งระบบน้ำพุหลังป้าบคณะพละ 1.ติดตั้งมอเตอร์เข้ากับทุ่น 2ประกอบอุปกรณ์ควบคุมน้ำพุในตู้กันน้ำและเดินสายควบคุม 3.เดินสายไฟฟ้าจากน้ำพุมาหาตู้ควบคุม 4.ติดตั้งตู้ควบคุมที่่เสาไฟฟ้าข้างบ่อน้ำพุสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-21
14:44:04
c-sd.op
00217
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ห้อง 508 บริเวณฝ้าเพดานห้องน้ำฝ้าเพดานห้องน้ำ มีน้ำรั่วซึม ไหลหยดลงมา ดังรูปที่แนบ (อนุญาตให้เข้าห้อง และเปิดประตูได้เลยค่ะ) อริยา พุ่มพวง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-21
13:50:39
c-sd.op
00216
เปลี่ยน
หอพักบุคลากร
คอนโด A1. ขาล้อพัดลมตู้ไอน้ำเปลี่ยนเป็นแผ่นเหล็ก จำนวน 20 ตัว 2.เปลี่ยนปลั๊กเสียบ 20 ตัว *ขอเร่งด่วน (รูปแบบสาธิตฯ)wattanali

รออะไหล่

รายละเอียด
2019-08-21
09:52:59
d-sd.op
00215
เปลี่ยน
อาคารเรียนรวม
ชั้น 5 ห้อง 5081.ลูกบิดประตูชำรุดพิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-21
09:51:52
d-sd.op
00214
เปลี่ยน
อาคารเรียนรวม
ชั้น 1 ห้อง 1041.ลูกบิดประตูชำรุดพิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-20
15:33:12
c-sd.op
00213
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
อาคาร A ห้อง 601น้ำหยดจากเพดานห้องน้ำตรงหลอดไฟสุกัลยา กฤษณเกรียงไกร

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-20
15:32:34
c-sd.op
00212
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
อาคาร A ห้อง 601สุกัลยา กฤษณเกรียงไกร

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-20
15:31:23
c-sd.op
00211
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
อาคาร A ห้อง 601สุกัลยา กฤษณเกรียงไกร

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-20
15:30:32
c-sd.op
00210
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
อาคาร A ห้อง 601สุกัลยา กฤษณเกรียงไกร

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-20
15:30:31
o-sd.op
00209
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ร้าน 10 อาคารโรงอาหารหอพักนิสิตซ่อมน้ำรั่วตรงมิเตอร์น้ำประปาสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-20
15:30:01
c-sd.op
00208
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
อาคาร A ห้อง 601สุกัลยา กฤษณเกรียงไกร

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-20
15:29:05
c-sd.op
00207
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
อาคาร A ห้อง 601สุกัลยา กฤษณเกรียงไกร

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-20
14:24:47
c-sd.op
00206
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ลานจดรถตึก เอลานจอดรถอาคารเอ ด้านหน้าไฟไม่ติด 1 ดวง และ หลังตึก ไม่ติด 1 ดวงtanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-20
14:23:49
c-sd.op
00205
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ชั้น 3 อาคาร ซีบริเวณทางเดินส่วนกลางชั้น 3 อาคาร ซี ไฟเปิดไม่ติดtanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-20
10:02:31
c-sd.op
00204
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
อาคารเอ ห้อง 303น้ำไหลท่วมห้อง ขอให้ดำเนินการปิดน้ำและซ่อมแซมท่อน้ำTanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-20
09:18:55
c-sd.op
00203
เปลี่ยน
หอพักบุคลากร
ห้อง 503 อาคารกัลยานมิตรเปลี่ยนลูกบิดประตูทางออกระเบียงไพฑูรย์ กุลพรม

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-20
08:55:18
o-sd.op
00202
ซ่อมแซม
อื่นๆ
หน้าอาคารกิจกรรมนิสิตหน้าอาคารกิจกรรมนิสิต ท่อน้ำประปาชำรุด ขณะนี้น้ำยังไหลไม่หยุด กัญญารัตน์ ผดุงกิจ

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-19
14:52:18
-sd.op
00201

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-19
14:39:35
a-sd.op
00200
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
ห้องน้ำผู้หญิง ชั้น 5 อาคารอำนวยการกลอนประตูห้องน้ำผู้หญิง ชั้น 5 หลุดหายสุพรรณา แดงเจริญ

รออะไหล่

รายละเอียด
2019-08-19
10:07:44
d-sd.op
00199
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 5 1.ชักโครกกดน้ำไม่ลง 1 ห้อง (ห้องน้ำหญิง) 2.สายฉีดชำระชำรุด 1 ห้อง (ห้องน้ำชาย)พิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-19
10:04:57
d-sd.op
00198
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 4 1.สายฉีดชำระชำรุด 1 ห้อง (ห้องน้ำอาจารย์) 2.ประตูห้องท่อชาร์ปชำรุด (ห้องน้ำชาย) 3.หลอดไฟทางเข้าห้องน้ำไม่ติด 1 หลอด ,หลอดไฟโถงทางเดินไม่ติด 2 หลอดพิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-19
09:22:04
d-sd.op
00197
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 2 1.หลอดไฟไม่ติด 1 หลอด (ห้องน้ำหญิง) 2.เครื่องกรองน้ำดื่ม หมายเลข 7610-061-006 น้ำไม่ไหล พิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-19
09:19:33
d-sd.op
00196
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 1 1.พัดลมดูดอากาศชำรุด (ห้องน้ำอาจารย์ ห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิง) 2.พัดลมโคจร ชำรุด 1 ตัว (ห้องน้ำหญิง) 3.โถปัสสาวะตัน 1 โถ,หลอดไฟไม่ติด 1 หลอด (ห้องน้ำชาย) 4.หลอดไฟใน Lobby ไม่ติด 2 หลอด (สีส้ม) 5.โคมไฟทางเดิน ไม่ติด 1 โคม (ทางเดินห้อง 101) 6.สปอร์ตไลท์ด้านหลังอาคารไม่ติด 1 หลอดพิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-19
08:57:56
o-sd.op
00195
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ซ่อมโครงเหล็กรถสวัสดิการสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-19
08:56:28
o-sd.op
00194
ซ่อมแซม
อื่นๆ
หลังร้าน 6 โรงอาหารหอพักนิสิตซ่อมฝารางท่อระบายน้ำทิ้งพุชำรุดสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-19
08:54:42
o-sd.op
00193
ซ่อมแซม
อื่นๆ
เก็บธงรอบโรงยิม เด็บธงรองวงเวียนและในวงเวียน เก็บธงประตูทางเข้าถึงวงเวียน เก็บรูปราชินีในรัชการที่ 9 หน้ามหาวิทยาลัยสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-19
08:52:11
o-sd.op
00192
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ข้างร้าน 10แสงสว่างไม่ติด 1 จุดที่โรงอาหารหอพักนิสิตสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-19
08:49:01
o-sd.op
00191
ซ่อมแซม
อื่นๆ
หน้าร้าน17 :แสงสว่างไม่ติด 1 จุดสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-16
20:09:05
o-sd.op
00190
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างถนนสะพานคอนโดสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-16
08:09:24
a-sd.op
00189
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
ติดตั้งปั๊มน้ำ2ตัวพร้อมระบบควบคุมชั้นดาดฟ้าสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-15
17:11:00
d-sd.op
00188
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น5 ห้อง 509เครื่องปรับอากาศอากาศหมายเลข 4120-001-383 มีน้ำหยดพิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-15
09:03:44
a-sd.op
00187
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
ห้อง504 ชั้น5แอร์มีเสียงดังไพบูรณ์ นวนิธิกร

