วันที่แจ้ง รหัสเอกสาร สถานที่ บริเวณ รายละเอียด ผู้แจ้ง สถานะ รายละเอียด
2020-01-23
14:58:17
a-sd.op
00636
เปลี่ยน
อาคารอำนวยการ
ชั้น 1หลอดไฟ LED ชนิดกลม จำนวน 2 หลอด บริเวิณห้องโถงชั้น 1 อาคารอำนวยการหน้าห้องผู้บริหาร ไม่สามารถใช้งานได้อนิรุทธ์ ศรีเถื่อน

รอดำเนินการ

รายละเอียด
2020-01-21
13:47:57
o-sd.op
00634
ซ่อมแซม
อื่นๆ
อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 2 แอร์ไม่เย็นกัญญารัตน์ ผดุงกิจ

เริ่มดำเนินการ

รายละเอียด
2020-01-21
10:06:09
e-sd.op
00633
ติดตั้ง
อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน
ชั้น1 1.ติดตั้งสปอตไลท์บริเวณหน้าตึก 2.ฝาปิดท่อน้ำข้างอาคารไม่มี จำนวน 30 แผ่นกิตติ จันทวงษ์

เริ่มดำเนินการ

รายละเอียด
2020-01-20
10:15:39
o-sd.op
00632
อื่นๆ
อื่นๆ
อาคารสโสรยึดที่ติดมุ้งลวดชั้น4ห้อง9(ซ้อมแล้ว)ศิริรัตน์ เนียมปาน

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-17
09:07:37
d-sd.op
00631
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 5 1.เครื่องกรองน้ำ หมายเลข4610-061-009 น้ำไม่ไหลพิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-17
08:32:48
o-sd.op
00630
ซ่อมแซม
อื่นๆ
โรงอาหารหอพักนิสิตหลอดไฟแสงสว่างบริเวณเครื่องรับโทรทัศน์ไม่ติด 1 ดวงสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-17
08:31:23
o-sd.op
00629
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ลานชมพูพันธ์ทิพย์หลอดไฟแสงสว่างไม่ติดเป็นบางหลอดสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-16
13:42:15
o-sd.op
00628
ซ่อมแซม
อื่นๆ
อาคารสโมสรชั้น4ฝักบัวอาบนํ้าเสีย(ซ่อมแล้ว)ศิริรัตน์ เนียมปาน

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-16
13:41:04
a-sd.op
00627
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
ชั้น 1 ห้องรับรองไฟหลอดกลมไม่ติด ห้องรับรอง จำนวน 2 ดวง แจ้งผ่านใบแจ้งซ่อม โดย น.ส.สมใจ ศรีสิงห์ แม่บ้านnatpeeya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-16
13:41:03
a-sd.op
00626
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
ชั้น 1 ห้องรับรองไฟหลอดกลมไม่ติด ห้องรับรอง จำนวน 2 ดวง แจ้งผ่านใบแจ้งซ่อม โดย น.ส.สมใจ ศรีสิงห์ แม่บ้านnatpeeya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-16
09:13:51
d-sd.op
00625
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น1 สะพานเหล็ก1.หลอดไฟสะพานไม่ติด 1 หลอด (หลอดสีส้ม)พิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-15
15:17:49
o-sd.op
00624
ซ่อมแซม
อื่นๆ
อาคารสโมสรชั้น4แอร์ไใม่เย็นห้อง4ชั้น4(ซ่อมแล้ว)ศิริรัตน์ เนียมปาน

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-15
09:50:37
d-sd.op
00623
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น11.เครื่องปรับอากาศ หมายเลข 30000033908,300000033907 มีน้ำหยอดพิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-14
15:57:46
e-sd.op
00622
ติดตั้ง
อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน
ชั้น11.หลอดไฟมุข ด้านหน้าตึกเดิมสีส้ม ให้เปลี่ยนเป็นสีขาว 2.ติดตั้งหลอดไฟมุข จำนวน 1 หลอด ด้าานหลังตึก 3.ตู้น้ำเย็น ชั้น1 รั่ว 4.เบิกแม่กุญแจ 2 ชุด ล็อคประตูล็อบบี้ 5.ติดตั้งหลอดไฟด้านข้างตึกเพิ่ม 1 หลอดกิตติ จันทวงษ์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-14
14:07:42
a-sd.op
00621
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
ชั้น 3 ห้องสาธารณูปโภคมีกลิ่นเหม็นจากท่อบริเวณอ่างล้างภาชนะ ขอให้ช่างมาสำรวจและแก้ไขคะnatpeeya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-14
13:54:12
o-sd.op
00620
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ชั้น2 ห้องน้ำหญิง กดน้ำไม่ลง2ห้องละเอียด บุญประสิทธิ์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-14
13:50:59
o-sd.op
00619
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ห้องล้างจานชั้น2เพิ่มปลั๊กไฟ ไมโครเวฟ 1ตำแหน่งละเอียด บุญประสิทธิ์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-14
13:29:49
e-sd.op
00618
ซ่อมแซม
อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน
อาคารกิจกรรมนิสิตลุกบิดประตูห้องน้ำเสีย, หลอดไฟด้านหน้าอาคารไม่ติด, ไฟป้ายไม่ติด ไฟในห้องประชุมชั้น 2 ไม่ติด กัญญารัตน์ ผดุงกิจ

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-14
09:53:03
o-sd.op
00617
ซ่อมแซม
อื่นๆ
อาคารสโมสรชั้น4วาวนํ้าเครื่องทำนํ้าอุ่นนํ้าหยดห้อง3ชั้น4สี่ใส่สบู่สปิงหักศิริรัตน์ เนียมปาน

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-14
09:40:55
o-sd.op
00616
ซ่อมแซม
อื่นๆ
อาคารกิจกรรมชั้น 1 ห้องน้ำพัดลมห้องน้ำใช้งานไม่ได้, ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้ากดน้ำไม่ไหลกัญญารัตน์ ผดุงกิจ

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-14
09:37:29
d-sd.op
00615
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 5 ห้อง 5081.เครื่องปรับอากาศหมายเลข 4120-001-389 มีน้ำหยดพิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-14
09:34:23
d-sd.op
00614
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 1 1.ไฟสปอร์ตไลท์ด้านหน้าอาคารเปิดไม่ติด 2 หลอด 2.หลอดไฟทางเดินหน้าห้อง 101 ไม่ติด 1 หลอด (โคมซาลาเปา แสงสีขาว) 3.หลอดไฟหน้าห้อง 101 ไม่ติด 1 หลอด (หลอดกลมแสงสีส้ม) พิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-13
16:22:58
c-sd.op
00613
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
อาคารมีน้ำใจ ชั้น 4 ห้อง404โถชักโครก รั่วซึม sureepor

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-13
12:01:55
c-sd.op
00612
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
อาคารบี ชั้น 3 หน้าห้อง 304ไฟทางเดินหน้าห้อง 304 อาคารบี เปิดไม่ติดtanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-13
10:42:13
c-sd.op
00611
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ชั้น 1 อาคารเอไฟบริเวณด้านข้างอาคารเอไม่สว่างTanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-13
08:41:51
a-sd.op
00610
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
รอบบ่อน้ำswu gadenหลอดไฟแสงสว่างไม่ติดบางหลอดสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-13
08:40:11
o-sd.op
00609
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ตรวจสอบเครื่องเติมอากาศข้างหอพักนิสิตไม่ทำงานจำนวน 2 เครื่อง สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-13
08:36:42
o-sd.op
00608
ซ่อมแซม
อื่นๆ
โรงอาหารหอพักนิสิตหลอดไฟแสงสว่างบริเวณหน้าห้องน้ำ 1 หลอด หลอดไฟบนหลังคาหน้าร้าน 13 1 หลอดสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-10
09:11:51
a-sd.op
00607
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
อาคารสโมสรชั้น4 ห้องน้ำ น้ำไหลเบามาก รบกวนเช็คให้หน่อยว่าเกิดจากสาเหตุอะไรครับTanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-09
10:31:34
e-sd.op
00606
ซ่อมแซม
อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน
ชั้น4 ห้อง409และชั้น5ห้อง507เครื่องปรับอากาศ หมายเลข4120-044-010 ห้องเรียนบรรยาย 409 อาการชำรุด :ไม่มีความเย็น เครื่องปรับอากาศ หมายเลข 4120-001-054 ห้องพักอาจารย์ ห้อง507 อาการชำรุด : เปิดเครื่องไม่ติดประทีป อมรธรรม

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-09
07:40:21
c-sd.op
00605
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
อาคาร A ห้อง 601เครื่องทำน้ำอุ่นทำงานผิดปกติ เมื่อเปิดเครื่องจะร้อนมาก ไม่สามารถปรับระดับความอุ่นได้ ครั้งแรกที่เป็นคือมีเสียงน้ำไหล เหมือนน้ำไม่พอในตัวเครื่อง หลังจากนั้นน้ำก็ร้อนมาก และไม่สามารถปรับระดับความอุ่นได้วิไลวรรณ ปะธิเก

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-08
19:07:01
c-sd.op
00604
เปลี่ยน
หอพักบุคลากร
อาคารกัลยาณมิตร ห้อง 704เปลี่ยนก๊อกเปิดปิดฝักบัวธนประสงค์ อยู่พิศิษฐ์ไตรวัติ

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-08
17:43:57
e-sd.op
00603
ซ่อมแซม
อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน
ชั้น 6 (ห้องดาดฟ้า)ห้องเก็บถังน้ำดาดฟ้าชำรุด 1 ถัง มีน้ำรั่วจากก้นถังประทีป อมรธรรม

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-08
17:37:31
e-sd.op
00602
ซ่อมแซม
อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน
ชั้น 1 ห้องน้ำอาจารย์ห้องน้ำอาจารย์ ชั้น 1 (ห้องกลางบริเวณโถงล๊อบบี้ชั้น 1) สายชำระชำรุด 1 เส้นประทีป อมรธรรม

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-08
08:25:20
o-sd.op
00601
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ห้องน้ำหญิง ชั้น 2ห้องน้ำหญิงชั้น 2 ชักโครกน้ำไหลไม่หยุดกัญญารัตน์ ผดุงกิจ

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-07
14:26:33
e-sd.op
00600
ซ่อมแซม
อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน
ชั้น4 ห้อง 408,411,412 (ห้องเรียนบรรยาย)เครื่องปรับอากาศ หมายเลข 4120-044-006 ห้อง408(เปิดไม่ติด) หมายเลข 4120-044-014 ห้อง411(เปิดไม่ติด) และหมายเลข 4120-044-016 ห้อง412(ไม่เย็น) หมายเหตุ :เครื่องปรับอากาศเก่าประทีป อมรธรรม

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-07
14:07:34
o-sd.op
00599
ซ่อมแซม
อื่นๆ
อาคารสโมสรชั้น3แอไม่เย็น3ห้องชั้น3(ซ้อมแล้ว)ศิริรัตน์ เนียมปาน

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-07
11:39:38
a-sd.op
00598
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
4ห้องน้ำชั้น 4 สายฉีดชำรุดwalreeya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-07
11:20:48
e-sd.op
00597
ซ่อมแซม
อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน
ชั้น 1 ห้อง102 และชั้น4 ห้อง 400ระบบโทรศัพท์ภายในอาคารไม่สามารถติดต่อภายนอกอาคารได้ งานจัดการเรียนการสอน อาคารพื้นฐานฯขอให้ฝ่ายช่างส่วนพัฒนาความยั่งยืนตรวจสอบระบบโทรศัพท์ดังกล่าวด้วยครับ หมายเหตุ : เคยแจ้งซ่อมไปแล้วแต่ยังไม่ได้เข้ามาดำเนินการประทีป อมรธรรม

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-07
08:01:04
d-sd.op
00596
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 3 ห้อง 301 สำนักคอมพิวเตอร์1.เครื่องปรับอากาศ หมายเลข 4120-059-047 เปิดไม่ติดพิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-06
11:30:54
d-sd.op
00595
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 11.หลอดไฟไม่ติด 1 หลอด ห้องน้ำอาจารย์ (หลอดยาว) 2.หลอดไฟทางเข้าห้องน้ำ ไม่ติด 1 หลอด (หลอดกลมสีขาว) 3.หลอดไฟสะพานเหล็ก ไม่ติด 1 หลอด (หลอดกลมสีส้ม)พิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-06
08:41:21
c-sd.op
00594
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
บ้านมอบความดี ชั้น 2ไฟบันไดชั้น2 ไม่ติด1หลอดtanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-06
08:40:15
c-sd.op
00593
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ห้อง 302 อาคารซีชักโครกกดน้ำไม่ลง ห้อง302อาคารซีtanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-03
08:13:24
c-sd.op
00592
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ชั้น 1 อาคารบีหลอดไฟเปิดไม่ติด บริเวณโต๊ะ รปภ อาคารบีTanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-02
16:18:22
a-sd.op
00591
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
ส่วนพัฒนาความยั่งยืนโทรศัพท์ภายใน หมายเลข 21013 ใช้งานไม่ได้tanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-02
14:14:49
c-sd.op
00590
เปลี่ยน
หอพักบุคลากร
มิเตอร์ห้อง 302 อาคารบีเปลี่ยนมิเตอร์แอร์ห้อง 302 อาคารบี มิเตอร์ใหม่ให้กับเจ้าหน้าที่ดูแลหอพักแล้วTanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2020-01-02
14:13:22
c-sd.op
00589
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ห้องน้ำอาคารบีสายฉีดชำระห้องน้ำส่วนกลางอาคารBชำรุดTanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-12-27
12:38:16
e-sd.op
00588
ซ่อมแซม
อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน
ห้อง พฐ 102 และห้อง พฐ400 (ชั้นที่1และ4)ระบบโทรศัพท์ภายในอาคารไม่สามารถติดต่อภายนอกอาคารได้ งานจัดการเรียนการสอน อาคารพื้นฐานฯขอให้ฝ่ายช่างส่วนพัฒนาความยั่งยืนตรวจสอบระบบโทรศัพท์ดังกล่าวด้วยครับ หมายเหตุ: ใช้งานไม่ได้ช่วงที่ต้นไม้ฝั่งเรียนรวมกับอาคารพื้นฐานหักโค่นล้มโดนสายไฟเบอร์ประทีป อมรธรรม

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-12-27
08:39:36
c-sd.op
00587
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ฝ้าเพดานห้องน้ำเหนือโถ ชี้น6ห่อง605มีรอยรั่วซึมน้ำหยด...อารี ตีรณปัญญา

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-12-26
13:27:23
o-sd.op
00586
เปลี่ยน
อื่นๆ
อาคารสโมสรชั้น4ห้อง14สายชำระแตกศิริรัตน์ เนียมปาน

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-12-26
09:15:02
o-sd.op
00585
ซ่อมแซม
อื่นๆ
อาคารโรงอาหารหอพักนิสิต1.ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างโถงกลาง 2 ดวง 2.ซ่อมไฟแสงสว่างหลังร้าร 2 จำนวน 2 ดวงและท่อน้ำทิ้งอ่าล้างจานรั่ัวสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-12-26
08:49:30
a-sd.op
00584
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
สำนักงานวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ห้อง 405เครื่องปรับอากาศเปิดใช้งานแล้วไม่เย็น มีแต่ลมออกมาภัชรี เขียวสะอาด

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-12-25
10:10:59
o-sd.op
00583
ซ่อมแซม
อื่นๆ
อาคารสโมสรชั้น4ชั้น4นํ้าไม่ใหล(ซ่อมแล้ว)ศิริรัตน์ เนียมปาน

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-12-24
14:10:04
a-sd.op
00582
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
ห้องสาธารณูปโภค ชั้น 3สายชำระชำรุด จำนวน 1 อัน ห้องน้ำภายในห้องสาธาฯ ที่เชื่อมต่อกับกับห้องประชุมสัมมนาการnatpeeya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-12-24
14:05:17
a-sd.op
00579
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
หน้าห้องส่วนพัฒนาความยั่งยืน ชั้น 1โซฟายาว สีน้ำตาล น็อตขาเก้าอี้ชำรุด (จุดกลาง) ด้านหน้าห้องส่วนพัฒนาความยั่งยืน แจ้งโดย น.ส.วัฒนา ลิ้มกุล นักวิชาการเกษตรnatpeeya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-12-23
21:20:40
c-sd.op
00576
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
202 /2/ห้องเล็กและห้องใหญ่ย้ายสายโทรทัศน์จากห้องเล็กไปห้องใหญ่

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-12-23
16:21:21
d-sd.op
00575
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 4 1.ตู้ทำน้ำเย็นน้ำไม่ไหล 1 ตู้พิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-12-23
10:07:04
d-sd.op
00574
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 1 1.หลอดไฟห้องน้ำหญิงไม่ติด 1 หลอด (หลอดยาว) 2.หลอดไฟสะพานเหล็กไม่ติด 3 หลอด (หลอดสีส้ม)พิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-12-20
15:09:13
d-sd.op
00573
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น5 ห้อง 5091.เครื่องปรับอากาศหมายเลข 4120-001-383 มีนำ้หยด

