วันที่/เวลา อาคาร ชั้น/ห้อง ลักษณะการชำรุด ผู้แจ้ง สถานะ รายละเอียด
ID. 5642
2024-06-15
09:01:21
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคารกัลยาณมิตร ชั้น 5 ห้อง505 น่าจะมีการรั่วจากท่อห้องด้านบนน้ำหยดลงมาบนฝา มีเขื้อราและคาบน้ำขยายรอยกว้างขึ้นและ ส่งกลิ่น อ.ทัศนัย สูงใหญ่
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 5641
2024-06-15
09:01:09
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคารกัลยาณมิตร ชั้น 5 ห้อง505 อ.ทัศนัย สูงใหญ่
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 5640
2024-06-14
14:02:42
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม สำนักคอมพิวเตอร์ ขั้น3 วาล์วน้ำดี เครื่องกรองน้ำชำรุด นายสุกิจ วินัยธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 5639
2024-06-14
09:37:37
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น1 หลอดเกียวแสงสีขาวไม่ติด 2 หลอด นายกิตติ จันทวงษ์
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 5638
2024-06-12
15:54:11
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร 2/202 1.เปลี่ยนฝักบัว 2.ก๊อกอ่างล้างหน้า พร้อมท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า 3.ตัวล็อกสายฉีดชำระ 4.ก๊อกสนาม 2ตัว (ห้องย้ายเข้าใหม่)เบิกของจากสต๊อกช่าง นางวิภารัตน์ นิสสัย
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 5637
2024-06-11
18:54:28
เปลี่ยน : หอพักบุคลากร กัลยาณมิตร ชั้น 5 ห้อง 503 เปลี่ยนก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าในห้องน้ำ เนื่องจากของเดิมหมุน เปิด-ปิด ไม่ได้ น.ส.จีราวรรณ อยู่สุข
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 5636
2024-06-10
15:52:37
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ โถงชั้น 1 เครื่องปรับอากาศไม่เย็น 2 เครื่อง (แจ้งทางไลน์แล้ว) น.ส.ณัฐปรียา วาปีสา
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 5635
2024-06-10
15:49:05
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร 2/402 เปลี่ยนฝาชักโครก เบิกที่หญิง wiparatn
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 5634
2024-06-10
15:17:09
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 2 ห้องนิสิต เครื่องปรับอาการเปิดไม่ติด น.ส.กัญญารัตน์ ผดุงกิจ
รออะไหล่
รายละเอียด
ID. 5633
2024-06-10
10:13:24
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 3 ห้อง 310 แอร์เสีย นางศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 5632
2024-06-10
09:47:23
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ห้องหญิง ตึกA สายฉีดชำระห้องน้ำหญิงส่วนกลางตึก a ชำรุด wiparatn
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 5631
2024-06-10
09:44:39
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร C/208 ขอบหน้าต่างมีน้ำซึม และทำทางระบายน้ำบริเวณระเบียง อ.กมลภัทร์ วงศ์ทวีปกิจ
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 5630
2024-06-10
09:42:47
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร C405 ยาแนวชักโครก wiparatn
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 5629
2024-06-10
09:27:20
ซ่อมแซม : อื่นๆ 1.ไฟส่องสว่างสะพานประตูกลางหน้ามหาวิทยาลัย 2.ไฟส่ รายละเอียดตามไฟล์แนบ viriyasu
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 5628
2024-06-10
09:09:26
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ห้องน้ำชาย ชั้น1 หลอดเกียวแสงสีขาวไม่ติด 1 หลอด นายกิตติ จันทวงษ์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 5627
2024-06-07
14:46:24
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศชั้น3 อาคารเรียนรวม ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศชั้น3 อาคารเรียนรวม นายสิทธิชัย แสงสว่าง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 5626
2024-06-07
14:45:52