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-15
08:43:09
o-sd.op
00186
ซ่อมแซม
อื่นๆ
หลอดไฟแสงสว่างในโรงอาหารหอพักนิสิตกระพริบ 1 ดวงสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-14
08:40:08
c-sd.op
00185
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
A303เปลี่ยนลูกบิดประตู ลูกปิดประตูอยู่ที่เจ้าหน้าที่แล้ววิลาวัลย์ ไทรโรจน์รุ่ง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-13
16:01:55
a-sd.op
00184
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
ห้องพักอาจารย์ 504ฝ้าเพดานชำรุด และหน้าต่างชำรุดไพบูรณ์ นวนิธิกร

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-13
14:57:54
d-sd.op
00183
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 1 Lobbyเก้าอี้บุผ้าสีเทาชำรุด 1 ตัวพิชัย เลิศเวียง

ซ่อมไม่ได้

รายละเอียด
2019-08-13
13:15:47
o-sd.op
00182
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ประตูห้องน้ำชายโรงอาหารหอพักนิสิตชำรุด 1 บานสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-13
13:15:40
o-sd.op
00181
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ประตูห้องน้ำชายโรงอาหารหอพักนิสิตชำรุด 1 บานสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-13
13:15:31
o-sd.op
00180
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ประตูห้องน้ำชายโรงอาหารหอพักนิสิตชำรุด 1 บานสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-13
13:11:16
o-sd.op
00179
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ไฟแสงสว่างโรงอาหารหอพักนิสิตชำรุด 2 ดวง พัดลมเพดานมีเสียงดังผิดปกติ 1 ตัง ที่โรงอาหารหอพักนิสิตสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-13
10:48:41
d-sd.op
00178
เปลี่ยน
อาคารเรียนรวม
ชั้น5 ห้อง504เบรกเกอร์ควบคม LCD ชำรุดพิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-13
10:42:39
d-sd.op
00177
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 5 ห้อง 505เครื่องปรับอากาศหมายเลข 4120-001-385 มีน้ำหยดพิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-13
09:35:15
a-sd.op
00176
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
ชั้น 11.สายชำระรั่ว (ห้องน้ำหญิง) จำนวน 1 อัน 2.อ่างน้ำ น้ำลงช้า (ห้องน้ำชาย) จำนวน 1 อ่าง 3.ห้องน้ำกดไม่ลง (ห้องน้ำหญิง) จำนวน 1 ชักโครก ผู้แจ้งซ่อม คุณสมใจ ศรีสิงห์ แม่บ้าน (แจ้งผ่านใบแจ้งซ่อม)natpeeya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-10
16:36:43
d-sd.op
00175
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 1 ห้อง 101 - เครื่องปรับอากาศหมายเลข 4120-059-005 ไม่เย็นพิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-09
14:49:25
a-sd.op
00174
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
ชั้น 21.สายชำระรั่ว (ห้องน้ำชาย) จำนวน 1 อัน 2.อ่างล้างมือ (ห้องน้ำชาย) ตัน (ขวามือ) จำนวน 1 *(ห้องที่สองหน้าประตู) ผู้แจ้ง (นางสมจิต เอมสวัสดิ์) รับแจ้งผ่านใบแจ้งซ่อมnatpeeya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-09
14:46:58
b-sd.op
00173
ซ่อมแซม
อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza
ชั้น 21.ลูกลอยกดไม่ลง ห้องน้ำหญิง 1 ห้อง 2.ที่กดชักโครกหัก ห้องน้ำหญิง 2 ห้อง 3.ไฟห้องน้ำชายไม่ติด 1 ห้อง (ผู้แจ้ง คุณจิราภรณ์ จันทโกสิน) แจ้งผ่านใบแจ้งซ่อมnatpeeya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-09
14:44:43
o-sd.op
00172
ซ่อมแซม
อื่นๆ
อาคารสโมสร ชั้น 21.ก๊อกน้ำอ่างล้างจาน ชำรุด 1 ตัว 2.ห้องน้ำหญิงห้อง 2 ตัน 1 ห้อง (ผู้แจ้ง คุณมะลิ สดีเดช ตำแหน่งพนักงานบริการ) แจ้งผ่านใบแจ้งซ่อมnatpeeya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-09
14:42:17
b-sd.op
00171
ซ่อมแซม
อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza
ห้องน้ำหญิง ชั้น 3หลอดไฟในห้องน้ำหญิงไม่ติด จำนวน 2 หลอด (ผู้แจ้ง คุณจิราภร จันทโกสิน ตำแหน่ง หัวหน้าแม่บ้าน) แจ้งผ่านใบแจ้งซ่อมnatpeeya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-09
12:30:45
d-sd.op
00170
เปลี่ยน
อาคารเรียนรวม
ชั้น 1 ทางเข้าห้องน้ำ- ขั่วหลอดไฟส่องสว่างช๊อต (ดำเนินการแล้ว)พิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-09
09:22:28
o-sd.op
00169
ซ่อมแซม
อื่นๆ
อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 3 ห้องน้ำหญิงห้องน้ำหญิงชั้น 3 ชักโครกน้ำไหลไม่หยุด ขอความอนุเคราะห์ด่วนทึ่สุดกัญญารัตน์ ผดุงกิจ

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-06
15:39:32
a-sd.op
00168
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
ห้องน้ำหญิง ชั้น 2ลูกบิดอ่างล้างมือ ชำรุด ผู้แจ้งซ่อม แม่บ้าน (คุณสมจิต เอมสวัสดิ์)natpeeya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-06
09:38:40
d-sd.op
00167
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น1 บริเวณลานเทาแดงรั้วไม้ระแนงชำรุดพิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-06
09:33:10
d-sd.op
00166
เปลี่ยน
อาคารเรียนรวม
ชั้น1 ห้องพยาบาลสวิตซ์พัดลมโคจรเปิดไม่ติดพิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-06
09:10:49
a-sd.op
00165
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างรั้วไม่ติดชั่วหน้าหอพระถังประตูทางเข้าแยกไฟแดง จำนวน 10 กว่าหลอดสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-05
14:19:22
o-sd.op
00164
ซ่อมแซม
อื่นๆ
-ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างถนนถนนด้้านหลังรั้วหอพักนิสิตมาถึงสามแยกป้อมตำรวจจำนวน12หลอด -ซ่อมไฟส่องสว่างถนนถายในหอพักนิสิต 2 ต้นไม่ติดสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-05
09:02:01
o-sd.op
00163
อื่นๆ
อื่นๆ
อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 2 -3ที่จับประตูเหล็กน๊อตหลุด ชั้น 2 ห้องประชุม แอร์เปิดแล้วเงียบ ไฟไม่ขึ้น ไม่เย็ ชั้น 3 ทุกห้องกัญญารัตน์ ผดุงกิจ

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-02
13:30:55
c-sd.op
00162
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
อาคารบีแจ้งซ่อมประตูเข้าอาคารบี ไม่สามารถปิดสนิทได้ tanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-01
13:57:49
a-sd.op
00161
อื่นๆ
อาคารอำนวยการ
ห้องการเงินและบัญชี ชั้น 1ล้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู เนื่องจากฝุ่นละอองเยอะจีราวรรณ อยู่สุข