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-12-20
11:35:31
o-sd.op
00572
ซ่อมแซม
อื่นๆ
โรงอาหารหอพักนิสิต1.ซ่อมไฟแสงสว่างไม่ติด 2 ดวง 2.ซ่อมน้ำรั่วใต้อ่างล้างจานหลังร้านที่ 2 สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-12-19
15:12:39
d-sd.op
00571
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น4 ห้อง 406 1เครื่องปรับอากาศหมายเลข 4120-059-056 เปิดไม่ติดพิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-12-19
11:56:45
e-sd.op
00570
ซ่อมแซม
อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน
โถงชั้น 1 ทิศตะวันตกบานกระจกประตูสวิง ชำรุดเนื่องจากฐานยึดบานสวิงน๊อตยึดหลุด ขอให้ดำเนินการเนื่องจากบริเวณโถงชั้น1ปิดล็อคไม่ได้ช่วงกลางคืนประทีป อมรธรรม

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-12-18
13:43:07
e-sd.op
00569
ซ่อมแซม
อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน
ชั้น 1 ห้อง พฐ104 และห้องน้ำโถงชั้น 11.ห้อง พฐ104 สวิทช์เครื่องปรับอากาศชำรุด อาการเสีย เปิด-ปิด ไม่ได้ 2. ระบบไฟส่องสว่างห้องน้ำชั้น 1 -ห้องน้ำชาย 1 หลอด, ห้องน้ำหญิง 1 หลอด, ห้องน้ำอาจารย์ 1 หลอด และทางเข้าหน้าห้องน้ำ 1 หลอด รวม 4 หลอด (ประเภทหลอด LED ขั้วเกลียว ไม่ทราบกำลังวัตต์)ประทีป อมรธรรม

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-12-16
15:12:55
o-sd.op
00568
ซ่อมแซม
อื่นๆ
อาคารสโมสรพัดลมห้อง302มอเตอร์สวิงเสีย(ซ่อมแล้ว)ศิริรัตน์ เนียมปาน

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-12-16
14:28:25
o-sd.op
00567
ซ่อมแซม
อื่นๆ
อาคารสโมสรเกียวท่อก๊อกน้ำแตกห้องน้ำหญิงชั้น3(ซ่อมแล้ว)ศิริรัตน์ เนียมปาน

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-12-16
10:32:21
a-sd.op
00566
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
ห้องน้ำ ชั้น 1 1.ที่กดชัดโครกหัก +โถเอียง จำนวน 1 อัน 2.หลอดไฟกลมไม่ติด ห้องรับรอง จำนวน 1 ดวง แจ้งโดย คุณสมใจ ศรีสิงห์ (แม่บ้าน ชั้น 1) แจ้งผ่านใบแจ้งซ่อมnatpeeya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-12-15
09:21:38
o-sd.op
00565
ซ่อมแซม
อื่นๆ
อาคารสโมสรขอต่อน้ำทิ้งแอร์หลวมน้ำหยดลงไปข้างล้างศิริรัตน์ เนียมปาน

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-12-15
09:18:46
o-sd.op
00564
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ยาแนวห้องนํ้าหญิงชั้น3ต่อท่อนํ้าทิ้งเครื่องซักผ้าชั้น3(ซ่อมแล้ว)ศิริรัตน์ เนียมปาน

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-12-13
08:58:02
o-sd.op
00563
ซ่อมแซม
อื่นๆ
อาคารสโมสรพัดลมห้อง302เสียงดังชั้น3ห้องนํ้าหญิงชั้น3ก๊อกหักคา(ซ่อมแล้ว)ศิริรัตน์ เนียมปาน

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-12-13
08:55:38
o-sd.op
00562
ซ่อมแซม
อื่นๆ
อาคารสโมสรพัดลมห้อง302เสียงดังชั้น3ห้องนํ้าหญิงชั้น6ก๊อกหักคา(ซ่อมแล้วศิริรัตน์ เนียมปาน

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-12-12
15:51:35
a-sd.op
00561
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
ฝักบัวในห้องน้ำ ห้อง 507 อาคาร เอ ฝักบัวในห้องน้ำ น้ำไหลน้อยมากค่ะศิวาภรณ์ ทองรุ่งเรืองชัย

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-12-12
15:45:51
c-sd.op
00560
เปลี่ยน
หอพักบุคลากร
สวิตช์ไฟในห้องนอนติดทางเดิน ห้อง 507 อาคาร เอ สวิตช์ไฟในห้องนอนติดทางเดิน ห้อง 507 อาคาร เอ ปิดไม่ได้ ไฟเปิดตลอดเวลาศิวาภรณ์ ทองรุ่งเรืองชัย

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-12-10
22:49:30
c-sd.op
00559
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
อาคาร A ห้อง 706ก๊อกนํ้า ในห้องนํ้า ชำรุด ปิดไม่สนิท ทำให้มีนํ้า หยดอยู่ตลอดเวลาsrisupang

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-12-09
13:03:55
o-sd.op
00558
ซ่อมแซม
อื่นๆ
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม ฯ มศว องครักษ์ (ศูนย์วิจัย ระบบไฟฟ้าซ็อต ที่สวิตท์ และสวิตท์ใช้ไม่ได้ดวงรัตน์ แพงไทย

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-12-09
13:03:06
d-sd.op
00557
เปลี่ยน
อาคารเรียนรวม
ชั้น 5 ห้องน้ำชาย1.หลอดไฟเปิดไม่ติด 1 หลอด (หลอดยาวสีขาว)พิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-12-09
12:57:50
o-sd.op
00556
ซ่อมแซม
อื่นๆ
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมฯ (ศูนย์วิจัย 1)หมุดตอกสลิงยึดเสาไฟหลุด ทำให้เสาไฟฟ้าเอียง และสายไฟฟ้าที่เดินจากเสาไฟฟ้ามายังตัวอาคารตึงเป็นอย่างมาก และไม้ที่ติดกับตัวอาคารโค้งงอผิดรูป

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-12-09
09:45:01
d-sd.op
00555
อื่นๆ
อาคารเรียนรวม
SWU LOBBY1.ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ภายใน SWULOBBY จำนวน 11 เครื่องพิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-12-08
10:50:02
o-sd.op
00554
ซ่อมแซม
อื่นๆ
อาคารสโมสรท่อระนํ้าห้องอาบนํ้าชายหลุด(ซ่อมแล้ว)ศิริรัตน์ เนียมปาน

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-12-08
08:06:36
o-sd.op
00553
ซ่อมแซม
อื่นๆ
สนามกีฬากลาง (ที่เพิ่งสนามวิ่งใหม่)1. ห้องน้ำ ที่แขวนสายชำระ ไม่มี 1 ห้อง 2. ฝาปิดถังน้ำชักโครก ไม่มี 2 ห้อง 3. อ่างล้างมือ 1 อัน รั่ว น้ำไหลลงพื้นเมื่อล้างมือ (อ่างที่ 2 จากซ้าย) 4. ถังขยะน้อยไป รบกวนดำเนินการก่อนกีฬาสาธิต เพื่อเป็นเจ้าภาพที่สง่างามค่ะ ขิบพระคุณค่ะภัทริยา อินทร์โท่โล่

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-12-06
09:55:53
o-sd.op
00552
ซ่อมแซม
อื่นๆ
กลอนประตูตกกุจแจไขไม่ได้ห้องvip9ชั้น4(ด่วน)จะมีผู้เข้าพักศิริรัตน์ เนียมปาน

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-12-04
11:47:36
o-sd.op
00551
ติดตั้ง
อื่นๆ
ชั้น 4 อาคารสโมสรติดตั้งเครื่องกดสบู่ บริเวณห้องน้ำทุกห้องของห้องพักชั้น 4 tanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-12-04
10:04:05
b-sd.op
00550
ซ่อมแซม
อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza
ร้านเครื่องเขียน T&M ชั้น 3 อาคารพลาซ่าแจ้งเครื่องปรับอากาศเสีย เนื่องจากมีการเปิด-ปิดเอง ไม่มีความเย็นออกจากช่องระบายของเครื่องปรับอากาศ คุณอรวรรณ เบอร์ 087-0505-330 เป็นผู้แจ้งซ่อมผ่านหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 21020 natpeeya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-12-04
08:32:00
o-sd.op
00549
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ป้อมรปภ.ศูนย์แพทย์ไฟแสงสว่างไม่ติด 1 ดวงสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-12-03
14:59:14
o-sd.op
00548
ซ่อมแซม
อื่นๆ
โรงอาหารหอพักนิสิต1.ซ่อมท่อน้ำทิ้งใต้อ่างล้างจานร้านที่ 1 รั่ว 2.ซ่อมท่อปฎิกูลอุดตันของห้องน้ำสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-12-03
11:53:07
e-sd.op
00547
ซ่อมแซม
อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน
ห้องน้ำอาจารย์ (ชาย)ช่างมาซ่อมให้แล้ว 1 ครั้ง เรื่องห้องน้ำอาจารย์ซึม แต่ปรากฎว่ายังมีการซึมของห้องน้ำชายอยู่ และกลิ่นได้ทะลุออกมายังห้องที่เชื่อมต่อกับห้องน้ำชายอยู่ จึงขอรบกวนให้ช่างมาตรวจสอบหาสาเหตุอีกครั้งค่ะ ณัฐวดี ไทยง้วน

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-12-03
11:51:04
a-sd.op
00546
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
ห้องเก็บวัสดุ (งานช่าง ส่วนพัฒนาความยั่งยืน) ชั้น เครื่องปรับอากาศ ในห้องเก็บวัสดุ เปิดไม่ติด คาดเดาว่ากระแสไฟฟ้าไม่เข้า แจ้งโดย ไผ่natpeeya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-12-02
15:14:13
o-sd.op
00545
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ริมถนนอาคารซอฟบอลซ่อมฝาบ่อน้ำเสียชำรุด 2 บ่อสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-12-02
15:11:03
o-sd.op
00544
อื่นๆ
อื่นๆ
ถนนข้างอาคารซอฟบอลเก็บเสาไฟเหล็กสามเหลี่ยมที่ติดไฟแสงสว่างพร้อมสายไฟที่ถนนข้างอาคารซอฟบอลเนื่องจากมีไฟถนนมาติดตั้งทดแทนแล้วสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-12-02
15:02:32
o-sd.op
00543
อื่นๆ
อื่นๆ
ป้อม รปภ.ประปาเก็บสายไฟและโคมไฟที่ไม่ใช้งาน 2 โคมและย้ายแหล่งจ่ายไฟของป้อมเดิมใช้ที่โรงผลิตประปามาใช้ร่วมกับแหล่งจ่ายไฟแสงสว่างถนนด้านนอกของมหาวิทยาลัยสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-12-02
10:19:10
d-sd.op
00542
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 2 ห้องน้ำหญิง1.ห้องน้ำชำรุด 1 ห้อง ห้องน้ำหญิง 2.สายน้ำเข้าชักโครก มีน้ำหยด 1 ห้อง ห้องน้ำหญิงพิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-12-02
08:15:51
d-sd.op
00541
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 1 swulobby1.เครื่องปรับอากาศ หมายเลข 5 มีน้ำหยดพิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-29
14:23:27
d-sd.op
00540
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 1 ห้องท่อชาร์ป1.ห้องท่อชาร์ปมีน้ำรั่ว (ห้องน้ำชาย)พิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-29
14:21:06
d-sd.op
00539
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 2 1.พัดลมโคจรห้องน้ำชาย เปิดไม่ติด 2.สวิทซ์ไฟ ห้อง 201 ปิดไม่ได้พิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-29
14:16:30
d-sd.op
00538
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 1 ห้อง 1011.เครื่องปรับอากาศ หมายเลข 4120-059-001 เปิดไม่ติดพิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-29
12:58:10
c-sd.op
00537
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ซ่อมปลั๊กไฟใต้อาคารบ้านพัก 2และ3สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-29
12:56:56
b-sd.op
00536
ซ่อมแซม
อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza
ชั้น 2และะ3หลอดไฟไม่ติด 30 ดวงสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-29
09:01:36
c-sd.op
00535
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
กัลยานมิตร ห้อง 503- ท่อน้ำดีระเบียงหลังห้องรั่ว (ตอนนี้ปิดวาล์วหน้าห้องไว้) - ปลั๊กไฟหลุดในห้องนอนใหญ่บริเวณผนังเมื่อเข้าประตูอยู่ผนังด้านขวามือ ไพฑูรย์ กุลพรม

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-28
11:12:17
d-sd.op
00534
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 11.หลอดไฟด้านหน้ามุกอาคารไม่ติด 1 ดวง (หลอดสีขาว)พิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-27
13:13:31
d-sd.op
00533
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 5 ห้อง 5011.เครื่องปรับอากาศ หมายเลข 4120-001-057 มีน้ำหยดพิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-27
08:40:26
c-sd.op
00532
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
อาคาร Aมีน้ำรั่วไหลลงมา บริเวณชั้น 1 อาคาร Atanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-26
20:31:48
c-sd.op
00531
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ห้องน้ำก๊อกน้ำในห้องน้ำรั่วฉัตรพงษ์ มาชอบ

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-26
09:59:15
c-sd.op
00529
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
อาคารเอเครื่องกดน้ำเย็น ตัวทำความเย็นไม่ทำงานTanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-26
09:49:52
c-sd.op
00528
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
อาคาร Aไฟหน้าห้องแม่บ้านอาคาร A ไม่ติด 1 หลอดtanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-26
09:49:25
c-sd.op
00527
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
อาคาร บีไฟทางเดินอาคารบี ชั้น 1 ไม่ติด 1 หลอดtanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-26
09:26:12
c-sd.op
00526
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ห้อง208 อาคาร C ฝ้าเพดานในห้องน้ำ ฝ้าเพดาน ในห้องน้ำมีน้ำซึมจากห้องข้างบนตามรูปที่แนบค่ะเพ็ญประภา สุธรรมมา

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-26
08:57:46
o-sd.op
00525
ซ่อมแซม
อื่นๆ
อาคารสโมสรยาแนวห้อบอาบน้ำชายชั้น3(ยังไม่เสร็จ) หลอดไฟชั้น4ไม่ติด2หลอดศิริรัตน์ เนียมปาน

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-25
15:15:20
d-sd.op
00524
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 1 ห้อง1011.เวทีห้อง 101 ชำรุดพิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-25
14:18:12
c-sd.op
00523
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
อาคารบ้านพัก 3 หลังเปลี่ยนมิเตอร์ห้อง 1/303 , 1/305 , 1/405 , 1/501 , 3/303 , 3/405tanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-25
11:35:58
c-sd.op
00522
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ห้องน้ำน้ำไม่ไหลเข้าในโถชักโครก ทำให้ไม่มีน้ำชำระศิวาภรณ์ ทองรุ่งเรืองชัย

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-25
09:45:38
o-sd.op
00521
ซ่อมแซม
อื่นๆ
อาคารกิจกรรมนิสิตอาคารกิจกรรมนิสิต ห้องน้ำหญิง ชั้น 2 ชักโครกน้ำไหลไม่หยุดกัญญารัตน์ ผดุงกิจ

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-21
16:14:11
c-sd.op
00520
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
หลังอาคาร 3ปั้มน้ำบ้านหลังที่ 3 รั่วtanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-21
16:09:24
c-sd.op
00519
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ก๊อกน้ำบ้านหลังที่ 3ก๊อกน้ำหลังบ้านพักหลังที่ 3 รั่ว รบกวนเปลี่ยนให้ด้วยครับ สาเหตุน่าจะเกิดจาก ข้อต่อก๊อก แตก ครับtanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-21
14:11:00
d-sd.op
00518
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 6 1.ลูกบิดประตูชำรุด 2 ลูก ห้อง 600พิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-21
14:09:36
d-sd.op
00517
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 1 1.โถปัสสาวะ กดน้ำไม่ลง 1 โถ ห้องน้ำชาย 2.ชักโครก ที่กดน้ำชำรุด 1 ห้อง ห้องน้ำชาย 3.สายฉีดชำระชำรุด 1 ห้อง ห้องน้ำหญิง 4.อ่างล้างมือตัน 1 อ่าง ห้องน้ำหญิงพิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-21
13:19:10
o-sd.op
00516
ซ่อมแซม
อื่นๆ
อาคารยิงธนูตรวจสอบกระแสไฟฟ้ารั่่วลงโครงสร้างอาคารสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-21
13:17:40
c-sd.op
00515
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
บ้านพักบุคคลากรอาคาร 2 ท่อน้ำทิ้งประจำอาคารตันน้ำล้นบนพื้นชั้น 1สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-21
09:03:50
a-sd.op
00514
เปลี่ยน
อาคารอำนวยการ
ด้านหน้าอาคารอำนวยการเชื่อกเสาธงชาติ ขาด จำนวน 1 เส้น แจ้งโดย ส.ต.ปิยะ วงค์มะแซะ หน.ชุด รักษาความปลอดภัย (แจ้งผ่านใบแจ้งซ่อม)natpeeya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-21
08:32:58
o-sd.op
00513
ซ่อมแซม
อื่นๆ
โรงอาหารหอพักนิสิตหลอดไฟบนหลังคาไม่ติด 2 ดวงสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-20
14:09:19
o-sd.op
00512
ซ่อมแซม
อื่นๆ
อาคารกิจกรรมนิสิต ชักโครก ห้องน้ำชั้น 3 น้ำไหลไม่หยุดกัญญารัตน์ ผดุงกิจ