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศชั้น4 อาคารเรียนรวม ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศชั้น4 อาคารเรียนรวม นายสิทธิชัย แสงสว่าง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 5625
2024-06-07
14:45:23
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศชั้น5 อาคารเรียนรวม ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศชั้น5 อาคารเรียนรวม นายสิทธิชัย แสงสว่าง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 5624
2024-06-07
09:41:13
ซ่อมแซม : อื่นๆ ทางเดินคอปเปอร์เวย์ระหว่างพื้นฐานไปเรียนรวม ไฟดับหลายหลอด นายรักชาติ ทรัพย์มูล
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 5623
2024-06-06
16:02:43
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza ชั้น2และ3 หลอดไฟกระพริบ4หลอด นายรักชาติ ทรัพย์มูล
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 5622
2024-06-06
11:23:39
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ห้องพัสดุ ชั้น 1 แอร์ใช้งานไม่ได้ น.ส.ณัฐปรียา วาปีสา
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 5621
2024-06-06
10:10:26
อื่นๆ : อาคารอำนวยการ ห้อง105 (ห้องประชาสัมพันธ์) ล้างแอร์ภายในห้องออฟฟิศ น.ส.วารุณี สิรินทร์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 5620
2024-06-06
08:28:51
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ตึกกัลยานมิตร ห้อง 702 ถังพักน้ำชักโครกแตกร้าว มีน้ำรั่วไหลออกมา อ.จิตรวี อุทุมพร
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 5619
2024-06-05
19:08:34
เปลี่ยน : อื่นๆ ทางเดินคอปเปอร์เวย์โดยรอบ หลอดไฟชำรุดหลายหลอด นายรักชาติ ทรัพย์มูล
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 5618
2024-06-05
13:30:48
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ลอบบี้ หลอดเกียวแสงสีขาวกระพริบ 1 หลอด นายกิตติ จันทวงษ์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 5617
2024-06-04
11:09:48
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคารศรีวิจิตร (C) ชั้น 2 ห้อง 204 ซักโครงกดไม่ลง น.ส.สาวิตรี ตรีนาค
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 5616
2024-06-04
09:22:03
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ห้องประชุมมติธรรม ชั้น 2 หน้าต่างห้องประชุมมติธรรม ชั้น 2 ปิดไม่ได้ค่ะ น.ส.ณัฐปรียา วาปีสา
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 5615
2024-06-04
09:21:33
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ น้ำพุด้านหน้าอาคารอำนวยการ น้ำผุ ตรงเสาธง (ด้านขวา) หน้าอาคารอำนวยการไม่ติดค่ะ น.ส.ณัฐปรียา วาปีสา
เริ่มดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 5614
2024-06-04
09:03:21
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ลอบบี้ หลอดเกียวแสงสีขาว ไม่ติด 1 หลอด นายกิตติ จันทวงษ์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 5613
2024-06-04
07:49:03
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ห้องส่วนพัฒนาความยั่งยืน ชั้น 1 เปิดแอร์แล้วคัตเอาท์ตัด หลายรอบ ทำให้ไม่สามารถเปิดแอร์ได้ น.ส.ณัฐปรียา วาปีสา
รออะไหล่
รายละเอียด
ID. 5612
2024-06-04
07:48:13
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ห้องรับรอง ห้อง 2 ชั้น 6 แอร์ไม่เย็น น.ส.ณัฐปรียา วาปีสา
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 5611
2024-06-04
07:46:08
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ แยกสระว่ายน้ำ ไฟส่องสว่างดับ บริเวณแยกสระว่ายน้ำ น.ส.ณัฐปรียา วาปีสา
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 5610
2024-06-04
07:44:41
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น 4 ห้องใหญ่ข้องห้องเรียน ฝ้าห้องเรียนชำรุด (ดำเนินการแล้ว) น.ส.ณัฐปรียา วาปีสา
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 5609
2024-06-04
07:43:06