รอดำเนินการ

รายละเอียด
2019-07-31
19:11:11
c-sd.op
00160
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
อาคารBห้อง401อาคาร B ห้อง 401 ฝ้าเพดานในห้องน้ำเปิดTanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-31
15:53:12
o-sd.op
00159
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ชั้น 2 อาคารสโมสร1. ห้องน้ำชาย ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าชำรุด จำนวน 1 ตัว 2. ห้องน้ำหญิง หัวฉีดชำระ ชำรุด จำนวน 1 ตัว 3. ห้อง 2 ตัน กดน้ำไม่ลง จำนวน 1 ห้อง 4. ห้องภาชนะมีน้ำรั่ว หยดอ่างล้างแก้ว จำนวน 1 อ่าง ผู้แจ้งซ่อม นางมะลิ สดีเดช พนักงานบริการ ส่วนพัฒนาความยั่งยืน (แจ้งผ่านใบแจ้งซ่อม)natpeeya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-31
13:01:18
c-sd.op
00158
ติดตั้ง
หอพักบุคลากร
B 208ติดกลอนห้องนอนวรานุช พฤฒารัตน์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-31
12:46:22
o-sd.op
00157
ซ่อมแซม
อื่นๆ
แยกเตาเผาไฟสปอร์ตไลท์หน้าเตาเผาเสียไม่ทำงาน จำนวน 1 หลอดวิริยะ สูฝน

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-31
10:12:03
d-sd.op
00156
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น1 ห้องสถานิสิต- เครื่องปรับอากาศหมายเลข 4120-001-023 มีเสียงดังพิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-30
10:31:38
c-sd.op
00155
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ลิฟท์ด้านขวาของอาคารเอโทรศัพท์และกริ่งลิฟท์ไม่ทำงานTanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-30
07:28:40
c-sd.op
00154
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ห้องB306ชักโครกกดน้ำไม่ได้ แต่น้ำอื่นไหลตามปกติค่ะกานดา คล้ายวงผึ้ง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-28
10:41:22
c-sd.op
00153
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
อาคาร A ห้อง 601 เพดานห้องน้ำ บริเวณหลอดไฟมีน้ำหยดจากเพดานห้องน้ำ ตรงหลอดไฟ หลังฝนตกจะมีน้ำหยดทุกครั้งสุกัลยา กฤษณเกรียงไกร

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-26
11:10:38
d-sd.op
00152
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 4 ห้อง 404 1.เครื่องปรับอากาศหมายเลข 4120-001-367 ไม่เย็นพิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-26
11:09:27
d-sd.op
00151
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 5 ห้อง 5031.เครื่องปรับอากาศหมายเลข 4120-001-382 ไม่เย็น 2.เครื่องปรับอากาศหมายเลข 4120-001-383 ไม่เย็นพิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-26
09:59:31
c-sd.op
00150
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ชั้น 3 ห้อง 306 อาคารบีน้ำไม่ไหลเข้าชักโครก (แต่น้ำท่ออื่นไหลตามปกติ)คณิตา คุ้มสิงสัน

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-25
16:20:44
o-sd.op
00149
เปลี่ยน
อื่นๆ
ด้านหลังห้องสมุดองครักษ์เปลี่ยนหลอดไฟสปอร์ตไลท์ ทางเดินติดคลองด้านหลังห้องสมุดองครักษ์พรชนก ชื่นประทุม

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-25
10:55:44
a-sd.op
00148
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
ทำโครงเหล็กติดรูปรัชกาลที่ 10 ใช้ที่อาคารบริการกลาง หอพักนิสิตสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-25
10:53:52
o-sd.op
00147
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ประดับธงตกแต่งสถานที่เตรียมใช้งานอัตลักขสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-25
10:51:55
o-sd.op
00146
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ซ่อมฝาบ่อน้ำทิ้งทางเดินถนนเส้นหน้าพลาซ่าสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-25
10:50:22
d-sd.op
00145
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ซ่อมฝารางระบายน้ำทิ้งหลังอาคารเรียนรวมสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-25
10:44:17
o-sd.op
00144
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ซ่อมรั้วหอพักแพทย์ที่ชำรุดจากต้นไม้ล้มใส่สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-25
10:08:02
c-sd.op
00143
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ชั้น 4 ห้อง 404 อาคารกัลยาณมิตร ซ่อมฝักบัวชำรุด ลูกบิดประตูหลวมณัฐรัตน์ สุวรรณรัตน์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-25
09:03:44
o-sd.op
00142
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ชั้น 3 ห้อง 10 อาคารสโมสรผ้าม่านน็อตหลุด (คุณศิริรัตน์ เนียมปาน ตำแหน่งพนักงานบริการ ส่วนพัฒนาความยั่งยืน เป็นผู้แจ้งผ่านใบแจ้งซ่อม)natpeeya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-25
08:56:09
o-sd.op
00141
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ชั้น 4 ห้อง 13 อาคารสโมสรสายชำระชำรุด ชั้น 4 ห้อง 13 (คุณศิริรัตน์ เนียมปาน ตำแหน่งพนักงานบริการ ส่วนพัฒนาความยั่งยืน เป็นผู้แจ้งผ่านใบแจ้งซ่อม)natpeeya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-25
08:54:59
o-sd.op
00140
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ชั้น 4 ห้อง 14 อาคารสโมสรฝักบัวอาบน้ำชำรุด (ด่วน) (คุณศิริรัตน์ เนียมปาน ตำแหน่งพนักงานบริการ ส่วนพัฒนาความยั่งยืน เป็นผู้แจ้งผ่านใบแจ้งซ่อม)natpeeya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-24
20:16:25
c-sd.op
00139
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
อาคารกัลยาณมิตร ห้อง 508 ในห้องน้ำที่กดชักโครกในห้องน้ำเสียค่ะธิติมาศ วินัยรักษ์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-24
15:13:16
a-sd.op
00138
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
ชั้น 4 น็อตมู่ลี่หลุด จำนวน 1 ตัว ห้อง 7 ชั้น 4 (คุณศิริรัตน์ เนียมปาน ตำแหน่งพนักงานบริการ ส่วนพัฒนาความยั่งยืน เป็นผู้แจ้งผ่านใบแจ้งซ่อม)natpeeya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-24
15:12:20
a-sd.op
00137
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
ชั้น 4เพดานเป็นรูรั่ว จำนวน 2 จุด ห้องพัก ชั้น 4 (คุณศิริรัตน์ เนียมปาน ตำแหน่งพนักงานบริการ ส่วนพัฒนาความยั่งยืน เป็นผู้แจ้งผ่านใบแจ้งซ่อม)natpeeya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-24
15:11:23
a-sd.op
00136
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
ชั้น 4หลอดไฟเสีย จำนวน 4 หลอด ชั้น 4 (คุณศิริรัตน์ เนียมปาน ตำแหน่งพนักงานบริการ ส่วนพัฒนาความยั่งยืน เป็นผู้แจ้งผ่านใบแจ้งซ่อม)natpeeya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-24
15:09:54
a-sd.op
00135
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
ชั้น 4 ห้อง 13สายชำระรั่วห้องน้ำชั้น 4 ห้อง 13 (คุณศิริรัตน์ เนียมปาน ตำแหน่ง พนักงานบริการ ส่วนพัฒนาความยั่งยืน เป็นผู้แจ้ง)natpeeya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-23
10:45:06
a-sd.op
00134
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
403เครื่องปรับอากาศ เปิดแล้วใช้งานไม่ได้ ไม่มีความเย็นภัชรี เขียวสะอาด