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-20
10:34:32
c-sd.op
00511
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
โถกลางห้องไฟไม่ติด ซิงค์น้ำตันปิยนันทนา เกียรติก้องทวี

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-20
10:34:30
c-sd.op
00510
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
โถกลางห้องไฟไม่ติด ซิงค์น้ำตันปิยนันทนา เกียรติก้องทวี

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-20
08:27:31
o-sd.op
00509
ซ่อมแซม
อื่นๆ
อาคารสโมสรยาแนวมันร่อนห้องอาบนํ้าชายชั้น3ศิริรัตน์ เนียมปาน

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-20
08:18:24
o-sd.op
00508
ซ่อมแซม
อื่นๆ
หลังอาคารกีฬา1และ2เปลียนโคมไฟแสงสว่างทดแทนของเดิมซึ่งของเดิมไม่ติดและบัลลาสเดิมมีเสียงดังและเสื่อมสภาพสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-20
08:16:23
o-sd.op
00507
ซ่อมแซม
อื่นๆ
คูน้ำข้างอาคารหอพักนิสิต4เครื่องเติมอากาศไม่ทำงาน 1 เครื่องตัด over loadสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-20
08:13:59
o-sd.op
00506
ซ่อมแซม
อื่นๆ
โรงอาหารหอพักนิสิต1.หลอดไฟแสงสว่างบนหลังคาไม่ติด2.หลอดไฟแสงสว่างหลังร้านที่5ไม่ติดสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-19
14:00:31
o-sd.op
00505
ซ่อมแซม
อื่นๆ
อาคารสโมสรเปลี่ยนแผนยางห้องน้ำหญิงชั้น3(ซ่อมแล้ว) แอร์ไม่เย็นห้อง315ชั้น3(ซ่อมแล้ว)ศิริรัตน์ เนียมปาน

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-19
13:40:45
d-sd.op
00504
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 5 ห้อง 5041.เครื่องปรับอากาศมีน้ำหยด 1 เครื่องพิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-18
10:29:29
c-sd.op
00503
เปลี่ยน
หอพักบุคลากร
อาคารa 202 ห้องใหญ่กรอบพัดลมเพดานร่วงลงมาแตกวรรณาภรณ์ ศรีชูเปี่ยม

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-18
09:18:04
c-sd.op
00502
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ห้องน้ำชาย อาคารเอเปลี่ยนสายชำระ เนื่องจากสายรั่วTanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-18
09:09:47
c-sd.op
00501
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ห้อง 302 อาคารบ้านพัก 3 หลัง (หลังกลาง)1. ติดตั้งอ่างล้างหน้า (เดิมไม่มี) 2. เปลียนประตูห้องน้ำ (ของเดิมที่มีชำรุด ผุ) 3. ซ่อมพื้นกระเบื้องบริเวณทางเข้าห้องน้ำ (กระเบื้องยางหลุด)ไพฑูรย์ กุลพรม

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-18
09:05:09
c-sd.op
00500
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ห้องน้ำ อาคารเอไฟห้องน้ำชายชั้น 1 อาคารเอ เปิดไม่ติดTanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-17
21:38:33
c-sd.op
00499
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ห้องน้ำห้อง 308 ตึกซี ก๊อกน้ำฝักบัวมีน้ำไหลฉัตรพงษ์ มาชอบ

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-15
15:20:28
d-sd.op
00498
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 2 ห้อง 200 (ห้องสำนักงาน)1.เครื่องปรับอากาศ หมายเลข 4120 - 058 - 012 ไม่ทำงาน (ดำเนินการแล้ว)พิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-15
09:16:23
c-sd.op
00497
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
อาคารเอหลอดไฟหน้าห้องน้ำเปิดไม่ติดTanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-15
09:14:29
c-sd.op
00496
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
อาคารเอท่อน้ำหลังอาคารเอแตกTanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-14
14:20:11
d-sd.op
00493
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น2 ห้อง200 (ห้องสำนักงาน)1.โถปัสสาวะมีน้ำไหลตลอด ห้อง200พิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-14
14:18:51
d-sd.op
00492
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 4 1.สวิตซ์ไฟห้องน้ำอาจารย์กดปิดไม่ได้ (ตรงห้อง401)พิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-14
14:15:31
d-sd.op
00491
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น5 ห้อง500 (ห้องพักอาจารย์)1.โถปัสสาวะมีน้ำไหลตลอด ห้อง500พิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-13
09:08:39
c-sd.op
00490
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ห้อง 601 อาคารกัลยาณมิตร (A)ฝ้าเพดานในห้องน้ำทะลุ มีน้ำหยุดทะลุผ่านลงมาหลายจุดวิไลวรรณ ปะธิเก

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-12
15:58:01
c-sd.op
00489
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ตึกcห้อง 207 พัดลมดูดอากาศห้องน้ำพัดลมดูดอากาศห้องน้ำชำรุด และมีนกมาทำรัง รบกวนพิจารณาซ่อม หรือถอดทิ้งด้วยค่ะพิมพ์พร กล้วยอ่อน

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-12
15:55:26
c-sd.op
00488
เปลี่ยน
หอพักบุคลากร
ตึกcห้อง207 ห้องพักแยกห้อง1 ไฟดวงกลางไฟดวงกลาง ห้องแยก1 ไม่ติดรบกวนเปลี่ยนหรือแจ้งเนื่องจากไม่ทราบลักษณะหลอดที่ต้องเปลี่ยนค่ะพิมพ์พร กล้วยอ่อน

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-12
15:51:54
c-sd.op
00487
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
สวิตซ์ไฟโถงกลางสวิตซ์ไฟโถงกลางเปิดไม่ติด สามารถติดต่อคุณจำลองแม่บ้านให้เข้ามาเปิดห้องได้พิมพ์พร กล้วยอ่อน

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-08
13:24:44
d-sd.op
00486
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น11.หลอดไฟทางเดินเข้าห้องน้ำไม่ติด 1 หลอด (หลอดกลมแสงสีขาว)พิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-08
11:30:08
c-sd.op
00485
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ห้องเจ้าหน้าที่ อาคารที่พักบุคลากร คอนโดเอตู้ไฟในห้องมีเสียช๊อตTanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-07
19:58:38
o-sd.op
00484
ซ่อมแซม
อื่นๆ
SWU GADENหลอดไฟแสงสว่างไม่ติดหลายหลอดสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-07
19:56:58
o-sd.op
00483
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยหลอดไฟส่องป้ายของมหาวิทยาลัยไม่ติด 2 ป้ายจำนวน 2 ดวงสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-07
19:55:22
o-sd.op
00482
ซ่อมแซม
อื่นๆ
โรงอาหารหอพักนิสิตหลอดไฟแสงสว่างไม่ติด 1 หลอดสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-07
14:42:18
d-sd.op
00481
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ทางขึ้นบรรได1.หลอดไฟบรรไดไม่ติด หลอดกลม (ดำเนินการแล้ว)พิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-07
14:17:20
c-sd.op
00480
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ห้อง 201 อาคาร A เปลี่ยนลูกบิด ห้อง 201 อาคาร A tanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-07
10:53:21
a-sd.op
00479
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
ห้องน้ำชาย ชั้น 3ฝาชักโชรกห้องน้ำชายหลุดไพฑูรย์ กุลพรม

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-07
10:14:39
c-sd.op
00478
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
อาคารบ้านพักสามหลัง 1/5041. น้ำฟลัชชักโครกไม่ไหล 2. ติดตั้งบานเกล็ดในห้อง (มีของเปลี่ยนในห้องอยู่แล้ว)ไพฑูรย์ กุลพรม

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-06
20:53:16
d-sd.op
00477
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 11.ไฟรอบอาคารไม่ติด 5 หลอด (หลอดเกลียวแสงสีส้ม)พิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-06
17:59:04
c-sd.op
00476
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ชั้น3 อาคารบีไฟทางเดินชั้น3 อาคารบี เปิดไม่ติดTanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-06
13:11:23
e-sd.op
00475
ซ่อมแซม
อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน
ห้องน้ำชาย ห้อง 114อ่างล้างมือบริเวณห้องน้ำชายตัน และ ห้องน้ำชายซึมณัฐวดี ไทยง้วน

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-06
09:16:31
a-sd.op
00474
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
อาคารสโมสรชั้น4ห้อง5ลูกบิดประตูหลุดศิริรัตน์ เนียมปาน

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-06
08:08:06
o-sd.op
00473
ซ่อมแซม
อื่นๆ
อาคารสโมสรชั้น3ห้อง301แอร์รั่วมีนํ้าหยดลงมาชั้น4ห้อง12ท่อนํ้าทิ้งแอร์หลุดศิริรัตน์ เนียมปาน

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-05
18:24:03
c-sd.op
00472
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ห้องโถงพัดลมเพดานพังแตกจาริวรรณ ปานประเสริฐ

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-05
10:06:12
a-sd.op
00471
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
สำนักงาน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ชั้น 4น้ำรั่วไหลออกมาเป็นจำนวนมาก จากเครื่องปรับอากาศ ภัชรี เขียวสะอาด

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-05
09:14:32
d-sd.op
00470
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 1 1.หลอดไฟส่องสว่างทางเข้าห้องน้ำไม่ติด 1 หลอด (หลอดสีขาว)พิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-04
18:53:39
c-sd.op
00469
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ลานจอดรถอาคารกุลยาณมิตรไฟแสงสว่างในลานจอดรถสว่างแล้งไม่ดับสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-04
18:51:58
a-sd.op
00468
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
หน้าสำนักงานชั้น1หลอดไฟ DOWN LIGHT ไม่ติด 2 ดวงสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-04
13:50:34
o-sd.op
00467
ซ่อมแซม
อื่นๆ
อาคารสโมสรท่อน้ำทิ้งแอร์ในห้องน้ำชั้น4ห้อง12น้ำหยดศิริรัตน์ เนียมปาน

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-04
09:47:27
d-sd.op
00466
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 51.โถปัสสาวะมีน้ำรั้วใต้ล่าง ห้องน้ำอาจารย์ ห้อง 500 2.อ่างล้างมือมีน้ำรั่วใต้อ่าง ห้องน้ำอาจารย์(ตรงกับห้อง501) พิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-04
09:43:32
d-sd.op
00465
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 2 สายฉีดชำระชำรุด 1 ห้อง ห้องน้ำอาจารย์ (ตรงกับห้อง206)พิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-04
09:42:30
d-sd.op
00464
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 1 1.ไฟส่องสว่างสะพานเหล็กไม่ติด 1 ดวง (ไฟสีส้ม) 2.ไฟส่องสว่างหน้าห้อง 101 ไม่ติด 1 ดวง (ไฟสีส้ม)พิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-04
09:40:17
d-sd.op
00463
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 1 1.ชักโครกกดน้ำไม่ลง 1 ห้อง ห้องน้ำหญิง 2.สายชำระชำรุด 1 ห้อง ห้องน้ำหญิง 3.ชักโครกน้ำไหลตลอด 1 ห้อง ห้องน้ำชาย 4.อ่างล้างมือตัน 1 อ่าง ห้องน้ำอาจารย์พิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-04
08:16:06
o-sd.op
00462
ซ่อมแซม
อื่นๆ
อาคารสโมสรแอร์ชั้น3ห้อง320ไม่เย็น แอร์ชั้น4ห้อง7หน้ากากบังลมแอร์ไม่สวิงศิริรัตน์ เนียมปาน

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-01
19:09:39
o-sd.op
00461
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ป้อม 07ไฟสปอตไลท์ป้อม 07 ไม่ติด 1 หลอดtanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-01
13:27:21
o-sd.op
00460
เปลี่ยน
อื่นๆ
อาคารสโมสรห้องน้ำหญิงชั้น3น้ำไหลไม่หยุด ห้องน้ำหญิงชั้น3สายชำระน้ำไหลไม่หยุดศิริรัตน์ เนียมปาน

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-11-01
13:27:03
o-sd.op
00459
เปลี่ยน
อื่นๆ
อาคารสโมสรห้องน้ำหญิงชั้น3น้ำไหลไม่หยุด ห้องน้ำหญิงชั้น3สายชำระน้ำไหลไม่หยุดศิริรัตน์ เนียมปาน

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-30
10:39:32
c-sd.op
00458
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ห้อง605อาคารA ห้องน้ำมีน้ำหยดลงมาจากชั้นบน...อารี ตีรณปัญญา

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-30
10:34:15
d-sd.op
00457
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 4 ห้อง 4081.ลูกบิดประตูห้องเรียน 408 ชำรุด 1 ลูกพิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-30
06:55:29
c-sd.op
00456
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
อาคารซี 302กัญญาณัฐ สุภาพร

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-30
06:55:16
c-sd.op
00455
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
อาคารซี 302ลูกบิดประตูหน้าห้องเสียกัญญาณัฐ สุภาพร

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-29
08:12:53
o-sd.op
00454
ซ่อมแซม
อื่นๆ
โรงอาหารหอพักนิสิตหลอดไฟหน้าร้านที่ 1 ไม่ติด 1 ดวงสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-28
14:17:49
d-sd.op
00453
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 11.สายฉีดชำระชำรุด 2 ห้อง ห้องน้ำหญิง 2.ชักโครกกดน้ำไม่ลง 1 ห้อง ห้องน้ำหญิง 3.หลอดไฟหน้ากระจกไม่ติด 1 หลอด (หลอดยาว) ห้องน้ำชาย พิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-28
13:19:56
d-sd.op
00452
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 5 ห้อง 503เครื่องปรับอากาศหมายเลข 4120-001-382 , 4120-001-383 ไม่เย็น จำนวน 2 เครื่องพิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-28
09:53:21
c-sd.op
00451
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ห้อง 404 อาคาร A ท่อระบายน้ำระเบียงหลังห้องตัน ทำให้น้ำล้นออกมา รบกวนเข้าตรวจสอบและแก้ไขด้วยครับtanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-28
07:55:25
o-sd.op
00450
ซ่อมแซม
อื่นๆ
เรือนไทย/ป้ายคณะพละ1.ฝาปิดบ่อน้ำเสียชำรุด ตรงทางเข้าเรือนไทย 2 ฝา 2.ฝาปิดบ่อน้ำเสียตรงหลังป้ายคณะพละชำรุด 1ฝาสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-28
07:51:49
o-sd.op
00449
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ป้ายคณะพละไฟแสงสว่างในสนามหญ้าไม่ติดหลายดวงสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-28
07:50:03
o-sd.op
00448
ซ่อมแซม
อื่นๆ
โรงอาหารหอพักนิสิตไฟแสงสว่างบนหลังคาไม่ติด 1 ดวงสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-25
11:19:27
e-sd.op
00447
ติดตั้ง
อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน
ห้องเรียน พฐ 104แผงควบคุมเครื่องปรับอากาศที่ชำรุดยังไม่ได้นำมาติดตั้ง ห้อง พฐ104 งานรับปริญญาบัตรจะมีนิสิตเข้าพักประมาณวันที่ 5 พ.ย.62ประทีป อมรธรรม

รออะไหล่

รายละเอียด
2019-10-25
08:07:13
o-sd.op
00446
ซ่อมแซม
อื่นๆ
หลังร้าน4อาคารโรงอาหารหอพักนิสิตไฟแสงสว่างหลังร้าน 4 ไม่ติดสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-24
14:04:59
o-sd.op
00445
ซ่อมแซม
อื่นๆ
อาคารกิจกรรมนิสิต ไฟฟ้าดับ ห้องน้ำหญิง ชั้น 1กัญญารัตน์ ผดุงกิจ

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-24
13:41:07
a-sd.op
00444
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
ห้อง 404 อาคารอำนวยการชั้น 4พัดลมติดเพดาน ใช้งานไม่ได้ จำนวน 2 ตัวภัชรี เขียวสะอาด

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-24
13:19:12
a-sd.op
00443
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
ชั้น1หน้าประตูทางเข้าไฟดาวไลด์บนเพดานมุขด้านหน้าอาคารไม่ติดสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-24
09:28:11
o-sd.op
00442
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ไฟทางวงเวียนแถบซ้อมบอลไฟทางวงเวียนแถบซ้อมบอลเสีย จำนวน 5 ดวง ผู้แจ้งนายวิศิษฐ์ ไจอาษา รอง หน.ชุด รปภ. แจ้งผ่านใบแจ้งซ่อม (เมื่อวันที่ 23 ต.ค.62)natpeeya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-24
08:42:15
d-sd.op
00441
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 2 1.ชักโครกกดน้ำไม่ลง จำนวน 3 ห้อง (ห้องน้ำชาย)พิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-23
20:01:41
c-sd.op
00440
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
อาคารกัลยาณมิตร ห้อง302สายน้ำดีอ่างล้างหน้าในห้องน้ำชำรุดกนกวรรณ วิชัยวงศ์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-23
15:56:57
o-sd.op
00439
ซ่อมแซม
อื่นๆ
อาคารสโมสรก๊อกนํ้าห้องนํ้าหญิงชั้น3หลุดซ่อมแล้วศิริรัตน์ เนียมปาน