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น 1 แอร์น้ำหยด 1 ตัว โถงทางเดิน หลอดไฟกลมไม่ติด 3 ดวง (ดำเนินการแล้ว) น.ส.ณัฐปรียา วาปีสา
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 5608
2024-06-03
17:52:27
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ของเจ้าหน้าที่ มีน้ำไหลเข้าห้องเจ้าหน้าที่ไหลมาจากไหนไม่ทราบครับ wiparatn
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 5607
2024-05-31
16:41:22
เปลี่ยน : หอพักบุคลากร อาคารกัลยาณมิตร ห้อง 306 ไฟในห้องน้ำเปิดไม่ติด น่าจะเป็นหลอดขาด รบกวนเปลี่ยนหลอดไฟแบบกลมค่ะ หมายเหตุ : ผู้พักอาศัยไม่มีหลอดไฟหรือสวิตซ์ไฟ สำรอง ผศ.ทรัพย์สตรี แสนทวีสุข
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 5606
2024-05-31
08:55:49
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 3 ห้อง 302 คอมไม่ทำงาน แอร์ไม่เย็นคอมไม่ทำงาน sirirutn
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 5605
2024-05-31
08:52:40
อื่นๆ : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 4 ห้อง 9 น้ำหยด sirirutn
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 5604
2024-05-31
08:47:13
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ห้องแลป/ชั้น 5 /ห้อง 511 ฝ้าเพดานมีรอยยุบตัวจำนวน 2 จุด สาเหตุ:ที่ยึดที่บาร์บนฝ้าชำรุด นายประทีป อมรธรรม
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 5603
2024-05-30
08:34:59
ซ่อมแซม : อื่นๆ 1.ไฟส่องสว่างทางแยกเรือนไทย 2.ไฟส่องสว่างตั้งแต่ห รายละเอียดตามไฟล์แนบ viriyasu
เริ่มดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 5602
2024-05-29
19:18:36
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคารศรีวิจิตร ชั้น 3 ห้อง 302 1. บานพับมุ้งลวดหลุดทั้ง 2 จุด 2. เวลาฝนตกหนัก น้ำซึม อ.กัญญาณัฐ สุภาพร
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 5601
2024-05-29
10:58:46
อื่นๆ : อื่นๆ สถานีไฟฟ้า ห้องควบคุมไฟฟ้า 115/22 เควี ล้างแอร์ 2 เครื่อง ห้องควบคุมไฟฟ้า ชั้น 2 อาคารสถานีไฟฟ้า นายจิระศักดิ์ เปี่ยมทอง
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 5600
2024-05-29
10:27:28
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคารศรีวิจิตร ชั้น 3 ห้อง 302 1. ซิ้งล้างจานรั่ว 2. สายฝักบัวน้ำไหลรั่ว 2 จุด อ.กัญญาณัฐ สุภาพร
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 5599
2024-05-29
09:51:53
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ สำนักงานชชั้น 1 แอร์ มีนำแข็งเกาะ นายอนิรุทธ์ ศรีเถื่อน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 5598
2024-05-28
15:14:39
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ด้านหลังอาคาร/ชั้น 1 ไฟส่องสว่างด้านหลังอาคารทิศตะวันตกไม่ติดจำนวน 1 หลอดชนิดหลอดเกลียว นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 5597
2024-05-28
15:11:51
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน หน้าอาคาร/ชั้น1/โถงทางเดินด้านหน้า ไฟส่องสว่างทางเดินชายคา ไม่ติดทั้งแนว สาเหตุ :ชุดเบรคเกอร์ห้องควบคุมไฟชำรุด นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 5596
2024-05-28
13:37:14
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร บ้านพัก 3 หลังหลังที่ 1 ชั้น 3 บ้านพัก 3 หลังหลังที่ 1 ชั้น 3 หน้าต่างรถปิดไม่เข้าครับ wiparatn
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 5595
2024-05-28
08:30:38
ซ่อมแซม : อื่นๆ ร้านไอศรีมข้างไทยพาณิชย์ มีน้ำหยดจากหลังคา(ที่ใหม่) นายรักชาติ ทรัพย์มูล
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 5594
2024-05-28
08:28:48
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza หลอดไฟหน้าไปรษณีย์กระพริบ หลอดไฟชำรุด นายรักชาติ ทรัพย์มูล
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 5593
2024-05-27
15:17:56
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ล็อบบี้ เครื่องปรับอากาศมีน้ำหยด นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