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-22
08:58:42
o-sd.op
00133
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ไส้กรองตู้น้ำ (อาคารสโมสร)natpeeya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-22
08:54:50
o-sd.op
00132
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ชั้น 2พัดลม ชั้น 2 ชำรุด (อาคารสโมสร)natpeeya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-22
08:54:02
o-sd.op
00131
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ชั้น 3ที่กดชัดโครกห้องน้ำหญิง ชั้น 3 เสีย (อาคารสโมสร)natpeeya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-22
08:48:14
o-sd.op
00130
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ชั้น 4 อาคารสโมสรแอร์ห้อง 10 ชั้น 4 ไม่เย็น (ด่วน)natpeeya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-22
07:48:12
o-sd.op
00129
ซ่อมแซม
อื่นๆ
สโมสรชั้น2ตู้น้ำเย็น น้ำไม่ใหล พัดลมเพดานมีเสียงดังรักชาติ ทรัพย์มูล

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-19
10:41:26
c-sd.op
00128
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ดาดฟ้า อาคารเอปั้มน้ำรั่วบริเวณ ดาดฟ้าอาคารเอTanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-18
13:50:34
o-sd.op
00127
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ป้อมตำรวจแอร์น้ำรัว ไต้อ่างล้งหน้าน้ำรัวรักชาติ ทรัพย์มูล

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-18
08:30:18
c-sd.op
00126
เปลี่ยน
หอพักบุคลากร
อาคารมอบความดี ห้อง 3/405- ฝ้าเพดานทะลุ จำนวน 3 แผ่น - มีกลิ่นฉี่หนูอบอวลทั้งห้องน้ำ (ขัดล้างทำความสะอาดแล้ว กลิ่นไม่หายไป) คาดว่ามาจากการสะสมด้านบนฝ้าเพดานขวัญทิพย์ ปทุมธนรักษ์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-11
10:10:12
o-sd.op
00125
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ซ่อมรั้วหอพักแพทย์ติดถนนด้านหอพักนิสิตเนื่องจากต้นไม้ล้มทับชำรุดสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-11
10:07:49
o-sd.op
00124
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ซ่อมท่อน้ำทิ้งแตกห้องคนสวนอาคารสโมสรสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-08
16:55:09
o-sd.op
00123
ซ่อมแซม
อื่นๆ
อาคารสโมสรสายชำระชำรุด ห้อง 1และห้อง 5 จำนวน 2 จุด บริเวณอาคารสโมสรชั้น4tanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-05
09:15:28
a-sd.op
00122
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
1.ซ๋อมบ่อพักน้ำเสียก่อนเข้าถังดักไขมันชำรุด 2 จุดที่โรงอาหารหอพักนิสิตสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-05
09:12:03
a-sd.op
00121
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
1.เก็บและจัดสายไฟบริเวณระเบียงด้านหน้าชั้น 2 และ 3 ของอาคารอำนวยการสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-05
09:10:23
a-sd.op
00120
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
1.เก็บท่อสายไฟเก่าที่ไม่ใช้และเทปูนทับตรงบริเวณทางเข้าจุดป้อมยามไฟแดงสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-05
09:07:22
a-sd.op
00119
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
1.ซ่อมหน้าต่างป้อมยามด้านไฟแดงกระจก ชำรัด 3 บาน 2.ซ่อมไฟรั่วหลังป้อมยามด้านไฟแดง 1 จุด 3.เก็บป้ายชำรุดหน้าป้อมยามแกไฟแดง 1 ป้าย 4.เก็ยความเรียบร้อบของสายไฟป้อมยามแกไฟแดงสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-04
09:48:22
o-sd.op
00118
ซ่อมแซม
อื่นๆ
อาคารกิจกรรมนิสิตไฟโคมใหญ่สองข้างสะพานคอปเปอร์เวย์ เปิดไม่ติด 2 จำนวนtanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-04
09:47:24
o-sd.op
00117
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ประตู 05 ด้านหอพระไฟโคมหัวเสาประตู05ถึงหอพระ เปิดไม่ติด 15 จำนวนtanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-03
11:49:09
c-sd.op
00116
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ตึกเอ ชั้น 1เครื่องทำน้ำดื่ม น้ำไม่ไหลเข้าเครื่อง กดน้ำไม่ได้ครับTanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-03
09:11:29
o-sd.op
00115
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ป้อมจุดตรวจรปภ.1.ไฟไซเรนส์ลานชงโคพร้อมสายไฟ 2.ไฟไซเรนส์ป้อมหน้าไฟแดงพร้อมสายไฟ 3.ไฟไซเรนส์แยกเภสัชพร้อมสายไฟ 4.ไฟไซเรนส์แยกเตาเผาพร้อมสายไฟ 5.สปอตท์ไลด์หน้าศูนย์แพทย์ไม่ติด สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-01
17:52:42
a-sd.op
00114
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
หน้าอาคารวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้าด้านหน้าตึกไฟ้ส่องสว่างด้านหน้าตึกคณะวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้าไม่ทำงาน จำนวน 5 หลอดวิริยะ สูฝน

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-01
14:29:19
c-sd.op
00113
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
บ้าน 3 หลัง ตึก 3 3-305เปลี่ยนลูกบิดประตู มีลูกบิดทิ้งไว้ให้ในห้องครับ 3/305Tanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-01
12:03:20
d-sd.op
00112
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 5 -หลอดไฟเปิดไม่ติด 1 หลอด (ชาย) -ก๊อกน้ำอ่างล้างมือไหลเบา 4 อ่าง (ชาย) -อ่างล้างมือตัน 1 อ่าง (ชาย) -หัวฉีดสายชำระน้ำไหลเบา 2 ห้อง (ชาย) -โถปัสสาวะกดแล้วน้ำไหลไม่หยุด 2 โถ (ชาย) -หัวฉีดสายชำระน้ำไหลเบา 1 ห้อง (ห้องน้ำอาจารย์กลาง) -หัวฉีดสายชำระน้ำไหลเบา 3 ห้อง (หญิง) -ก๊อกน้ำอ่างล้างมือไหลเบา 4 อ่าง (หญิง)พิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-01
11:56:48
d-sd.op
00111
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 4 -โถปัสสาวะตัน 1 โถ (ชาย) -ชักโครกน้ำไหลตลอด 1 ห้อง (ชาย) -อ่างล้างมือตัน 1 อ่าง (หญิง) -ชักโครกน้ำไหลตลอด 1 ห้อง (หญิง) -ที่กดน้ำชักโครกชำรุด 1 ห้อง (หญิง)พิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-01
11:51:39
d-sd.op
00110
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 3 -หลอดไฟเปิดไม่ติด 1 หลอด (ชาย) -โถปัสสาวะตัน 1 โถ (ชาย) -ถังพักน้ำชักโครกหลวม 1 ห้อง (ชาย) -ก็อกน้ำอ่างล้างมือไหลเบา 1 อ่าง (ห้องน้ำอาจารย์กลาง) -ถังพักน้ำชักโครกหลวม 1 ห้อง (หญิง)พิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-01
11:44:55
d-sd.op
00109
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 2-หัวฉีดสายชำระน้ำไหลเบา (ชาย) ห้องที่ 3 -ก๊อกน้ำอ่างล้างมือน้ำไหลเบา 1 อ่าง (ชาย) -หลอดไฟเปิดไม่ติด 1 หลอด (ห้องน้ำอาจารย์กลาง) -อ่างล้างมือตัน 1 อ่าง (หญิง)พิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-01
11:38:38
d-sd.op
00108
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 1-อ่างล้างมือตัน 1 อ่าง (ชาย) -ก็อกน้ำอ่างล้างมือไหลเบา 1 อ่าง (ชาย) -โถปัสสาวะตัน 1 โถ (ชาย) -อ่างล้างมือ ตัน 1 อ่าง (ห้องน้ำอาจารย์กลาง) -ก็อกน้ำอ่างล้างมือน้ำไหลตลอด (หญิง) -อ่างล้างมือตัน 1 อ่าง (หญิง) -บ่อพักน้ำใต้ดินน้ำไหลเข้าช้า พิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-28
08:51:40
o-sd.op
00107
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ศูนย์วิจัย ฯ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการทองเที่ยวท่อน้ำประปาชำรุดทำให้มีน้ำไหลพุ่งออกมาตลอดเวลา