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-22
08:34:51
c-sd.op
00438
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
หน้าบ้านพักหลังที่3ท่อน้ำมีน้ำล้นออกมา ส่งกลิ่นเหม็น รบกวนตรงจสอบด้วยครับTanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-21
13:48:29
o-sd.op
00437
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ลานชมภูพันธ์ทิพย์ตรวจเชคและซ่อมไฟแสงสว่างในลานชมภูพันธ์ทิพย์ข้างเซเว่นสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-21
10:42:25
o-sd.op
00436
ซ่อมแซม
อื่นๆ
อาคารสโมสรก๊อกน้ำชั้น4ห้อง6น้ำไหลไม่หยุดศิริรัตน์ เนียมปาน

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-21
09:33:29
o-sd.op
00435
ซ่อมแซม
อื่นๆ
อาคารสโมสรห้องน้ำหญิงชั้น3กดน้ำไม่ได้ศิริรัตน์ เนียมปาน

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-21
08:46:42
o-sd.op
00434
อื่นๆ
อื่นๆ
รั้วด้านหน้ามหาวิทยาลัยตรวจเชคซ่อมแซมและเปลี่ยนหลอดไฟบนเสารั้วด้านหน้ามหาวิทยาลัยตั้งแต่สะพานโรงเรียนสาธิตถึงสะพานโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-21
08:19:05
o-sd.op
00433
ซ่อมแซม
อื่นๆ
อาคารสโมสรลูกบิดประตูห้องน้ำชั้น4ห้อง3เสีย แอร์ห้อง315ไม่เย็นศิริรัตน์ เนียมปาน

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-18
13:28:40
c-sd.op
00432
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
คอนโด บ้านพัก 3 หลัง1.บ้านพัก 3 หลัง 2/501 เช็คชักโครกกดน้ำไม่ไหล สะดืออ่างล้างหน้าไม่มี 2.บ้านพัก 2/502 ชักโครกกดน้ำไม่ไหล แจ้งโดย หญิง พนักงานบริการดูแลห้องพัก (แจ้งผ่านไลน) natpeeya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-18
09:07:23
o-sd.op
00431
อื่นๆ
อื่นๆ
ในบ่อน้ำหอพระและบ่อน้ำหลังอาคารโรงอาหารหอพักนิสิตปรับระดับทุ่นเครื่องเติมอากาศในบ่อน้ำให้ขึันลงตามระดับน้ำซึ่งตอนนี้ทุ่นขัดตัวไม่ขึ้นลงตามระดับน้ำอาจทำให้มอเตอร์ชำรุดเสียหายได้สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-18
08:57:10
o-sd.op
00430
ซ่อมแซม
อื่นๆ
อาคารสโมสรวาล์วน้ำทิ้งอ่างล้างจานชำรุดสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-18
06:39:06
c-sd.op
00429
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ห้อง 402 หอพักจิตอารี (หอ B)แผ่นฝ้าในห้องน้ำลักษณะเหมือนจะหลุดออกมาอภิสิทธิ์ คำสี

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-17
16:18:24
a-sd.op
00428
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
ชั้น 11. อ่างล้างมือตัน จำนวน 2 อ่าง 2. แอร์ไม่เย็นมีแต่ลม จำนวน 1 เครื่อง ผู้แจ้ง คุณสมใจ ศรีสิงห์ แม่บ้าน (แจ้งผ่านใบแจ้งซ่อม)natpeeya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-17
16:00:37
d-sd.op
00413
เปลี่ยน
อาคารเรียนรวม
ชั้น 11.ย้ายตำแหน่งไฟสปอร์ตไลท์ 1 จุด 2.หลอดไฟทางเดินหน้าลิฟ ไม่ติด 1 หลอด (หลอดยาว)พิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-17
14:40:40
b-sd.op
00412
ซ่อมแซม
อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza
ห้องปั๊มน้ำประจำอาคารแสงสว่างห้องปั๊มน้ำประจำอาคารเปิดไม่ติดสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-17
11:01:27
o-sd.op
00411
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ป้อมยามประตูศูนย์การแพทย์1.ซ่อมไฟ"ซเลนไม่่ติด 1 ดวง 2.ซ่อมไฟแสงสว่างภายในป้อมไม่ติด 1 ดวงสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-16
19:49:08
c-sd.op
00410
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
1.เสาไฟส่องสว่างในลานจอดรถอาคารกัลยาณมิตรไม่ติด 1 ต้น 2.เสาไฟส่องสว่างริมคลองไปบ้านพักบุคลาการไม่ติด 1 ต้น 3.เสาไฟส่องสว่างลงจาสะพานเตาเผาขยะเเก่าต้นที่ 4 ไปทางป้อมตำรวจไม่ติด 1 ต้น สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-16
19:13:05
o-sd.op
00409
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ในลานวงเวียนด้านซอฟบอลสปอทไลด์ในลานงวเวียน ไม่ติด 1 ดวง(หลอดเมททอลฮาไลด์ 250 วัตถ์สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-16
18:56:32
o-sd.op
00408
ซ่อมแซม
อื่นๆ
วงเวียนขาออกด้านสนาม SOFT BALLเสาไฟแสงสว่างถนนไม้ติด 1 ต้นสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-16
18:54:59
o-sd.op
00407
ซ่อมแซม
อื่นๆ
เสาไฟ HIGHT MAST วงเวียนเสาไฟ HIGH MAST บริเวณวงเวียน 2 ต้นและประตุทางเข้าตันต่อจากวงเวียน 1 ต้น มีโคมไฟบนเสาติดไม้ครบทั้งหมดสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-16
09:35:23
c-sd.op
00406
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ห้อง 702 อาคาร Aเปลี่ยนลูกบิดห้อง ลูกบิดใหม่อยู่ที่เจ้าหน้าที่ประจำอาคารแล้วtanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-15
15:11:35
d-sd.op
00405
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 41.ชักโครกกดน้ำไม่ลง 3 ห้อง ห้องน้ำหญิง 2.ลูกบิดประตูชำรุด 1 ลูก ห้อง 409 (ประตูหลังห้อง)พิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-15
15:09:14
d-sd.op
00404
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 1 1.โถปัสสาวะกดน้ำไม่ลง 1 โถ ห้องน้ำชายพิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-15
14:55:01
o-sd.op
00403
ซ่อมแซม
อื่นๆ
อาคารสโมรน้ำแอร์หยดห้อง7ชั้น4ศิริรัตน์ เนียมปาน

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-15
10:44:39
a-sd.op
00402
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
ห้องน้ำ ชั้น 11. หลอดไฟกลมไม่ติด จำนวน 8 ดวง 2. ห้องน้ำหญิงน้ำไหลช้า จำนวน 1 ห้อง 3. อ่างล้างมือน้ำซึม จำนวน 2 อ่าง ผู้แจ้ง คุณสมใจ ศรีสิงห์ แม่บ้าน ชั้น 1 (แจ้งผ่านใบแจ้งซ่อม)natpeeya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-15
08:31:16
o-sd.op
00401
ซ่อมแซม
อื่นๆ
เปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างถนนจากหลอดมอร์คิวรี่เป็นหลอดแอลอีดีบริเวณป้อม ยามด้านหลังจำนวน 2ดวง เพื่อให้มีแสงสว่างเพิ่มขึันสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-15
08:28:24
o-sd.op
00400
ซ่อมแซม
อื่นๆ
น้ำพุวงเวียนน้ำพุเปิดไม่ติด 1 ตัวTanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-15
08:27:40
o-sd.op
00399
ซ่อมแซม
อื่นๆ
สามแยกป้ายสิรินทรไฟฟ้าแสงสว่างถนนไม่ติด 1 ต้นสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-15
08:25:42
o-sd.op
00398
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ในบ่อน้ำวงเวียนน้ำพุบริเวณวงเวียนไม่ทำงาน 1 ตัวสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมไม่ได้

รายละเอียด
2019-10-11
09:31:46
o-sd.op
00397
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ห้องน้ำอาคารโรงอาหารหอพักแก้ไขสิ่งปฎิกูลอุดตันร้นออกจากระบบสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-11
09:30:14
o-sd.op
00396
อื่นๆ
อื่นๆ
หน้าโรงอาหารหอพักนิสิตเก็บสายโทรศัพท์ที่ล่วงขาดไม่ทราบว่่าของหน่วยงานใดที่หน้าโรงอาหารหอพักสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-11
09:27:50
o-sd.op
00395
ซ่อมแซม
อื่นๆ
โรงอาหารหอพักนิตสิตไฟแสงสว่างภานในโรงอาการไม่ติด 1 ดวงหน้าทางเข้าสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-10
11:43:05
a-sd.op
00394
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
ชั้น 41. ชุดหลอดไฟห้อง 402 เสีย จำนวน 4 ชุด 2. ที่ใส่กระดาษทิชชู่ ห้องน้ำหญิงไม่ได้ติดตั้ง จำนวน 1 ห้อง ผู้แจ้ง คุณจันทนา เปี่ยมสาคร แม่บ้าน ชั้น 4 (แจ่งผ่านใบแจ้งซ่อม)natpeeya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-09
10:45:31
a-sd.op
00393
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
ชั้น 3 ห้องฝ่ายสาธารณูปโภคโทรศัพท์ภายในมีสัญญาณที่เป็นเสียงซ่า ทำให้สื่อสารกับปลายทางไม่ชัดเจน (ปุ้ย)natpeeya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-09
08:01:09
c-sd.op
00392
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ตรวจเชคไฟไม่จ่ายเข่้าระบบกล้องวงจรปิดที่อาคารกัลยาณมิตร(ดำเนินการแล้ว)สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-09
07:59:31
c-sd.op
00391
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
สำนักงานอาคารกัลยาณมิตรโทรเข้าไม่สามารถติดต่อได้ หมายเลข 21401สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมไม่ได้

รายละเอียด
2019-10-09
07:47:22
o-sd.op
00390
อื่นๆ
อื่นๆ
ป้อมยามประตู 1ไฟไซเลนไม่ติด 2 ดวงสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-09
07:45:50
o-sd.op
00389
อื่นๆ
อื่นๆ
หน้าอาคารเรือนไทยตั้งป้ายที่ล้มจากสาเหตุลมพัดล้มเมื่อวาน(ดำเนินการแล้ว)สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-08
16:32:57
c-sd.op
00388
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ปั้มน้ำบ้านพัก3 หลังปั้มน้ำรั่ว มีน้ำไหลออกมาจากปั้มน้ำ บ้านหลังที่ 2 tanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-08
10:54:50
o-sd.op
00387
อื่นๆ
อื่นๆ
เก็บธงอาเซียนท่ีติดไว้จากทางเข้าประตู1และรอบวงเวียนสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-08
09:08:25
o-sd.op
00386
เปลี่ยน
อื่นๆ
อาคารสโมสรหลอดไฟชั้น4 4หลอด หลอดไฟชั้น3ห้อง302 1หลอด หลอดไฟชั้น3ห้อง304 1หลอด ที่กดชักโครกห้องน้ำชายเสีย 1ห้อง สายชำระห้องน้ำชายเสีย 1ห้อง ศิริรัตน์ เนียมปาน

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-08
09:00:01
c-sd.op
00385
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ลิฟท์ลิฟท์ค้าง ไม่สามารถใช้งานได้tanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-07
19:30:09
o-sd.op
00384
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ถนนภายในมหาวิทยาลัย1.ไฟแสงสว่างถนนเส้นสะพานสาธิตไฟโซล่าเซลต้นที่1,10,12,13,14ไม่ติด 2.ไฟแสงสว่างโรงจอดรถบัสไม่ติดหลังอาคารสโมสร 3.แสงสว่างจากสามแยกสถานีไฟฟ้าประปามาถึงอาคารคณะโยธาไม่ติด 4 ต้นสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-07
09:50:28
o-sd.op
00383
ติดตั้ง
อื่นๆ
เสาไฟถนนด้านสามแยกเตาเผาขยะเก่าปล๊กไฟสำหรับใช้กับไฟไซเลน 1 จุดสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-07
09:05:16
c-sd.op
00382
ติดตั้ง
หอพักบุคลากร
ชั้นดาดฟ้าอาคารกัลยาณมิตรทำหลังคากันแดดให้ปั๊มน้ำอัตฺโนมัติสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-07
07:37:57
o-sd.op
00381
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ในคูน้ำหลังโรงอาหารหอพักนิสิตทุ่นเครื่องเติมอากาศไม่ขึ้นลงตามระดับน้ำ(ดำเนินการแล้ว)สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-04
18:21:52
a-sd.op
00380
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
เสาธงบริเวณหน้าอาคารอำนวยการเชือกเสาธงขาดทำให้ไม่สามารถเชิญธงได้tanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-04
13:57:42
o-sd.op
00379
ซ่อมแซม
อื่นๆ
อาคารสโมสรน้ำท่อน้ำทิ้งเครื่องปรับอากาศรั่วบริเวณกันสาดด้านหลังทางขึ้นชั้น2สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-04
12:13:25
d-sd.op
00378
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 41.หลอดไฟโถงทางเดินไม่ติด จำนวน 2 หลอด (หลอดยาว)พิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-04
10:04:28
d-sd.op
00377
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 5 1.หลอดไฟห้องน้ำอาจารย์ เปิดไม่ติด จำนวน 2 หลอด (หลอดยาว 1 หลอด, หลอดสั้น 1 หลอด)พิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-04
09:59:43
d-sd.op
00376
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ทางเดินขึ้นบันได 1.หลอดไฟทางเดินขึ้นบันได ระหว่างชั้น 2 และชั้น 3 เปิดไม่ติด จำนวน 2 หลอด (โคมไฟเพดาน)พิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-04
09:55:28
d-sd.op
00375
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 11.สวิตซ์ไฟ ปิด-เปิดด้านหลังอาคารช็อต จำนวน 2 สวิตซ์พิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-04
08:47:16
c-sd.op
00374
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ตึกC ชั้น4ตึกC ชั้น4 หน้าห้องไฟ ฝ้าเพดานชำรุดtanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-04
07:42:00
a-sd.op
00373
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
ชั้นดาดฟ้า ห้อง vip 2 น้ำในถังพักน้ำของชักโครกไหลออกตลอดเวลาสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-03
13:38:32
d-sd.op
00372
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 2 1.ชักโครกห้องน้ำชายกดน้ำไม่ลง จำนวน 2 ห้อง (ดำเนินการแล้ว)พิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-03
13:37:04
d-sd.op
00371
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 1 ห้อง 1011.พัดลมดูดอากาศปิดแล้วไม่ดับ จำนวน 6 ตัว (ดำเนินการแล้ว)พิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-03
10:52:29
c-sd.op
00370
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ชั้นดาดฟ้าอาคารกัลยาณมิตรซ่อมปั๊มน้ำรั่วซึมถังพักแรงดันผุกร่อนสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-03
10:50:02
o-sd.op
00369
ซ่อมแซม
อื่นๆ
วงเวียนซ่อมไฟแสงสว่างขั้นบันไดไม่ติด 2 ดวงสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-03
10:46:50
o-sd.op
00368
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ร้าน 15 อาคารโรงอาหารหอพักนิสิตหลอดไฟแสงสว่างไม่ติด 1 ดวงสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-03
08:49:44
o-sd.op
00367
ซ่อมแซม
อื่นๆ
อาคารกิจกรรมนิสิตชักโครกห้องน้ำหญิงชั้น 3 น้ำไหลไม่หยุดกัญญารัตน์ ผดุงกิจ

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-02
20:07:44
-sd.op
00366

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-02
20:06:43
o-sd.op
00365
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ธนาคาร,บ้านพักบุคลากรไฟส่องสว่างถนนไม่ติด 3 ต้นรักชาติ ทรัพย์มูล

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-02
14:49:29
d-sd.op
00364
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 51.เครื่องกรองน้ำดื่ม หมายเลขครุภัณฑ์ 4610-061-009 น้ำไม่ไหลพิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-02
11:20:31
o-sd.op
00363
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ไฟแสงสว่างวงจรสะพานบ้านพักบุคคลากรไม่ทำงานอัติโนมัติสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-02
10:19:43
c-sd.op
00362
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ห้อง605 อาคารAตัวยึดมุ้งลวด...สำหรับหน้าต่าง 4บาน ในห้องน้ำ 2 และทางออกระเบียง2...น้ำรั่วจากชั้นบน.ฝ้าเสียหาย(ห้องน้ำ) ปล. กุญแจห้องฝากไว้ที่ office อาคารAอารี ตีรณปัญญา