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-27
14:40:53
e-sd.op
00106
ซ่อมแซม
อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน
ติดตั้งหลลอดไฟทางเดินหน้าอาคาร 5 ชุดและรื้อของเดิมที่ไม่ใชงานออก 6 ชุด และเก็บสายไฟให้เรียบร้อยสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-27
14:38:35
o-sd.op
00105
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ไฟฟ้าแสงสว่างรอบมหาวิทยาลัย1.หน้าเซเว่นศูนย์แพทย์ 1 ดวง 2.มาจากวงเวียนก่อนถึงคณะเภสัช 1 ดวง 3.วงเวียนสามแยกตรงไฮแมทก่อนถัึงอาคารอำนวยการ 1 ดวง 4หลังอาคารอำนวยการ 1 ดวงสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-27
11:11:19
c-sd.op
00104
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ห้องนอนที่ 1 ห้อง 305ห้อง 305 ห้องนอนที่1 ไฟเสียจาริวรรณ ปานประเสริฐ

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-27
11:11:15
c-sd.op
00103
เปลี่ยน
หอพักบุคลากร
ห้องนอนที่ 1 ห้อง 305ห้อง 305 ห้องนอนที่1 ไฟเสียจาริวรรณ ปานประเสริฐ

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-27
11:11:08
c-sd.op
00102
เปลี่ยน
หอพักบุคลากร
ห้องนอนที่ 1 ห้อง 305ห้อง 305 ห้องนอนที่1 ไฟเสียจาริวรรณ ปานประเสริฐ

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-27
11:10:58
c-sd.op
00101
เปลี่ยน
หอพักบุคลากร
ห้องนอนที่ 1 ห้อง 305ห้อง 305 ห้องนอนที่1 ไฟเสียจาริวรรณ ปานประเสริฐ

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-27
11:10:51
c-sd.op
00100
เปลี่ยน
หอพักบุคลากร
ห้องนอนที่ 1 ห้อง 305ห้อง 305 ห้องนอนที่1 ไฟเสียจาริวรรณ ปานประเสริฐ

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-27
11:10:43
c-sd.op
00099
เปลี่ยน
หอพักบุคลากร
ห้องนอนที่ 1 ห้อง 305ห้อง 305 ห้องนอนที่1 ไฟเสียจาริวรรณ ปานประเสริฐ

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-26
13:56:02
e-sd.op
00098
เปลี่ยน
อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน
หลอดไฟรอบอาคาร หลังห้อง 108 ไม่ติด2โคมประทีป อมรธรรม

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-26
13:20:07
a-sd.op
00097
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
ห้อง 203 อาคารมอบความดี1.ไฟห้องน้ำไม่ติด 2. มือหมุนบานเกร็ดพังใกล้รุ่ง รวมทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-26
09:33:50
a-sd.op
00096
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
ห้อง 502,503เปิดแอร์แล้วบานสวิงไม่ทำงาน

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-25
08:45:34
c-sd.op
00095
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ชั้น 1 อาคารเอฝ้าเพดานชั้น 1 อาคารเอ พังTanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-24
15:00:22
c-sd.op
00094
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
405 คอนโด B1.เพดานห้องน้ำเปิดจากลม 2.ท่อระบายน้ำอ่างล้างหน้าในห้องน้ำน้ำรั่ว(ชื้อท่อมาแล้ว) 3.ก๊อกน้ำอ่างล้างจานรั่ว (ซื้อก๊อกน้ำมาแล้ว) 4. สายไฟห้องโถงกิ๊ปยึดหลุดทำใหสายไฟหลุดห้อยจากเพดาน 5. มีปลวกที่ประตูห้องน้ำและประตูระเบียงปนัดดา ลาภเกิน

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-24
13:28:12
c-sd.op
00093
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ตึกกัลยาณมิตร(ตึกB)1.เปลี่ยนก๊อกน้ำอ่างล้างมือในห้องกลาง(มีอุปกรณ์แล้ว) 2. เปลี่ยนท่อระบายน้ำใต้อ่างล้างมือในห้องน้ำ(มีอุปกรณ์แล้ว) 3. มีปลวกที่บริเวณประตูห้องน้ำและประตูระเบียง 4. ฝ้าห้องน้ำร่วงประภัสสร ยอดสง่า

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-24
09:44:14
d-sd.op
00092
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 2 ห้อง 200เครื่องปรับอากาศ หมายเลข 4120-058-011 มีเสียงดัง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-24
09:09:54
a-sd.op
00091
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
ชั้น 4 ห้อง 405เครื่องปรับอากาศชำรุด เวลาเปิดจะมีเสียงดังมากtanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-22
19:33:11
c-sd.op
00090
ติดตั้ง
หอพักบุคลากร
ห้อง 406 อาคาร B ห้องนอนติดตั้งกลอนประตูห้องนอนเพิ่ม เวลาที่สะดวกให้ซ่อม 13.30 น.thitipornp

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-21
11:30:33
o-sd.op
00089
ติดตั้ง
อื่นๆ
อาคารกิจกรรมนิสิต ติดตั้งโทรศัพท์ ภายนอก กัญญารัตน์ ผดุงกิจ

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-20
10:15:13
a-sd.op
00088
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
ซ่อมและตรวจเชคโทรศัพท์ภายใน 21030 โทรออก 037 ไม่ได้สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-20
10:12:36
o-sd.op
00087
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ประตูทางเข้าแยกไฟแดงเปลี่ยนธง รัชการที่10รั้วหน้ามหาวิทยาลัย หลุดและชำรุดสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-20
09:45:44
o-sd.op
00086
ติดตั้ง
อื่นๆ
อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 1ติดตั้งภาพฝาผนังกัญญารัตน์ ผดุงกิจ

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-20
09:43:50
o-sd.op
00085
ติดตั้ง
อื่นๆ
อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 1 ห้องผู้บริหารกัญญารัตน์ ผดุงกิจ

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-20
08:56:27
c-sd.op
00084
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ห้อง 601 บริเวณเพดานห้องน้ำ มีน้ำหยด หลังฝนตกสุกัลยา กฤษณเกรียงไกร

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-19
11:18:38
c-sd.op
00083
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ชั้น 1 อาคารซีก๊อกน้ำด้านหลังอาคารซี ชั้น 1 เปิดแล้วปิดไม่สนิทtanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-19
09:26:08
o-sd.op
00082
ซ่อมแซม
อื่นๆ
แยกอาคารเรียนรวมถึงวงเวียน ,หน้าป้อมประตูหน้า(ไฟแดไฟส่องทางเดินตั้งแต่แยกอาคารเรียนรวมถึงวงเวียน 20 ต้น ,ไฟส่องทางป้อมหน้า(ไฟแดง) 2 ต้น และไฟส่องทางเดินสะพานไปบ้านพักบุคลากร 1 ฝั่งวิริยะ สูฝน

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-19
08:23:51
a-sd.op
00081
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
ประตู05(ไฟแดง) และประตู06(ศูนย์การแพทย์)ไฟสปอร์ตไลท์และไฟโคมหัวเสาด้านประตูทางออก(ไฟแดง)เสีย และไฟรั้วด้านหน้าฝั่งประตูศูนย์การแพทย์ฯเสียวิริยะ สูฝน

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-17
10:34:08
d-sd.op
00080
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น1 lobbyบานสวิงประตูกระจกปิดไม่สนิท ตรงข้างห้อง 101 พิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-17
09:56:08
d-sd.op
00079
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น4 ห้อง401เครื่องปรับอากาศ หมายเลข 4120-059-064 มีน้ำหยดพิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-17
09:37:20
d-sd.op
00078
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 5 ห้อง 505เปิดแล้วเบรกเกอร์ทริปพิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-14
07:37:51
c-sd.op
00077
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ห้องน้ำ และ ช่องสายต่ออินเตอร์เน็ตเสีย-อ่างล้างหน้าในห้องน้ำ ตัวที่เป็นฐานรองแตก เศษปูนร่วงลงมา เป็นก้อนๆ ที่พื้น - ช่องต่อสายแลน ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ และหลุดเข้าไปข้างในพะเยาว์ ตองแก้ว

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-13
20:31:26
c-sd.op
00076
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
อาคารจิตอารีย์ (อาคารB) ชั้น 4 ห้อง 407 ห้องน้ำฝ้าเพดานในห้องน้ำแตก เลื่อนออกจากกัน โครงฝ้าชำรุด เมื่อฝนตกลมพัดฝ้าก็เลื่อนหลุดเปิดจนเห็นหลังคาด้านบน บางครั้งมีหนูตกลงมา และยังพบสายไฟห้อยตกลงมาอีก และพบปัญหาอีกว่าโครงและฝ้าหนึ่งจุดห้อยต่ำลงกว่าจุดอื่นๆ (คิดว่าอาจเกิดจากที่ลวดหิ้วโครงฝ้าเกิดการคลายตัว ทำให้โครงส่วนนั้นห้อยต่ำลงกว่าจุดอื่น) ซึ่งพบปัญหาแบบนี้ตลอดมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง เคยแจ้งซ่อมแล้ว เจ้าหน้าที่มาซ่อมแซมเพียงแค่เปลี่ยนฝ้าบางแผ่นและเลื่อนให้มาชิดกันแต่ไม่ได้ซ่อมแซมโครงฝ้าให้ พอฝนตกลมมาอีกก็พบปัญหาอีกเรื่อยๆ ค่ะ จึงมีความประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ช่วยมาซ่อมแซมและทำการเปลี่ยนฝ้าเพดานรวมทั้งโครงฝ้าด้วย (ฝ้าเพดานที่มีรอยแตก 1 แผ่น) โดยสามารถเข้ามาดำเนินการได้เลยค่ะ ขอความกรุณาด้วยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะศิริพร พุทไธสงค์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-13
19:07:57
c-sd.op
00075
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ห้องน้ำ ห้อง 208 อาคารจิตอารี (B)ฝ้าด้านบนของห้องน้ำยุบตัว และเหมือนจะหล่นลงมา เมื่อกลับมาห้องในตอนเย็นทุกวันจะพบเศษดิน และฝุ่งผงสีดำเต็มพื้นห้องน้ำ รบกวนด้วยนะคะ suchanuns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-13
08:17:58
c-sd.op
00074
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
อาคารกัณยาณมิตร ห้อง 601ข้อต่อระหว่างหัวฉีดและสายฉีดของที่ฉีดชำระบริเวณโถสุขภัณฑ์หลุดวิไลวรรณ ปะธิเก

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-12
13:35:00
c-sd.op
00073
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
304 Cแจ้งท่อน้ำใต้ซิ้งค์ล้างจาน ห้อง 304 ตึกCรั่วTanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-11
17:29:46
c-sd.op
00072
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ปั้มน้ำ อาคารหอพักบุคลากรทั้ง 3 อาคารตรวจสอบปั้มน้ำให้หน่อยครับ มีบุคลากรแจ้งว่า น้ำไหลช้ากว่าปกติทั้ง 3 อาคารครับ ได้แก่ อาคาร เอ บี ซี ครับtanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-10
14:34:29
d-sd.op
00071
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
- Lobby หลอดไฟไม่ติด 2 หลอดพิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-10
09:24:24
c-sd.op
00070
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ห้อง 407บีห้อง 407 บี มีห้องว่างที่จะมีบุคลากรเข้าพัก ไฟเปิดไม่ติด 1 ดวงและลูกบิดไม่สามารถใช้งานได้ รบกวนมาเปลี่ยนให้ด้วยครับ ตัวลูกบิดมีให้เปลี่ยนครับเนื่องจากเป็นส่วนกลางรับผิดชอบเพราะยังไม่มีเจ้าของห้องครับ แต่ตัวหลอดไฟส่วนกลางไม่มีให้ครับtanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-06
15:45:04
o-sd.op
00069
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ห้องสำนักงานสนาม (อาคารสโมสร) แอร์ห้องสำนักงานสนามไม่ทำงานไพฑูรย์ กุลพรม

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-06
14:53:06
a-sd.op
00068
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
ตรวจเชคกล้องcctvไม่ทำงานจุดประตูทางเข้าโรงเรียนสาธิต สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-06
14:49:57
a-sd.op
00067
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
แก้ไขน้ำในบบ่อน้ำพุเก็บน้ำไม่อยู่หน้าอาคารสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-05
16:09:21
o-sd.op
00066
ซ่อมแซม
อื่นๆ
หอพระเครื่องเติมอากาศบำบัดน้ำเสียหลังหอพระไม่ทำงาานวิริยะ สูฝน