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-02
09:56:37
a-sd.op
00361
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
ห้องน้ำ ชั้น 41. สายฉีดชำระรั่ว ห้องน้ำชาย จำนวน 1 อัน 2. สายฉีดชำระรั่ว ห้องน้ำหญิง จำนวน 1 อัน แจ้งโดย คุณจิราภรณ์ จันทโกสิน (แม่บ้าน) แจ้งผ่านใบแจ้งซ่อมnatpeeya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-02
09:22:13
o-sd.op
00360
ซ่อมแซม
อื่นๆ
รั้วด้านหน้ามหาวิทยาลัยแถบโรงเรียนสาธิตแสงสว่างบนรั้วแถบสาธิตไม่ทำงานอัติโนมัติสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-02
09:19:56
o-sd.op
00359
ติดตั้ง
อื่นๆ
วงเวียนตรงเรือนไทยตั้งนั่งร้านเพื่อติดไวนิลงานกระฐินพระราชทานสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-02
09:13:43
c-sd.op
00358
ติดตั้ง
หอพักบุคลากร
ชั้นดาดฟ้าติดตั้งปั๊มน้ำอัติโนมัติบนชั้นดาดฟ้า 1 เครื่องใช้กับชั้น8ด้านลานจอดรถสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-02
07:25:37
o-sd.op
00357
ซ่อมแซม
อื่นๆ
โรงอาหารหอพักนิสิต1.ก๊อกอ่างล้างหน้าห้องน้ำหญิงชำรุด 2.หลอดไฟส่องสว่างบนหลังคาไม่ติด 3 ดวงสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-01
13:30:49
o-sd.op
00356
เปลี่ยน
อื่นๆ
เปลี่ยนทามเมอร์ของน้ำพุหลังป้ายคณะพละสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-01
13:29:26
o-sd.op
00355
ซ่อมแซม
อื่นๆ
อาคารกีฬา 2ตรวจเชคสัญญานโทรศัพท์และย้ายหมายเลข22257ชั้น1มาชั้น2สำนักงาน ของคณะสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-01
08:53:58
c-sd.op
00354
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
303cปลั๊กไฟเสื่อมเปื่อยภัทริยา อินทร์โท่โล่

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-10-01
08:35:06
c-sd.op
00353
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ห้อง406 อาคารศรีวิจิตรน้ำไม่ไหลสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-30
11:20:13
o-sd.op
00352
ซ่อมแซม
อื่นๆ
บ่อน้ำพุหลังป้ายคณะพละรปภ.แจ้งน้ำพุทำงานตลอดไม่มีการหยุดทำงานสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-30
11:18:30
b-sd.op
00351
ซ่อมแซม
อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza
ห้องปั๊มน้ำซ่อมนำ้รั่วซึมระหว่างถังน้ำประปาประจำอาคารกับท่อทางดูดของปั๊มน้ำประจำอาคารสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-30
11:16:12
a-sd.op
00350
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
หน้าอาคารอำนวยการน้ำพุหน้าอาคารไม่ทำงานสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-30
11:15:20
o-sd.op
00349
ซ่อมแซม
อื่นๆ
รั้วด้านหน้ามหาวิทยาลัยซ่อมไฟแสงสว่างรั้วด้านหน้ามหาวิทยาลัยไม่ติดหลายดวงสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-27
08:57:27
d-sd.op
00348
เปลี่ยน
อาคารเรียนรวม
ชั้น 11.หลอดไฟทางเดินเข้าห้องน้ำไม่ติด 1 หลอด (หลอดเกลียว สีขาว)พิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-26
10:55:18
c-sd.op
00347
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ห้องปั้มอาคารAเปลี่ยนหัวกะโหลกปั้มน้ำ ตึกA 2ตัวtanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-25
15:50:20
d-sd.op
00346
ติดตั้ง
อาคารเรียนรวม
ชั้น11.ติดตั้งกลอนประตูจำนวน 2 บานพิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-25
10:51:57
d-sd.op
00345
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 3 ห้อง 3061.เครื่องปรับอากาศหมายเลข 4120-059-038 มีน้ำหยดพิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-25
10:06:04
o-sd.op
00344
ซ่อมแซม
อื่นๆ
อาคารสโมสรฝาชั้น 4 มีน้ำรั่วออกมา รบกวนเข้าตรวจสอบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรครับTanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-24
16:53:08
o-sd.op
00343
ซ่อมแซม
อื่นๆ
หอพักกัลยาณมิตร ห้อง302ที่เก็บน้ำชักโครกมีเสียงน้ำไหลตลอดกนกวรรณ วิชัยวงศ์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-24
11:53:54
c-sd.op
00342
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ห้อง 3/305เปลี่ยนสะดืออ่างให้หน่อย มีอุปกรณ์ให้แล้วtanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-24
09:46:22
a-sd.op
00341
อื่นๆ
อาคารอำนวยการ
สำนักงาน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มีกลิ่นหนูตาย ไม่แน่ใจว่าอยู่ในช่องแอร์ หรือเปล่าภัชรี เขียวสะอาด

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-20
09:45:45
o-sd.op
00340
ซ่อมแซม
อื่นๆ
อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 3ชักโครกห้องน้ำหญิงชั้น 3 ที่กดชำรุด น้ำในชักโครกไหลไม่หยุดกัญญารัตน์ ผดุงกิจ

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-18
13:19:09
d-sd.op
00339
เปลี่ยน
อาคารเรียนรวม
ชั้น11.หลอดไฟทางเดินใน lobby เปิดไม่ติด จำนวน 2 หลอด (หลอดยาว)พิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-18
12:25:20
c-sd.op
00338
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ชั้น 1 อาคารAเครื่องกดน้ำไม่ทำงานtanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-17
15:12:10
c-sd.op
00336
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ห้อง 707. อาคาร Aก๊อกน้ำ อ่างล้างหน้า ในห้องน้ำหลุด (อนุญาตให้เปิดห้องเข้าไปดำเนินการได้เลยค่ะ)ชาลินี ทองใบ

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-17
09:57:27
o-sd.op
00335
ซ่อมแซม
อื่นๆ
อาคารกิจกรรมนิสิต ห้องสำนักงานชั้น 1ที่จับประตูน็อตหลุด, โทรศัพท์สายนอกโทรเข้า - ออก ไม่ได้ กัญญารัตน์ ผดุงกิจ

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-17
09:52:16
a-sd.op
00334
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
อาคารกิจกรรม ชั้น 1ที่จับประตูน็อตหลุด, โทรศัพท์สายนอกโทรเข้า - ออก ไม่ได้กัญญารัตน์ ผดุงกิจ

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-17
09:41:05
c-sd.op
00333
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ห้อง 302 อาคารCที่เสียบสายชำระหัก มีอะไหล่ให้เปลี่ยน รบกวนมาเปลี่ยนให้ด้วยครับtanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-16
07:22:05
d-sd.op
00325
ติดตั้ง
อาคารเรียนรวม
ห้อง 101ติดตั้งปลั๊กไฟตามโต๊ะต่างๆสำหรับใช้กับโน๊ตบุ๊กของผู้ใช้งานใน วันที่ 18- 19 /09/62สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-13
13:25:31
a-sd.op
00324
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
ชั้น 11.ไฟหลอดกลมเสีย จำนวน 1 หลอด 2.สายชำระรั่ว จำนวน 1 สาย 3.ที่เสียบสายชรำะหัก จำนวน 1 อัน ผู้แจ้งซ่อม น.ส.สมใจ ศรีสิงห์ แม่บ้าน อาคารอำนวยการ ชั้น 1 (แจ้งผ่านใบแจ้งซ่อม)natpeeya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-13
13:19:39
d-sd.op
00323
เปลี่ยน
อาคารเรียนรวม
ชั้น 21.ลูกบิดประตู ชำรุด 1 ลูก ห้อง 200พิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-13
09:42:32
d-sd.op
00322
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 11.หลอดไฟโคมดาวไลท์ใน Lobby ไม่ติด 3 หลอด (หลอดสีขาว) 2.ชักโครกน้ำไหลตลอด ห้องน้ำชาย ห้องที่ 2 3.โถปัสสาวะกดน้ำไม่ลง 1 โถ ห้องน้ำชายพิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-13
08:32:08
o-sd.op
00321
ซ่อมแซม
อื่นๆ
โรงอาหารหอพักนิสิตไฟแสงสว่างข้างร้านขายลูกชิ้นไม่ติด 1 ดวงสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-12
14:59:08
o-sd.op
00320
ซ่อมแซม
อื่นๆ
โรงอาหารหอพักนิสิตหลอดไฟบนหลังคาโรงอาหารไม่ติด 1 ดวง ข้างร้านขายของร้านที่ 10สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-12
14:55:37
o-sd.op
00319
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ไฟแสงสว่างถนนบริเวณป้ายสิรินธรไม่ติด 1 ดวงสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-12
14:46:47
a-sd.op
00318
ติดตั้ง
อาคารอำนวยการ
สำนักงานส่วนพัฒนาติดตั้งโทรศัพท์ภายใน 1 หมายเลขสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-12
14:39:34
a-sd.op
00317
ติดตั้ง
อาคารอำนวยการ
สำนักงานสาถารณูปโภคติดตั้งโทรศัพท์ภายใน 5 หมายเลขสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-12
10:32:39
c-sd.op
00316
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ห้อง 3/305ช่วงเวลาประมาณ 14.00 น. รบกวนช่างเข้าเปลี่ยน อุปกรณ์ในห้อง 3/305 เจ้าของห้องซื้ออุปกรณ์มาเปลี่ยนใหม่ให้แล้วครับ อุปกรณ์ฝากที่เจ้าห้าที่ดูแลหอพักครับtanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-11
12:01:59
c-sd.op
00315
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
อาคาร A ห้อง 403ที่รองนั่งบนชักโครกแตกอัมพร ขาวบาง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-11
11:48:42
c-sd.op
00314
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ประตูหน้าห้อง 708Aห้อง 708 A ประตูหน้าห้องมีอาการฝืด แน่นเวลาเปิดไม่ค่อยออกต้องใช้แรงผลักมากพานิชย์ ยามชื่น

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-11
11:37:05
c-sd.op
00313
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ห้องปั้มน้ำอาคารAปั้มน้ำใต้อาคาร A รั่วtanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-11
10:57:10
o-sd.op
00312
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ท่าน้ำเรือนไทยตรวจเชคเครื่องเติมอากาศไม่ทำงานตรงท่าน้ำเรือนไทย 1 เครื่องสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-11
10:55:46
o-sd.op
00311
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ซ่อมไฟแสงสว่างที่ป้อมยามตรงประปาไม่ติด 1 ดวงสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-10
17:02:44
a-sd.op
00310
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
ห้องสัมนาการหลอดดาวไลด์เสีย 2 ดวงสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-10
14:04:07
a-sd.op
00309
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
ห้องกลัยาณมิตรหลอกไฟดาวไลท์ 2หลอดไม่ติดรักชาติ ทรัพย์มูล

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-10
10:56:20
e-sd.op
00308
ซ่อมแซม
อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน
ติดตั้งตู้จ่ายกระแสไฟฟ้าด้านหน้าอาคารสำหรับใช้งานนอกอาคาร 1 ตู้สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-10
10:53:05
c-sd.op
00307
อื่นๆ
หอพักบุคลากร
ลานจอดรถบุคลากรตัดหญ้าบริเวณลานจอดรถครับฉัตรพงษ์ มาชอบ

ซ่อมไม่ได้

รายละเอียด
2019-09-10
10:51:30
o-sd.op
00306
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ซ่อมไฟแสงสว่างถนนสะพานเข้าบ้านพักบุคคลากรไม่ติด 2 ต้นสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-10
10:23:44
c-sd.op
00305
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
อาคาร A ห้อง 403พัดลมเพดานเสีย เปิดแล้วมีเสียงดัง แต่ไม่ทำงาน ก๊อกน้้ำที่อ่างล้างหน้าหลวม ปิดลำบาก อัมพร ขาวบาง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-09
18:08:31
c-sd.op
00304
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
อาคาร A ห้อง 508 ปูนเพดานห้องนอนปูนที่เพดานห้องนอนล่วงลงมาที่พื้นห้อง อริยา พุ่มพวง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-09
15:30:18
c-sd.op
00303
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ห้องปั้มน้ำอาคารAปั้มน้ำในห้องปั้มน้ำ อาคารเอ เสียงดังมาก ไม่แน่ใจว่าเกิดจากสาเหตุอะไรtanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-09
10:36:08
d-sd.op
00302
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 21.คานปูนชั้น2 มีน้ำหยดตลอดพิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-09
10:32:30
d-sd.op
00301
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น1 lobby1.ลำโพงภายในlobby ไม่ดัง1จุด (ดำเนินการแล้ว)พิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-09
08:16:36
o-sd.op
00300
เปลี่ยน
อื่นๆ
สโมสรชัน4เปลียนฝักบัวห้อง6,3,11ศิริรัตน์ เนียมปาน

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-09
07:17:38
o-sd.op
00299
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ด้านอาคารหอพักแพทย์ไฟฟ้าแสงสว่างถนนไม่ติด 1 จุดสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-06
16:03:29
d-sd.op
00298
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 51.แผ่นอะคริลิค รูปภาพหลุด ห้องน้ำชายพิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-06
15:20:59
a-sd.op
00297
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
ชั้น 21.หลอดไฟทางเดินหน้าห้องประชุมยุทธกิจ (ไฟช่อ) เสีย จำนวน 8 ตีว 2.ไฟห้องรองอธิการบดี 2 ไม่ติด (LED) จำนวน 8 ตัว รับแจ้งจากนางสมจิต เอมสวัสดิ์ แม่บ้าน (แจ้งผ่านใบแจ้งซ่อม)natpeeya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-06
15:11:09
c-sd.op
00296
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
อาคาร A ห้อง 307-ประตูใหญ่ห้อง 307 (ประตูหน้าห้อง) โช๊คประตูเสียครับ -อนุญาตให้เจ้าหน้าที่เข้าห้องได้เลยธนพัฒน์ ชัยะโสตถิ

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-06
13:19:02
o-sd.op
00295
ซ่อมแซม
อื่นๆ
สามแยกโรงบำบัดน้ำเสียไม่ซ่อมไฟแสงสว่างถนนบริเวณสามแยกโรงบำบัดน้ำเสียไม่ติด 1 ดวงสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-06
13:16:45
a-sd.op
00294
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
ดาดฟ้าอาคารอำนวยการทำเหล็กรับน้ำหนักถังน้ำประปาประจำอาคารอำนวยการชั้นดาดฟ้าเนื่องจากของเดิมผุกร่อนอาจทำให้เกิดความเสียหายให้ถังชำรุดได้สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-06
13:12:58
a-sd.op
00293
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
หลังอาคารอำนวยการทำกราวด์ปลั๊กไฟสำหรับทีชาจน์แบตเตอรี่สำหรับรถไฟฟ้าสวัสดิการจุดหลังอาคารสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-06
13:10:33
c-sd.op
00292
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ในลานจอดรถของอาคารกัลยาณมิตรทั้งหมดทำฝาปิดช่่องSERVICEของเสาไฟส่องสว่างถนนในลานจอดรถของอาคารกัลยาณมิตรทั้งหมดสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-06
12:19:26
d-sd.op
00291
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น1 lobby1.ฝ้าเพดาล lobby ชำรุด 1 จุดพิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-06
10:31:07
c-sd.op
00290
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ด้านข้างอาคารปั๊มน้ำอาคารบ้านพักบุคคลากรเครื่องที่ 2 ไม่ทำงานสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-05
11:30:54
o-sd.op
00289
ซ่อมแซม
อื่นๆ
รั้วหน้ามหาวิทยาลัยซ่อมไฟบนหัวเสารั้วมหาวิทยาลัยด้านหน้าตั้งแต่ลานจอดรถศูนย์การแพทย์ถึงประตูทางเข้าศูนย์การแพทย์สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-05
08:55:14
o-sd.op
00288
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ตรวจเชคน้ำพุตรงป้ายคณะพละขึ้นไม่สูง(ผิดปกติ)สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-05
08:53:16
o-sd.op
00287
ติดตั้ง
อื่นๆ
รปภ.จุดหอพระขอติดตั้งแสงสว่างส่องในลานจอดด้านหน้าหอพระสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-05
08:51:42
b-sd.op
00286
ซ่อมแซม
อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza
ไฟแสงสว่างหน้าไปรษณีกระพริบ 1 ดวงสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-05
08:50:30
o-sd.op
00285
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ไฟไซเลนไม่ติด1.จุดโรงบำบัดน้ำเสีย 2.จุดประตูทางเข้าออกด้านสาธิตสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-04
10:58:53
d-sd.op
00284
เปลี่ยน
อาคารเรียนรวม
ชั้น5 ห้อง 5061.เปลี่ยนเบรกเกอร์ 32 A 1 ลูก (ดำเนินการแล้ว)พิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-04
09:39:33
-sd.op
00283