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-05
14:31:24
c-sd.op
00065
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ชั้น 2 อาคารซีสวิทซ์ไฟไม่มีฝาปิด ซึ่งอาคารนี้มีเด็กวิ่งเล็กอาจทำให้เกิดอันตรายได้ครับtanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-05
10:00:27
a-sd.op
00064
เปลี่ยน
อาคารอำนวยการ
ส่วนพัฒนาความยั่งยืนย้ายโทรศัพท์ภายใน หมายเลข 21013 จากโต๊ะด้านหน้ามาไว้ที่โต๊ะกลาง รายะทางประมาณ 250 ซม.tanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-04
13:54:34
o-sd.op
00063
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ทำป้ายเขตสูบบุหรี่ 4 ชุดสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-04
13:49:59
c-sd.op
00062
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
อาคารจิตรอารีตรวจเชคและทำการซ่อมแซมระบบปั๊มน้ำประจำอาคารเนื่องจากระบบควบคุมการทำงานไม่ทำงานขณะที่น้ำถังด้านบนอาคารหมดสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-04
13:46:27
o-sd.op
00061
ซ่อมแซม
อื่นๆ
โรงอาหารหอพักนิสิตติดตั้งพัดลมเพดาลตัวใหม่ทดแทนตัวเก่าเนื่องจากตัวเก่าตกลงมาชำรุดและใช้งานไม่ได้สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-04
13:40:24
o-sd.op
00060
ซ่อมแซม
อื่นๆ
โรงอาหารหอพักนิสิตติดตั้งปลั๊กไฟฟ้าเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้กระแสไฟไม่เพียงพอ 1 จุดสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-04
09:09:26
c-sd.op
00059
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ชั้น1 อาคารเอน้ำที่ซิงค์ล้างจานไหลช้าTanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-04
08:49:51
c-sd.op
00058
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ชั้น 1 อาคารเอสวิทซ์ไฟกดแล้วไฟไม่ติด อยู่บริเวณห้องโถงชั้น1ของอาคารเอ Tanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-31
11:13:18
c-sd.op
00057
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ชั้น 1 อาคารเอห้องน้ำ ชาย และห้องน้ำหญิงชั้น 1 น้ำไม่ไหล และมีน้ำรั้วออกมากจากก๊อก เท่าที่ทราบมีทีมช่างข้างนอกมาทำ ได้ประสานกับทีมช่างที่ทำแล้ว เค้าจะเข้ามาแก้ไข ภายในอาทิตย์หน้า จึงขอความช่วยเหลือทีมช่างของเรา แก้ไขก่อนครับtanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-31
10:00:24
e-sd.op
00056
เปลี่ยน
อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน
ห้องน้ำอาจารย์ ชั้น1ฝั่งทิศตะวันตก ติดห้อง101ลูกลอยชักโครกหักน้ำไหลตลอดเวลาประทีป อมรธรรม

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-30
15:00:36
e-sd.op
00055
ซ่อมแซม
อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน
ชั้น4 ห้องเรียน พฐ411 อาคารเรียนพื้นฐานฯอาการชำรุด : ไม่เย็นมีแต่ลม 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 4120-044-014ประทีป อมรธรรม

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-30
14:41:38
a-sd.op
00054
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
งานพัสดุโทรศัพท์ภายในหมายเลข 21030 งานพัสดุ ส่วนพัฒนาความยั่งยืนไม่มีสัญญาณสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-30
11:26:15
o-sd.op
00053
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ประตู 08 (หลังมหาวิทยาลัย)1.เสาไฟโคมไม่ติด 2.ไฟป้อม รปภ. ไม่ติด บริเวณประตู08 (หลังมหาวิทยาลัย)tanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-30
09:25:59
d-sd.op
00052
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
Lobby ชั้น1เครื่องปรับอากาศหมายเลข 2 ไม่เย็นปรีดา จันทวงษ์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-30
09:20:36
d-sd.op
00051
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
Lobby ชั้น1ฝ้าเพดานแตกเป็นรูและทาสีฝ้าห้องประชุม swu self ปรีดา จันทวงษ์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-30
09:05:27
o-sd.op
00050
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ทางเข้ามหาวิทยาลัยเสาไฟส่องสว่างเสาสูงไม่ติด 4 ต้นสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-30
08:59:59
a-sd.op
00049
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
โรงจอดรถผู้บริหารหลอดไฟแสงสว่างไม่ติดสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-29
11:31:46
c-sd.op
00048
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
305ซีประตูห้องน้ำชำรุด เป็นห้องว่าง ต้องซ่อมแซมก่อนบุคลากรเข้าพักTanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-27
13:16:12
o-sd.op
00046
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ประตู 8 หลังมหาวิทยาลัย บริเวณสะพานสวิตซ์เปิด - ปิด ไฟทางประตู 08 หลังมหาวิทยาลัย tanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-27
12:10:47
o-sd.op
00045
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ป้อมประตูหลังมหาวิทยาลัย รปภ.สวิทเปิด-ปิดไฟถนนเส้นหลังชำรุด แต้งซ่อมแซมด่วนครับ วิริยะ สูฝน

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-27
11:03:02
a-sd.op
00044
ติดตั้ง
อาคารอำนวยการ
หน้าห้องประชุม 3 ห้องติดตั้งป้ายหน้าห้องประชุมที่บริเวณหน้าห้องประชุม ตัวป้ายอยู่ที่ ส่วนพัฒนาความยั่งยืนtanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-27
10:31:07
o-sd.op
00043
ซ่อมแซม
อื่นๆ
แยกลานชงโค - เตาเผาไฟส่องสว่างถนนไม่ติด ตั้งแต่แยกชงโค - แยกเตาเผาขยะไพฑูรย์ กุลพรม

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-27
09:21:24
c-sd.op
00042
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ห้องพักเจ้าหน้าที่ใต้อาคารเอแอร์เสีย ไม่สามารถเปิดใข้งานได้tanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-27
09:04:52
c-sd.op
00041
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
หน้าบ้านพัก 3 หลังท่อน้ำหน้าบ้าน3หลังแตกtanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-24
11:24:33
c-sd.op
00040
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ใต้อาคาร เอเครื่องทำน้ำดื่มปั้มน้ำไม่ตัดทำให้น้ำล้นออกมาTanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-23
19:01:35
o-sd.op
00039
ซ่อมแซม
อื่นๆ
หอพระสวิทช์เปิด-ปิดไฟที่หอพระชำรุด ซ่อมแซมด่วนครับ วิริยะ สูฝน

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-23
11:00:49
a-sd.op
00038
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
เสาไฟฟ้าแสงสว่างทางเข้าประตูแยกไฟแดงผุบริเวณรอยต่อเสาไฟส่องสว่างกับกิ่งของเสาไฟส่องสว่างจำนวน 13 ต้นสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-23
10:55:06
o-sd.op
00037
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ทางเดินระหว่างอาคารเรียนรวมกับอาคารเรียนรวมอเนกประไฟแสงสว่างไม่ติดจำนวนมากอยู่ในระหว่างการรับประกันความเสียหายของผู้รับจ้างสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

รออะไหล่

รายละเอียด
2019-05-23
09:55:13
d-sd.op
00036
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
Lobby ชั้น1เครื่องปรับอากาศหมายเลข 9 ไม่เย็นพิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-22
13:03:15
b-sd.op
00035
ซ่อมแซม
อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza
โต๊ะ รปภ.ไฟฟ้าที่โต๊ะ รปภ. บริเวณ ลานจอดรถที่พลาซ่าเปิดไม่ติดtanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-21
16:40:07
a-sd.op
00034
อื่นๆ
อาคารอำนวยการ
ส่วนพัฒนาความยั่งยืนจะย้ายโทรศัพท์เพื่อความสะดวกในการทำงาน จึงต้องการช่างมาเดินสายให้ใหม่tanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-21
15:11:17
o-sd.op
00033
ซ่อมแซม
อื่นๆ
อาคารสโมสรเปลี่ยนไส้กรองน้ำ ตู้น้ำเย็น อาคารสโมสรชั้น 2tanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-21
11:04:50
c-sd.op
00032
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ใต้อาคารAเครื่องกรองน้ำมีน้ำรั่วลงมา ไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดจากอะไรtanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-21
09:47:28
d-sd.op
00031
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
Lobby ชั้น1เครื่องปรับอากาศเบอร์ 7 คอยล์ร้อนมีเสียงดังพิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-21
08:56:56
c-sd.op
00030
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
305Cทาสีห้องว่างเพื่อให้บุคลากรเข้าพัก มีสีให้แล้วครับTanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-17
14:47:50
o-sd.op
00029
ซ่อมแซม
อื่นๆ
อาคารสโมสร ชั้น 3-4ชั้น3 - ฝ้าเพดานห้องน้ำหญิง ชั้น 3 ชำรุด (ร่วง) - ที่กดชักโครกห้องน้ำหญิงชั้น 3 ชำรุด - ประตูห้อง 300ฺB และห้อง 306 ปิด-เปิด ยาก ชั้น 4 - ท่อน้ำแอร์หลุด - ลูกปิดประตูชำรุด ไพฑูรย์ กุลพรม

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-17
14:30:29
e-sd.op
00028
ซ่อมแซม
อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน
ห้อง 112 อาคารพื้นฐานท่อแอร์รั่ว มีน้ำหยดไพฑูรย์ กุลพรม

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-17
09:32:53
c-sd.op
00027
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ไฟทางเดินชั้น อาคารซี ชั้น 2,3,4ไฟทางเดินเปิดไม่ติด บางหลอดเปิดและกระพริบๆ ชั้น 2 จำนวน 4 หลอด ชั้น 3 จำนวน 2 หลอด ชั้น 4 จำนวน 4 หลอดtanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-17
09:29:59
c-sd.op
00026
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
305 อาคารซีสะดืออ่างตัน มีอุปกรณ์แล้ว รบกวนข่างเข้าเปลี่ยนครับ ตัวอุปกรณ์ไว้กับเจ้าหน้าที่ใต้อาคารเอ ครับTanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-17
09:28:47
c-sd.op
00025
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
305อาคารซีเป็นห้องพักว่าง บุคลากรรอเข้าพักอาศัย แต่มุงลวดขาด ทำให้ไม่สามารถมอบห้องพักให้บุคลากรได้Tanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-17
09:27:40
c-sd.op
00024
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ห้อง305 อาคารซีเป็นห้องว่าง บุคลากรรอเข้าพักอาศัยแต่พัดลมระบายอากาศหลุด ใช้การไม่ได้Tanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-17
09:25:46
c-sd.op
00022
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ใต้อาคารกัลยาณมิตรตู้กดน้ำ น้ำไหลเข้าตู้ช้า ทำให้บางครั้งกดน้ำแล้วไม่มีน้ำให้กดTanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-16
21:58:12
o-sd.op
00021
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ไฟส่องสว่างทางเข้าด้านหน้าก่อนถึงวงเวียนไม่ติดไฟส่องสว่างถนนทางเข้าด้านหน้าก่อนถึงวงเวียนไม่ติดไพฑูรย์ กุลพรม

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-16
12:36:32
c-sd.op
00020
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ฝ้าเพดานห้องน้ำฝ้าเพดานห้องน้ำห้อง 407 ตึก B ล่วงลงมาหัก และมีหนูหล่นจากฝ้ามาอยู่ในห้องน้ำตะวัญญา พรหมจันทร์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-16
10:11:28
o-sd.op
00019
ซ่อมแซม
อื่นๆ
หอพระปั๊มน้ำด้านหน้าหอพระสูบน้ำไม่ขึ้นไพฑูรย์ กุลพรม

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-16
10:10:10
o-sd.op
00018
ซ่อมแซม
อื่นๆ
อาคารกิจกรรมนิสิตปั๊มน้ำไม่ติด+ระบบไฟแสงสว่างไม่ติดไพฑูรย์ กุลพรม

รออะไหล่

รายละเอียด
2019-05-16
10:09:00
o-sd.op
00017
ซ่อมแซม
อื่นๆ
อาคารเตาเผาขยะหลอดไฟไม่ติด บริเวณโต๊ะ รปภ.ไพฑูรย์ กุลพรม

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-16
10:07:34
a-sd.op
00016
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
ห้องส่วนวิเทศสัมพันธ์และสท่อสารองค์กรหลอดไฟ LED ดับ 2 จุดไพฑูรย์ กุลพรม

รออะไหล่

รายละเอียด
2019-05-16
10:05:34
c-sd.op
00015
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ห้องพัก 205 อาคาร Aท่อน้ำทิ้งระเบียงด้านนอกตันไพฑูรย์ กุลพรม

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-16
10:03:08
a-sd.op
00014
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
ห้องการเงินส่วนพัฒนาความยั่งยืนโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ หมายเลขภายใน 21061 ไม่มีเสียงสัญญาณเรียกเข้าไพฑูรย์ กุลพรม

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-16
10:00:18
o-sd.op
00013
ซ่อมแซม
อื่นๆ
เรือนไทยหัวน้ำพุที่เรือนไทยชำรุดไพฑูรย์ กุลพรม

ซ่อมไม่ได้

รายละเอียด
2019-05-16
09:56:59
d-sd.op
00012
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ไฟสปอร์ทไลท์หน้าตึก+เครื่องกรองน้ำชั้น 3ไพฑูรย์ กุลพรม

รออะไหล่

รายละเอียด
2019-05-16
09:54:59
a-sd.op
00011
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
ไฟสปอร์ตไลท์หน้าตึก+เครื่องกรองน้ำชั้น 3ไพฑูรย์ กุลพรม

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-14
10:40:14
c-sd.op
00010
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
กรอบมุ้งลวดกรอบบานเกร็ดยุบลงไปทำให้ไม่สามารถปิดมุ้งลวดได้สนิทปิยนันทนา เกียรติก้องทวี

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-13
15:05:51
a-sd.op
00009
เปลี่ยน
อาคารอำนวยการ
ห้องผู้ช่วยอธิการบดีเปลี่ยนหลอดไฟดาวไลท์อนิรุทธ์ ศรีเถื่อน

รออะไหล่

รายละเอียด
2019-05-11
17:53:24
c-sd.op
00008
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ระเบียงหลังห้อง​ 707​ฝ้าเพดานระเบียงหลังห้อง​ 707​ ชำรุด/หลุดหายไป​ชาลินี ทองใบ

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-11
15:24:00
c-sd.op
00007
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
อาคาร A ห้อง 810 น้ำหยดจากฝ้าเพดานห้องน้ำเวลาฝนตกนำ้หยดจากฝ้าเพดานในห้องน้ำ บริเวณตำแหน่งเดิมที่เคยรั่วเมื่อ 2ปีที่แล้วสรัญญา วันจรารัตต์

ซ่อมไม่ได้

รายละเอียด
2019-05-10
08:54:44
c-sd.op
00006
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
อาคารจิตอารี ชั้น 2 ห้อง207ฝ้าเพดานห้องน้ำชำรุดชัชฎา ชินกุลประเสริฐ

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-08
18:12:20
c-sd.op
00005
เปลี่ยน
หอพักบุคลากร
อาคารAเปลี่ยนผ้ามุ้งลวด1 บาน(ขณะนี้อยู่ห้องเจ้าหน้าที่ดูแลอาคารA)น้ำเงิน เฉลียวพจน์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-08
08:24:36
c-sd.op
00004
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
อาคารB ห้อง208เพดานห้องน้ำทรุดพุทธวรรณ อินตะนัย

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-07
22:49:09
o-sd.op
00003
ซ่อมแซม
อื่นๆ
อาคารกัลยาณมิตร ห้อง 507 ตึก Aพัดลมเพดานไม่ทำงาน ห้อง 507/3พิกุล ภูจักหิน

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-07
22:47:03
o-sd.op
00002
เปลี่ยน
อื่นๆ
อาคารกัลยาณมิตรหัวฉีดชำระชำรุดมีรอยแตกออกมาพิกุล ภูจักหิน

ซ่อมได้

รายละเอียด

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