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-04
09:27:45
a-sd.op
00282
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
ฝ้าเพดานห้องน้ำชายชั้น 5 รั่วฝ้าเพดานห้องน้ำชายชั้น 5 รั่วสุพรรณา แดงเจริญ

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-04
07:26:53
c-sd.op
00281
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
คอนโด A ห้อง 508มีน้ำไหลลงมาจากฝ้าบนห้องน้ำ และอนุญาตให้เจ้าหน้าที่เปิดประตูห้องได้ค่ะอริยา พุ่มพวง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-04
07:18:58
a-sd.op
00280
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
ห้องพักผู้บริหารชั้น 6น้ำไม่ไหลไพฑูรย์ กุลพรม

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-03
16:02:32
b-sd.op
00279
ซ่อมแซม
อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza
1.ห้องน้ำชายชั้น3ที่กดชักโครกหัก 1 อัน2.ห้องน้ำหญิงชั้น 3 กดชักโครกไม่ลง4.ห้องน้ำชายชั้น2สายน้ำดีอ่างล้างหน้าแตก1เส้น5.ห้องน้ำชายชั้น2ก๊อกอ่างล้างหน้าเสีย 2 ตัว6.ห้องน้ำหญิงชั้น2 ชักโครกกดไม่ลง7.หลอดไฟไม่ติด1หลอดชั้น 18.ห้องนำ้หญิงชั้น3หลอดไฟไม่ติด 1 ดวงสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-03
15:41:37
o-sd.op
00278
อื่นๆ
อื่นๆ
ติดธงอาเซียนเข้ากับเสาธงจำนวน 55 ต้นสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-03
15:03:04
d-sd.op
00277
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น1 ห้อง1011.กระเบื้องยางหลุดร่อน 1 จุดพิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-02
16:17:26
o-sd.op
00276
อื่นๆ
อื่นๆ
ชั้น 2 อาคารสโมสร1.แอร์ไม่เย็น ห้อง 2 ชั้น 4 (*ซ่อมแล้ว) 2.ขอย้ายพัดลมห้องล้างจาน อาคารสโมสร ชั้น 2 รับแจ้งซ่อมจาก คุณศิริรัตน์ เนียมปาน พนักงานบริการ (ผ่านใบแจ้งซ่อม)natpeeya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-02
11:29:01
d-sd.op
00275
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น4 ห้อง4001.เครื่องปรับอากาศหมายเลข 4120-001-447 เปิดแล้วมีเสียงดัง (ดำเนินการแล้ว) 2.หลอดไฟห้องน้ำ ห้อง 400 เปิดไม่ติด 1 หลอด (หลอดยาว)พิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-02
11:02:04
d-sd.op
00274
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น31.ตู้ทำน้ำเย็นไฟรั่ว (ดำเนินการตรวจสอบแล้ว)พิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-02
09:50:29
d-sd.op
00273
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 5 ห้อง5061.เครื่องปรับอากาศหมายเลข 4120-001-106 ,4120-001-107 ,4120-001-108 เปิดไม่ติดพิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-02
09:18:16
b-sd.op
00272
ซ่อมแซม
อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza
ตรงบันไดทางขึ้นซ่อมหลอดไฟแสงสว่างไม่ติดสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-02
09:12:21
o-sd.op
00271
ซ่อมแซม
อื่นๆ
โรงอาหารหอพักนิสิตลูกบิดประตูห้องน้ำหญิงชำรุดล๊อกแล้วเปอดไม่ได้คนทำความสะอาดขอเปลี่ยนเป็นกลอนสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-02
09:02:05
o-sd.op
00270
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ตรวจเชคปั๊มน้ำประจำอาคาร 1.อำนวยการ 3 เครื่อง 2.อาคารเรียนรวม 3 เครื่อง 3.อาคารสโมสร 2 เครื่อง 4.อาคารกัลยาณมิตร 4 เครื่องสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-09-02
08:43:50
b-sd.op
00269
ซ่อมแซม
อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza
ตู้จ่ายไฟฟ้าชั้น 1 ตรงบันไดทางขึ้น 1 จุดกล่องปลั๊กไฟแตกชำรุดสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-30
14:49:34
d-sd.op
00268
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 31.อ่างล้างมือตัน ห้องน้ำอาจารย์ 2.สายฉีดชำระมีน้ำไหลตลอด ห้องน้ำชายพิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-30
14:46:48
d-sd.op
00267
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 1 1.หลอดไฟห้องน้ำอาจารเปิดไม่ติด 1 หลอด (หลอดสั้น) 2.ชักโครกน้ำขึ้นถังพักช้า ห้องน้ำหญิง ห้องที่ 2 พิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-30
12:07:22
a-sd.op
00266
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
ชั้น 4 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ห้อง 405น้ำจากแอร์บนเพดานไหลตกลงตู้หนังสือและพื้น ในเบื้องต้นให้แม่บ้านเช็ดพื้นแล้วนัฎฐา พานิชสมัย

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-30
12:05:43
b-sd.op
00265
ซ่อมแซม
อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza
ร้าน T AND M ชั้น 3เครื่องปรับอากาศมีควันออกจากแอร์สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-30
12:02:12
o-sd.op
00264
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ทางเดินสี่แยกหอพักแพทย์ฝาปิดประตูน้ำบนทางเดินชำรุด 1 จุดสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-29
16:05:53
b-sd.op
00263
ซ่อมแซม
อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza
ชั้น 2 และ3ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างในอาคาร ชั้น 2 และวั้น 3 ไม่ติดหลายดวงสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-29
16:03:41
a-sd.op
00262
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
ด้านหน้าอาคารซ่อมไฟแสงสว่างหน้าอาคารอำนวยการไม่ติด 4 หลอดสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-29
15:56:56
e-sd.op
00261
ซ่อมแซม
อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน
ด้านหน้าและรอบๆอาคารไฟส่องสว่างช๊อตลัดวงจรไม่ทราบสาเหตุประทีป อมรธรรม

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-29
14:39:42
c-sd.op
00260
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ห้อง205 อาคารAสวิตซ์พัดลมร้อน บางปุ่มกดไม่ได้จุไรวรรณ ส่งวงษ์จินดา

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-29
13:34:12
a-sd.op
00259
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
ห้องน้ำ ชั้น 2 สายชำระรั่ว ห้องน้ำชั้น 2 ข้างห้องประชุมยุทธกิจ **ดำเนินการแล้ว แจ้งซ่อมย้อนหลัง** แจ้งโดยคุณสมจิตต์ แม่บ้านnatpeeya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-29
09:36:43
a-sd.op
00258
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ชั้น 4ลูกกุญแจหักคาช่องเสียบ ตู้เก็บเอกสาร ของ ผศ.ดร.อารมย์ จันทะสอนภัชรี เขียวสะอาด

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-29
09:05:49
a-sd.op
00257
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
ส่วนการคลังโทรศัพท์สายในไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากสัญญาณขัดข้องชนัญชิดา หวังไชยะ

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-28
15:31:17
o-sd.op
00256
ซ่อมแซม
อื่นๆ
หน้าทางเข้าเรือนไทยซ่่อมฝาบ่อน้ำทิ้งหน้าทางเข้าอาคารเรือนไทย 1ฝาสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-28
13:35:44
c-sd.op
00255
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ดาดฟ้าอาคารAปั๊มน้ำบนดาดฟ้าทางทิศใต้ของอาคารAเปิดฝาจะเห็นรอยรั่วน้ำไหลตลอดเวลาtanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-28
11:09:23
d-sd.op
00254
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 5 ห้อง 5091.เครื่องปรับอากาศหมายเลข 4120-001-395 เปิดไม่ติดพิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-28
08:12:30
c-sd.op
00253
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ห้อง 208 อาคาร Cไฟฟ้าในห้องพัก 208 อาคาร ซี เปิดไม่ติด แต่ไฟจุดอื่นเปิดได้ปกติครับtanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-27
19:07:08
c-sd.op
00252
เปลี่ยน
หอพักบุคลากร
ห้อง 305 อาคารจิตรอารีเปลี่ยนหลอดไฟ ด้านหน้าห้องน้ำ ตรงประตูทางเข้าห้อง เปิดสวิทช์แล้วไม่ติด น่าจะหมดอายุการใช้งานของหลอดไฟนัยนา ตั้งใจดี

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-27
16:41:00
o-sd.op
00251
ซ่อมแซม
อื่นๆ
อาคารสโมสร1.ฝ้ามันอ้าออกจะร่วง ห้อง 302 จำนวน 1 อัน 2.ที่ล็อกกลอนประตูห้องอาบน้ำชายหลวม บางห้องไม่มี ชั้น 3 3.แอร์ห้อง 315 ไม่เย็น แจ้งซ่อมโดย น.ส.รัตนาภรณ์ พูลศรี (รับแจ้งจากใบแจ้งซ่อม) natpeeya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-27
14:26:50
a-sd.op
00250
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
ชั้น 1หลอดไฟทางเดินและห้องรับแขกไม่ติดสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-27
10:10:27
c-sd.op
00249
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
อาคาร3บ้านพัก 3 หลังหลอดไฟห้อยลงมา กลัวจะเกิดอันตราย บริเวณชั้น 3 อาคาร 3 หน้าห้อง302Tanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-27
08:22:41
a-sd.op
00248
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
หน้าอาคารอำนวยการเปลี่ยนธงชาติหน้าอาคารอำนวยการสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-27
08:11:14
e-sd.op
00247
ซ่อมแซม
อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน
ไฟแสงสว่างรอบอาคารชั้น1 ไม่ติดสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-27
08:10:21
o-sd.op
00246
ซ่อมแซม
อื่นๆ
คูน้ำข้างหอพักนิสิตเครื่องเติมอากาศบริเวณคูน้ำข้างหอพักนิสิตไม่ทำงาน จำนวน 3 เครื่องสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-27
08:08:24
o-sd.op
00245
ซ่อมแซม
อื่นๆ
หน้าอาคารเรียนรวมไฟแสงสว่างถนนไม่ติด 3 ต้น สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-27
08:06:01
o-sd.op
00244
ซ่อมแซม
อื่นๆ
หลังรั้วประตูหลังหอพักนิสิตถึงสามแยกโรงคัดแยกขยะไฟแสงสว่างถนนไม่ติดสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-27
08:03:37
o-sd.op
00243
ซ่อมแซม
อื่นๆ
สามแยกเตาเผาขยะเก่าถึงสามแยกเข้าศูนย์วิจัยไฟแสงสว่างถนนไม่ติดสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-26
10:54:53
o-sd.op
00242
ซ่อมแซม
อื่นๆ
โรงอาหารหอพักนิสิตไฟแสงสว่างไม่ติด 1 หลอดสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-26
09:49:32
d-sd.op
00241
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 21.พัดลมโคจร เปิดไม่ติด 1 ตัว ห้องน้ำชายพิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-26
09:38:40
a-sd.op
00240
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
ชั้น 2 ห้องอธิการบดีแอร์น้ำหยด (ตัวในหน้าโต๊ะท่านอธิการบดี) จำนวน 1 ตัว ผู้แจ้งนางสมจิต เอมสวัสดิ์ แม่บ้าน (แจ้งผ่านใบแจ้งซ่อม)natpeeya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-23
15:24:15
o-sd.op
00239
ซ่อมแซม
อื่นๆ
อาคารสโมสร ชั้น 21.อ่างล้างแก้วน้ำตัน (ห้องล้างภาชนะ) จำนวน 1 อ่าง 2.โถปัสวะห้องน้ำชาย หลุด จำนวน 2 โถ รับแจ้งจาก นางมะลิ สดีเดช พนักงานบริการ (ผ่านใบแจ้งซ่อม)natpeeya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-23
09:08:52
o-sd.op
00238
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ซ่อมโครงรถสวัสดิการสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-23
07:33:28
b-sd.op
00237
ซ่อมแซม
อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza
ห้องปั๊มน้ำซ่อมไฟแสงสว่างในห้องปั๊มน้ำไม่ติด จำนวน 1 หลอด และซ่อมไฟแสงสว่างลัดวงจร 1 วงจรสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-23
07:29:26
o-sd.op
00236
ซ่อมแซม
อื่นๆ
โรงอาหารหอพักนิสิตหลอดไฟแสงสว่างในห้องน้ำชายกระพริบ 1 หลอดสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-23
07:22:49
c-sd.op
00235
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
หน้าต่างตึกเอชั้น6 ชำรุดหน้าต่างตึกเอ ชำรุด บริเวณชั้น6Tanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-22
16:56:18
a-sd.op
00234
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
ชั้น 41.ห้องน้ำชายสายชำระน้ำรั่ว จำนวน 2 อัน 2.ห้องน้ำอาจารย์ด้านหลังอ่างน้ำรั่ว จำนวน 1 ห้อง 3.ถังน้ำ.....ยังไหลเหมือนเดิม จำนวน 1 ห้อง ผู้แจ้งซ่อม คุณประนอม ทองเติม แม่บ้าน (แจ้งซ่อมผ่านใบแจ้งซ่อม)natpeeya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-22
16:52:25
o-sd.op
00233
ซ่อมแซม
อื่นๆ
อาคารสโมสร1.ผ้าห้องน้ำชายร่วง ชั้น 3 จำนวน 1 ห้อง 2.ที่กดชัดโครกห้องน้ำหญิงชำรุด ชั้น 3 จำนวน 2 ห้อง 3.หลอดไฟ ชั้น 4 เสีย จำนวน 2 หลอด ผู้แจ้งซ่อม นางศิริรัตน์ เนียมปาน พนักงานบริการ (แจ้งซ่อมผ่านใบแจ้งซ่อม)natpeeya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-22
16:37:27
o-sd.op
00232
ซ่อมแซม
อื่นๆ
โรงสโมสรห้องนำ้หญิงกดชำโครกไม่ได้สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-22
16:20:09
a-sd.op
00231
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
ชั้น 3 ติดห้องน้ำชาย1.ซ่อมตู้เก็บสายดับเพลิงกระจกหลุด 2.ซ่อมม้วนเก็บสายดับเพลิง 1 ตู้สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-22
16:06:03
o-sd.op
00230
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ถนนด้านหลังคณะวิศวะติดกับสาธิตไฟแสงสว่างถนนไม่ติดสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-22
14:59:03
b-sd.op
00229
ซ่อมแซม
อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza
ชั้น 2 อาคารพลาซ่าหลอดไฟบริเวณ ถังขยะกระพริบTanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-22
14:58:59
b-sd.op
00228
ซ่อมแซม
อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza
ชั้น 2 อาคารพลาซ่าTanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-22
12:52:47
d-sd.op
00227
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 5 ห้อง 505เครื่องปรับอากาศ หมายเลข 4120-059-044 มีน้ำหยดพิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-22
12:51:04
d-sd.op
00226
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 2 ห้อง 2001.เครื่องปรับอากาศ หมายเลข4120-058-011 เปิดไม่ติดพิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-22
12:49:16
d-sd.op
00225
อื่นๆ
อาคารเรียนรวม
ชั้น 1 ห้อง 1041.ย้ายตำแหน่งหลอดไฟห้อง 104 (ดำเนินการแล้ว)พิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-22
12:47:31
d-sd.op
00224
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 1 1.โถปัสสาวะตัน 1 โถ (ห้องน้ำชาย) 2.เครื่องปรับอากาศ หมายเลข 5 มีน้ำหยด (Lobby) 3.ไฟส่องสว่างหน้าลิฟท์ติดแต่ไม่สว่างพิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-22
11:28:30
o-sd.op
00223
ซ่อมแซม
อื่นๆ
สามแยกเตาเผาขยะเก่า1.ฝ่ายงานจรจรและความปลอดภัยขอให้ปรับมุมกล้องcctv 1 จุด 2.ตรวจซ่อมไฟ"ซเลนจุดลานชงโค 1 จุดสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-22
11:23:46
o-sd.op
00222
ซ่อมแซม
อื่นๆ
โรงอาหารหอพักนิสิต1.พัดลมเพดาน ไม่ติด 1 ตัว 2.ที่แขวนสายชำระหาย 1 อัน ห้องน้ำชาย 3.หัวชำระน้ำไม่แรง 1 หัว ห้องน้ำชาย สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-22
07:51:26
o-sd.op
00221
ซ่อมแซม
อื่นๆ
บ่อน้ำพุหลังป้ายคณะพละซ่อมฝาบ่อพักน้ำเสีย 2 จุด ทางเดินรอบบ่อน้ำพุคณะพละสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-21
16:03:12
c-sd.op
00220
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
อาคารกัลยาณมิตรซ่อมโทรศัพท์ภายในที่สำนักงานหมายเลข 21401 โทรเข้าไม่ได้สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-21
15:00:01
o-sd.op
00219
ซ่อมแซม
อื่นๆ
หน้้าโรงยิมแอร์ซ่อมฝาบ่อท่อน้ำทิ้งด้านหน้าโรงยิมโดนรถทับฝาชำรุดสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-21
14:58:04
o-sd.op
00218
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ติดตั้งระบบน้ำพุหลังป้าบคณะพละ 1.ติดตั้งมอเตอร์เข้ากับทุ่น 2ประกอบอุปกรณ์ควบคุมน้ำพุในตู้กันน้ำและเดินสายควบคุม 3.เดินสายไฟฟ้าจากน้ำพุมาหาตู้ควบคุม 4.ติดตั้งตู้ควบคุมที่่เสาไฟฟ้าข้างบ่อน้ำพุสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-21
14:44:04
c-sd.op
00217
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ห้อง 508 บริเวณฝ้าเพดานห้องน้ำฝ้าเพดานห้องน้ำ มีน้ำรั่วซึม ไหลหยดลงมา ดังรูปที่แนบ (อนุญาตให้เข้าห้อง และเปิดประตูได้เลยค่ะ) อริยา พุ่มพวง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-21
13:50:39
c-sd.op
00216
เปลี่ยน
หอพักบุคลากร
คอนโด A1. ขาล้อพัดลมตู้ไอน้ำเปลี่ยนเป็นแผ่นเหล็ก จำนวน 20 ตัว 2.เปลี่ยนปลั๊กเสียบ 20 ตัว *ขอเร่งด่วน (รูปแบบสาธิตฯ)wattanali

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-21
09:52:59
d-sd.op
00215
เปลี่ยน
อาคารเรียนรวม
ชั้น 5 ห้อง 5081.ลูกบิดประตูชำรุดพิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-21
09:51:52
d-sd.op
00214
เปลี่ยน
อาคารเรียนรวม
ชั้น 1 ห้อง 1041.ลูกบิดประตูชำรุดพิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-20
15:33:12
c-sd.op
00213
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
อาคาร A ห้อง 601น้ำหยดจากเพดานห้องน้ำตรงหลอดไฟสุกัลยา กฤษณเกรียงไกร

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-20
15:32:34
c-sd.op
00212
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
อาคาร A ห้อง 601สุกัลยา กฤษณเกรียงไกร

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-20
15:31:23
c-sd.op
00211
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
อาคาร A ห้อง 601สุกัลยา กฤษณเกรียงไกร

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-20
15:30:32
c-sd.op
00210
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
อาคาร A ห้อง 601สุกัลยา กฤษณเกรียงไกร

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-20
15:30:31
o-sd.op
00209
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ร้าน 10 อาคารโรงอาหารหอพักนิสิตซ่อมน้ำรั่วตรงมิเตอร์น้ำประปาสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-20
15:30:01
c-sd.op
00208
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
อาคาร A ห้อง 601สุกัลยา กฤษณเกรียงไกร

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-20
15:29:05
c-sd.op
00207
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
อาคาร A ห้อง 601สุกัลยา กฤษณเกรียงไกร

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-20
14:24:47
c-sd.op
00206
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ลานจดรถตึก เอลานจอดรถอาคารเอ ด้านหน้าไฟไม่ติด 1 ดวง และ หลังตึก ไม่ติด 1 ดวงtanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-20
14:23:49
c-sd.op
00205
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ชั้น 3 อาคาร ซีบริเวณทางเดินส่วนกลางชั้น 3 อาคาร ซี ไฟเปิดไม่ติดtanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-20
10:02:31
c-sd.op
00204
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
อาคารเอ ห้อง 303น้ำไหลท่วมห้อง ขอให้ดำเนินการปิดน้ำและซ่อมแซมท่อน้ำTanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-20
09:18:55
c-sd.op
00203
เปลี่ยน
หอพักบุคลากร
ห้อง 503 อาคารกัลยานมิตรเปลี่ยนลูกบิดประตูทางออกระเบียงไพฑูรย์ กุลพรม

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-20
08:55:18
o-sd.op
00202
ซ่อมแซม
อื่นๆ
หน้าอาคารกิจกรรมนิสิตหน้าอาคารกิจกรรมนิสิต ท่อน้ำประปาชำรุด ขณะนี้น้ำยังไหลไม่หยุด กัญญารัตน์ ผดุงกิจ

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-19
14:52:18
-sd.op
00201

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-19
14:39:35
a-sd.op
00200
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
ห้องน้ำผู้หญิง ชั้น 5 อาคารอำนวยการกลอนประตูห้องน้ำผู้หญิง ชั้น 5 หลุดหายสุพรรณา แดงเจริญ

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-19
10:07:44
d-sd.op
00199
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 5 1.ชักโครกกดน้ำไม่ลง 1 ห้อง (ห้องน้ำหญิง) 2.สายฉีดชำระชำรุด 1 ห้อง (ห้องน้ำชาย)พิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-19
10:04:57
d-sd.op
00198
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 4 1.สายฉีดชำระชำรุด 1 ห้อง (ห้องน้ำอาจารย์) 2.ประตูห้องท่อชาร์ปชำรุด (ห้องน้ำชาย) 3.หลอดไฟทางเข้าห้องน้ำไม่ติด 1 หลอด ,หลอดไฟโถงทางเดินไม่ติด 2 หลอดพิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-19
09:22:04
d-sd.op
00197
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 2 1.หลอดไฟไม่ติด 1 หลอด (ห้องน้ำหญิง) 2.เครื่องกรองน้ำดื่ม หมายเลข 7610-061-006 น้ำไม่ไหล พิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-19
09:19:33
d-sd.op
00196
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 1 1.พัดลมดูดอากาศชำรุด (ห้องน้ำอาจารย์ ห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิง) 2.พัดลมโคจร ชำรุด 1 ตัว (ห้องน้ำหญิง) 3.โถปัสสาวะตัน 1 โถ,หลอดไฟไม่ติด 1 หลอด (ห้องน้ำชาย) 4.หลอดไฟใน Lobby ไม่ติด 2 หลอด (สีส้ม) 5.โคมไฟทางเดิน ไม่ติด 1 โคม (ทางเดินห้อง 101) 6.สปอร์ตไลท์ด้านหลังอาคารไม่ติด 1 หลอดพิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-19
08:57:56
o-sd.op
00195
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ซ่อมโครงเหล็กรถสวัสดิการสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-19
08:56:28
o-sd.op
00194
ซ่อมแซม
อื่นๆ
หลังร้าน 6 โรงอาหารหอพักนิสิตซ่อมฝารางท่อระบายน้ำทิ้งพุชำรุดสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-19
08:54:42
o-sd.op
00193
ซ่อมแซม
อื่นๆ
เก็บธงรอบโรงยิม เด็บธงรองวงเวียนและในวงเวียน เก็บธงประตูทางเข้าถึงวงเวียน เก็บรูปราชินีในรัชการที่ 9 หน้ามหาวิทยาลัยสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-19
08:52:11
o-sd.op
00192
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ข้างร้าน 10แสงสว่างไม่ติด 1 จุดที่โรงอาหารหอพักนิสิตสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-19
08:49:01
o-sd.op
00191
ซ่อมแซม
อื่นๆ
หน้าร้าน17 :แสงสว่างไม่ติด 1 จุดสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-16
20:09:05
o-sd.op
00190
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างถนนสะพานคอนโดสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-16
08:09:24
a-sd.op
00189
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
ติดตั้งปั๊มน้ำ2ตัวพร้อมระบบควบคุมชั้นดาดฟ้าสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-15
17:11:00
d-sd.op
00188
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น5 ห้อง 509เครื่องปรับอากาศอากาศหมายเลข 4120-001-383 มีน้ำหยดพิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-15
09:03:44
a-sd.op
00187
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
ห้อง504 ชั้น5แอร์มีเสียงดังไพบูรณ์ นวนิธิกร

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-15
08:43:09
o-sd.op
00186
ซ่อมแซม
อื่นๆ
หลอดไฟแสงสว่างในโรงอาหารหอพักนิสิตกระพริบ 1 ดวงสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-14
08:40:08
c-sd.op
00185
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
A303เปลี่ยนลูกบิดประตู ลูกปิดประตูอยู่ที่เจ้าหน้าที่แล้ววิลาวัลย์ ไทรโรจน์รุ่ง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-13
16:01:55
a-sd.op
00184
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
ห้องพักอาจารย์ 504ฝ้าเพดานชำรุด และหน้าต่างชำรุดไพบูรณ์ นวนิธิกร

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-13
14:57:54
d-sd.op
00183
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 1 Lobbyเก้าอี้บุผ้าสีเทาชำรุด 1 ตัวพิชัย เลิศเวียง

ซ่อมไม่ได้

รายละเอียด
2019-08-13
13:15:47
o-sd.op
00182
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ประตูห้องน้ำชายโรงอาหารหอพักนิสิตชำรุด 1 บานสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-13
13:15:40
o-sd.op
00181
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ประตูห้องน้ำชายโรงอาหารหอพักนิสิตชำรุด 1 บานสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-13
13:15:31
o-sd.op
00180
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ประตูห้องน้ำชายโรงอาหารหอพักนิสิตชำรุด 1 บานสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-13
13:11:16
o-sd.op
00179
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ไฟแสงสว่างโรงอาหารหอพักนิสิตชำรุด 2 ดวง พัดลมเพดานมีเสียงดังผิดปกติ 1 ตัง ที่โรงอาหารหอพักนิสิตสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-13
10:48:41
d-sd.op
00178
เปลี่ยน
อาคารเรียนรวม
ชั้น5 ห้อง504เบรกเกอร์ควบคม LCD ชำรุดพิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-13
10:42:39
d-sd.op
00177
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 5 ห้อง 505เครื่องปรับอากาศหมายเลข 4120-001-385 มีน้ำหยดพิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-13
09:35:15
a-sd.op
00176
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
ชั้น 11.สายชำระรั่ว (ห้องน้ำหญิง) จำนวน 1 อัน 2.อ่างน้ำ น้ำลงช้า (ห้องน้ำชาย) จำนวน 1 อ่าง 3.ห้องน้ำกดไม่ลง (ห้องน้ำหญิง) จำนวน 1 ชักโครก ผู้แจ้งซ่อม คุณสมใจ ศรีสิงห์ แม่บ้าน (แจ้งผ่านใบแจ้งซ่อม)natpeeya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-10
16:36:43
d-sd.op
00175
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 1 ห้อง 101 - เครื่องปรับอากาศหมายเลข 4120-059-005 ไม่เย็นพิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-09
14:49:25
a-sd.op
00174
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
ชั้น 21.สายชำระรั่ว (ห้องน้ำชาย) จำนวน 1 อัน 2.อ่างล้างมือ (ห้องน้ำชาย) ตัน (ขวามือ) จำนวน 1 *(ห้องที่สองหน้าประตู) ผู้แจ้ง (นางสมจิต เอมสวัสดิ์) รับแจ้งผ่านใบแจ้งซ่อมnatpeeya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-09
14:46:58
b-sd.op
00173
ซ่อมแซม
อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza
ชั้น 21.ลูกลอยกดไม่ลง ห้องน้ำหญิง 1 ห้อง 2.ที่กดชักโครกหัก ห้องน้ำหญิง 2 ห้อง 3.ไฟห้องน้ำชายไม่ติด 1 ห้อง (ผู้แจ้ง คุณจิราภรณ์ จันทโกสิน) แจ้งผ่านใบแจ้งซ่อมnatpeeya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-09
14:44:43
o-sd.op
00172
ซ่อมแซม
อื่นๆ
อาคารสโมสร ชั้น 21.ก๊อกน้ำอ่างล้างจาน ชำรุด 1 ตัว 2.ห้องน้ำหญิงห้อง 2 ตัน 1 ห้อง (ผู้แจ้ง คุณมะลิ สดีเดช ตำแหน่งพนักงานบริการ) แจ้งผ่านใบแจ้งซ่อมnatpeeya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-09
14:42:17
b-sd.op
00171
ซ่อมแซม
อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza
ห้องน้ำหญิง ชั้น 3หลอดไฟในห้องน้ำหญิงไม่ติด จำนวน 2 หลอด (ผู้แจ้ง คุณจิราภร จันทโกสิน ตำแหน่ง หัวหน้าแม่บ้าน) แจ้งผ่านใบแจ้งซ่อมnatpeeya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-09
12:30:45
d-sd.op
00170
เปลี่ยน
อาคารเรียนรวม
ชั้น 1 ทางเข้าห้องน้ำ- ขั่วหลอดไฟส่องสว่างช๊อต (ดำเนินการแล้ว)พิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-09
09:22:28
o-sd.op
00169
ซ่อมแซม
อื่นๆ
อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 3 ห้องน้ำหญิงห้องน้ำหญิงชั้น 3 ชักโครกน้ำไหลไม่หยุด ขอความอนุเคราะห์ด่วนทึ่สุดกัญญารัตน์ ผดุงกิจ

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-06
15:39:32
a-sd.op
00168
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
ห้องน้ำหญิง ชั้น 2ลูกบิดอ่างล้างมือ ชำรุด ผู้แจ้งซ่อม แม่บ้าน (คุณสมจิต เอมสวัสดิ์)natpeeya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-06
09:38:40
d-sd.op
00167
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น1 บริเวณลานเทาแดงรั้วไม้ระแนงชำรุดพิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-06
09:33:10
d-sd.op
00166
เปลี่ยน
อาคารเรียนรวม
ชั้น1 ห้องพยาบาลสวิตซ์พัดลมโคจรเปิดไม่ติดพิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-06
09:10:49
a-sd.op
00165
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างรั้วไม่ติดชั่วหน้าหอพระถังประตูทางเข้าแยกไฟแดง จำนวน 10 กว่าหลอดสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-05
14:19:22
o-sd.op
00164
ซ่อมแซม
อื่นๆ
-ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างถนนถนนด้้านหลังรั้วหอพักนิสิตมาถึงสามแยกป้อมตำรวจจำนวน12หลอด -ซ่อมไฟส่องสว่างถนนถายในหอพักนิสิต 2 ต้นไม่ติดสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-05
09:02:01
o-sd.op
00163
อื่นๆ
อื่นๆ
อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 2 -3ที่จับประตูเหล็กน๊อตหลุด ชั้น 2 ห้องประชุม แอร์เปิดแล้วเงียบ ไฟไม่ขึ้น ไม่เย็ ชั้น 3 ทุกห้องกัญญารัตน์ ผดุงกิจ

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-02
13:30:55
c-sd.op
00162
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
อาคารบีแจ้งซ่อมประตูเข้าอาคารบี ไม่สามารถปิดสนิทได้ tanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-08-01
13:57:49
a-sd.op
00161
อื่นๆ
อาคารอำนวยการ
ห้องการเงินและบัญชี ชั้น 1ล้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู เนื่องจากฝุ่นละอองเยอะจีราวรรณ อยู่สุข

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-31
19:11:11
c-sd.op
00160
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
อาคารBห้อง401อาคาร B ห้อง 401 ฝ้าเพดานในห้องน้ำเปิดTanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-31
15:53:12
o-sd.op
00159
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ชั้น 2 อาคารสโมสร1. ห้องน้ำชาย ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าชำรุด จำนวน 1 ตัว 2. ห้องน้ำหญิง หัวฉีดชำระ ชำรุด จำนวน 1 ตัว 3. ห้อง 2 ตัน กดน้ำไม่ลง จำนวน 1 ห้อง 4. ห้องภาชนะมีน้ำรั่ว หยดอ่างล้างแก้ว จำนวน 1 อ่าง ผู้แจ้งซ่อม นางมะลิ สดีเดช พนักงานบริการ ส่วนพัฒนาความยั่งยืน (แจ้งผ่านใบแจ้งซ่อม)natpeeya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-31
13:01:18
c-sd.op
00158
ติดตั้ง
หอพักบุคลากร
B 208ติดกลอนห้องนอนวรานุช พฤฒารัตน์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-31
12:46:22
o-sd.op
00157
ซ่อมแซม
อื่นๆ
แยกเตาเผาไฟสปอร์ตไลท์หน้าเตาเผาเสียไม่ทำงาน จำนวน 1 หลอดวิริยะ สูฝน

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-31
10:12:03
d-sd.op
00156
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น1 ห้องสถานิสิต- เครื่องปรับอากาศหมายเลข 4120-001-023 มีเสียงดังพิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-30
10:31:38
c-sd.op
00155
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ลิฟท์ด้านขวาของอาคารเอโทรศัพท์และกริ่งลิฟท์ไม่ทำงานTanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-30
07:28:40
c-sd.op
00154
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ห้องB306ชักโครกกดน้ำไม่ได้ แต่น้ำอื่นไหลตามปกติค่ะกานดา คล้ายวงผึ้ง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-28
10:41:22
c-sd.op
00153
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
อาคาร A ห้อง 601 เพดานห้องน้ำ บริเวณหลอดไฟมีน้ำหยดจากเพดานห้องน้ำ ตรงหลอดไฟ หลังฝนตกจะมีน้ำหยดทุกครั้งสุกัลยา กฤษณเกรียงไกร

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-26
11:10:38
d-sd.op
00152
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 4 ห้อง 404 1.เครื่องปรับอากาศหมายเลข 4120-001-367 ไม่เย็นพิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-26
11:09:27
d-sd.op
00151
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 5 ห้อง 5031.เครื่องปรับอากาศหมายเลข 4120-001-382 ไม่เย็น 2.เครื่องปรับอากาศหมายเลข 4120-001-383 ไม่เย็นพิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-26
09:59:31
c-sd.op
00150
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ชั้น 3 ห้อง 306 อาคารบีน้ำไม่ไหลเข้าชักโครก (แต่น้ำท่ออื่นไหลตามปกติ)คณิตา คุ้มสิงสัน

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-25
16:20:44
o-sd.op
00149
เปลี่ยน
อื่นๆ
ด้านหลังห้องสมุดองครักษ์เปลี่ยนหลอดไฟสปอร์ตไลท์ ทางเดินติดคลองด้านหลังห้องสมุดองครักษ์พรชนก ชื่นประทุม

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-25
10:55:44
a-sd.op
00148
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
ทำโครงเหล็กติดรูปรัชกาลที่ 10 ใช้ที่อาคารบริการกลาง หอพักนิสิตสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-25
10:53:52
o-sd.op
00147
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ประดับธงตกแต่งสถานที่เตรียมใช้งานอัตลักขสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-25
10:51:55
o-sd.op
00146
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ซ่อมฝาบ่อน้ำทิ้งทางเดินถนนเส้นหน้าพลาซ่าสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-25
10:50:22
d-sd.op
00145
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ซ่อมฝารางระบายน้ำทิ้งหลังอาคารเรียนรวมสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-25
10:44:17
o-sd.op
00144
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ซ่อมรั้วหอพักแพทย์ที่ชำรุดจากต้นไม้ล้มใส่สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-25
10:08:02
c-sd.op
00143
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ชั้น 4 ห้อง 404 อาคารกัลยาณมิตร ซ่อมฝักบัวชำรุด ลูกบิดประตูหลวมณัฐรัตน์ สุวรรณรัตน์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-25
09:03:44
o-sd.op
00142
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ชั้น 3 ห้อง 10 อาคารสโมสรผ้าม่านน็อตหลุด (คุณศิริรัตน์ เนียมปาน ตำแหน่งพนักงานบริการ ส่วนพัฒนาความยั่งยืน เป็นผู้แจ้งผ่านใบแจ้งซ่อม)natpeeya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-25
08:56:09
o-sd.op
00141
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ชั้น 4 ห้อง 13 อาคารสโมสรสายชำระชำรุด ชั้น 4 ห้อง 13 (คุณศิริรัตน์ เนียมปาน ตำแหน่งพนักงานบริการ ส่วนพัฒนาความยั่งยืน เป็นผู้แจ้งผ่านใบแจ้งซ่อม)natpeeya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-25
08:54:59
o-sd.op
00140
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ชั้น 4 ห้อง 14 อาคารสโมสรฝักบัวอาบน้ำชำรุด (ด่วน) (คุณศิริรัตน์ เนียมปาน ตำแหน่งพนักงานบริการ ส่วนพัฒนาความยั่งยืน เป็นผู้แจ้งผ่านใบแจ้งซ่อม)natpeeya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-24
20:16:25
c-sd.op
00139
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
อาคารกัลยาณมิตร ห้อง 508 ในห้องน้ำที่กดชักโครกในห้องน้ำเสียค่ะธิติมาศ วินัยรักษ์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-24
15:13:16
a-sd.op
00138
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
ชั้น 4 น็อตมู่ลี่หลุด จำนวน 1 ตัว ห้อง 7 ชั้น 4 (คุณศิริรัตน์ เนียมปาน ตำแหน่งพนักงานบริการ ส่วนพัฒนาความยั่งยืน เป็นผู้แจ้งผ่านใบแจ้งซ่อม)natpeeya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-24
15:12:20
a-sd.op
00137
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
ชั้น 4เพดานเป็นรูรั่ว จำนวน 2 จุด ห้องพัก ชั้น 4 (คุณศิริรัตน์ เนียมปาน ตำแหน่งพนักงานบริการ ส่วนพัฒนาความยั่งยืน เป็นผู้แจ้งผ่านใบแจ้งซ่อม)natpeeya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-24
15:11:23
a-sd.op
00136
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
ชั้น 4หลอดไฟเสีย จำนวน 4 หลอด ชั้น 4 (คุณศิริรัตน์ เนียมปาน ตำแหน่งพนักงานบริการ ส่วนพัฒนาความยั่งยืน เป็นผู้แจ้งผ่านใบแจ้งซ่อม)natpeeya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-24
15:09:54
a-sd.op
00135
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
ชั้น 4 ห้อง 13สายชำระรั่วห้องน้ำชั้น 4 ห้อง 13 (คุณศิริรัตน์ เนียมปาน ตำแหน่ง พนักงานบริการ ส่วนพัฒนาความยั่งยืน เป็นผู้แจ้ง)natpeeya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-23
10:45:06
a-sd.op
00134
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
403เครื่องปรับอากาศ เปิดแล้วใช้งานไม่ได้ ไม่มีความเย็นภัชรี เขียวสะอาด

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-22
08:58:42
o-sd.op
00133
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ไส้กรองตู้น้ำ (อาคารสโมสร)natpeeya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-22
08:54:50
o-sd.op
00132
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ชั้น 2พัดลม ชั้น 2 ชำรุด (อาคารสโมสร)natpeeya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-22
08:54:02
o-sd.op
00131
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ชั้น 3ที่กดชัดโครกห้องน้ำหญิง ชั้น 3 เสีย (อาคารสโมสร)natpeeya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-22
08:48:14
o-sd.op
00130
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ชั้น 4 อาคารสโมสรแอร์ห้อง 10 ชั้น 4 ไม่เย็น (ด่วน)natpeeya

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-22
07:48:12
o-sd.op
00129
ซ่อมแซม
อื่นๆ
สโมสรชั้น2ตู้น้ำเย็น น้ำไม่ใหล พัดลมเพดานมีเสียงดังรักชาติ ทรัพย์มูล

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-19
10:41:26
c-sd.op
00128
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ดาดฟ้า อาคารเอปั้มน้ำรั่วบริเวณ ดาดฟ้าอาคารเอTanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-18
13:50:34
o-sd.op
00127
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ป้อมตำรวจแอร์น้ำรัว ไต้อ่างล้งหน้าน้ำรัวรักชาติ ทรัพย์มูล

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-18
08:30:18
c-sd.op
00126
เปลี่ยน
หอพักบุคลากร
อาคารมอบความดี ห้อง 3/405- ฝ้าเพดานทะลุ จำนวน 3 แผ่น - มีกลิ่นฉี่หนูอบอวลทั้งห้องน้ำ (ขัดล้างทำความสะอาดแล้ว กลิ่นไม่หายไป) คาดว่ามาจากการสะสมด้านบนฝ้าเพดานขวัญทิพย์ ปทุมธนรักษ์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-11
10:10:12
o-sd.op
00125
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ซ่อมรั้วหอพักแพทย์ติดถนนด้านหอพักนิสิตเนื่องจากต้นไม้ล้มทับชำรุดสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-11
10:07:49
o-sd.op
00124
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ซ่อมท่อน้ำทิ้งแตกห้องคนสวนอาคารสโมสรสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-08
16:55:09
o-sd.op
00123
ซ่อมแซม
อื่นๆ
อาคารสโมสรสายชำระชำรุด ห้อง 1และห้อง 5 จำนวน 2 จุด บริเวณอาคารสโมสรชั้น4tanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-05
09:15:28
a-sd.op
00122
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
1.ซ๋อมบ่อพักน้ำเสียก่อนเข้าถังดักไขมันชำรุด 2 จุดที่โรงอาหารหอพักนิสิตสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-05
09:12:03
a-sd.op
00121
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
1.เก็บและจัดสายไฟบริเวณระเบียงด้านหน้าชั้น 2 และ 3 ของอาคารอำนวยการสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-05
09:10:23
a-sd.op
00120
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
1.เก็บท่อสายไฟเก่าที่ไม่ใช้และเทปูนทับตรงบริเวณทางเข้าจุดป้อมยามไฟแดงสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-05
09:07:22
a-sd.op
00119
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
1.ซ่อมหน้าต่างป้อมยามด้านไฟแดงกระจก ชำรัด 3 บาน 2.ซ่อมไฟรั่วหลังป้อมยามด้านไฟแดง 1 จุด 3.เก็บป้ายชำรุดหน้าป้อมยามแกไฟแดง 1 ป้าย 4.เก็ยความเรียบร้อบของสายไฟป้อมยามแกไฟแดงสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-04
09:48:22
o-sd.op
00118
ซ่อมแซม
อื่นๆ
อาคารกิจกรรมนิสิตไฟโคมใหญ่สองข้างสะพานคอปเปอร์เวย์ เปิดไม่ติด 2 จำนวนtanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-04
09:47:24
o-sd.op
00117
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ประตู 05 ด้านหอพระไฟโคมหัวเสาประตู05ถึงหอพระ เปิดไม่ติด 15 จำนวนtanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-03
11:49:09
c-sd.op
00116
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ตึกเอ ชั้น 1เครื่องทำน้ำดื่ม น้ำไม่ไหลเข้าเครื่อง กดน้ำไม่ได้ครับTanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-03
09:11:29
o-sd.op
00115
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ป้อมจุดตรวจรปภ.1.ไฟไซเรนส์ลานชงโคพร้อมสายไฟ 2.ไฟไซเรนส์ป้อมหน้าไฟแดงพร้อมสายไฟ 3.ไฟไซเรนส์แยกเภสัชพร้อมสายไฟ 4.ไฟไซเรนส์แยกเตาเผาพร้อมสายไฟ 5.สปอตท์ไลด์หน้าศูนย์แพทย์ไม่ติด สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-01
17:52:42
a-sd.op
00114
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
หน้าอาคารวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้าด้านหน้าตึกไฟ้ส่องสว่างด้านหน้าตึกคณะวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้าไม่ทำงาน จำนวน 5 หลอดวิริยะ สูฝน

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-01
14:29:19
c-sd.op
00113
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
บ้าน 3 หลัง ตึก 3 3-305เปลี่ยนลูกบิดประตู มีลูกบิดทิ้งไว้ให้ในห้องครับ 3/305Tanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-01
12:03:20
d-sd.op
00112
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 5 -หลอดไฟเปิดไม่ติด 1 หลอด (ชาย) -ก๊อกน้ำอ่างล้างมือไหลเบา 4 อ่าง (ชาย) -อ่างล้างมือตัน 1 อ่าง (ชาย) -หัวฉีดสายชำระน้ำไหลเบา 2 ห้อง (ชาย) -โถปัสสาวะกดแล้วน้ำไหลไม่หยุด 2 โถ (ชาย) -หัวฉีดสายชำระน้ำไหลเบา 1 ห้อง (ห้องน้ำอาจารย์กลาง) -หัวฉีดสายชำระน้ำไหลเบา 3 ห้อง (หญิง) -ก๊อกน้ำอ่างล้างมือไหลเบา 4 อ่าง (หญิง)พิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-01
11:56:48
d-sd.op
00111
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 4 -โถปัสสาวะตัน 1 โถ (ชาย) -ชักโครกน้ำไหลตลอด 1 ห้อง (ชาย) -อ่างล้างมือตัน 1 อ่าง (หญิง) -ชักโครกน้ำไหลตลอด 1 ห้อง (หญิง) -ที่กดน้ำชักโครกชำรุด 1 ห้อง (หญิง)พิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-01
11:51:39
d-sd.op
00110
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 3 -หลอดไฟเปิดไม่ติด 1 หลอด (ชาย) -โถปัสสาวะตัน 1 โถ (ชาย) -ถังพักน้ำชักโครกหลวม 1 ห้อง (ชาย) -ก็อกน้ำอ่างล้างมือไหลเบา 1 อ่าง (ห้องน้ำอาจารย์กลาง) -ถังพักน้ำชักโครกหลวม 1 ห้อง (หญิง)พิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-01
11:44:55
d-sd.op
00109
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 2-หัวฉีดสายชำระน้ำไหลเบา (ชาย) ห้องที่ 3 -ก๊อกน้ำอ่างล้างมือน้ำไหลเบา 1 อ่าง (ชาย) -หลอดไฟเปิดไม่ติด 1 หลอด (ห้องน้ำอาจารย์กลาง) -อ่างล้างมือตัน 1 อ่าง (หญิง)พิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-07-01
11:38:38
d-sd.op
00108
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 1-อ่างล้างมือตัน 1 อ่าง (ชาย) -ก็อกน้ำอ่างล้างมือไหลเบา 1 อ่าง (ชาย) -โถปัสสาวะตัน 1 โถ (ชาย) -อ่างล้างมือ ตัน 1 อ่าง (ห้องน้ำอาจารย์กลาง) -ก็อกน้ำอ่างล้างมือน้ำไหลตลอด (หญิง) -อ่างล้างมือตัน 1 อ่าง (หญิง) -บ่อพักน้ำใต้ดินน้ำไหลเข้าช้า พิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-28
08:51:40
o-sd.op
00107
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ศูนย์วิจัย ฯ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการทองเที่ยวท่อน้ำประปาชำรุดทำให้มีน้ำไหลพุ่งออกมาตลอดเวลา

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-27
14:40:53
e-sd.op
00106
ซ่อมแซม
อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน
ติดตั้งหลลอดไฟทางเดินหน้าอาคาร 5 ชุดและรื้อของเดิมที่ไม่ใชงานออก 6 ชุด และเก็บสายไฟให้เรียบร้อยสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-27
14:38:35
o-sd.op
00105
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ไฟฟ้าแสงสว่างรอบมหาวิทยาลัย1.หน้าเซเว่นศูนย์แพทย์ 1 ดวง 2.มาจากวงเวียนก่อนถึงคณะเภสัช 1 ดวง 3.วงเวียนสามแยกตรงไฮแมทก่อนถัึงอาคารอำนวยการ 1 ดวง 4หลังอาคารอำนวยการ 1 ดวงสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-27
11:11:19
c-sd.op
00104
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ห้องนอนที่ 1 ห้อง 305ห้อง 305 ห้องนอนที่1 ไฟเสียจาริวรรณ ปานประเสริฐ

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-27
11:11:15
c-sd.op
00103
เปลี่ยน
หอพักบุคลากร
ห้องนอนที่ 1 ห้อง 305ห้อง 305 ห้องนอนที่1 ไฟเสียจาริวรรณ ปานประเสริฐ

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-27
11:11:08
c-sd.op
00102
เปลี่ยน
หอพักบุคลากร
ห้องนอนที่ 1 ห้อง 305ห้อง 305 ห้องนอนที่1 ไฟเสียจาริวรรณ ปานประเสริฐ

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-27
11:10:58
c-sd.op
00101
เปลี่ยน
หอพักบุคลากร
ห้องนอนที่ 1 ห้อง 305ห้อง 305 ห้องนอนที่1 ไฟเสียจาริวรรณ ปานประเสริฐ

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-27
11:10:51
c-sd.op
00100
เปลี่ยน
หอพักบุคลากร
ห้องนอนที่ 1 ห้อง 305ห้อง 305 ห้องนอนที่1 ไฟเสียจาริวรรณ ปานประเสริฐ

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-27
11:10:43
c-sd.op
00099
เปลี่ยน
หอพักบุคลากร
ห้องนอนที่ 1 ห้อง 305ห้อง 305 ห้องนอนที่1 ไฟเสียจาริวรรณ ปานประเสริฐ

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-26
13:56:02
e-sd.op
00098
เปลี่ยน
อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน
หลอดไฟรอบอาคาร หลังห้อง 108 ไม่ติด2โคมประทีป อมรธรรม

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-26
13:20:07
a-sd.op
00097
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
ห้อง 203 อาคารมอบความดี1.ไฟห้องน้ำไม่ติด 2. มือหมุนบานเกร็ดพังใกล้รุ่ง รวมทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-26
09:33:50
a-sd.op
00096
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
ห้อง 502,503เปิดแอร์แล้วบานสวิงไม่ทำงาน

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-25
08:45:34
c-sd.op
00095
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ชั้น 1 อาคารเอฝ้าเพดานชั้น 1 อาคารเอ พังTanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-24
15:00:22
c-sd.op
00094
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
405 คอนโด B1.เพดานห้องน้ำเปิดจากลม 2.ท่อระบายน้ำอ่างล้างหน้าในห้องน้ำน้ำรั่ว(ชื้อท่อมาแล้ว) 3.ก๊อกน้ำอ่างล้างจานรั่ว (ซื้อก๊อกน้ำมาแล้ว) 4. สายไฟห้องโถงกิ๊ปยึดหลุดทำใหสายไฟหลุดห้อยจากเพดาน 5. มีปลวกที่ประตูห้องน้ำและประตูระเบียงปนัดดา ลาภเกิน

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-24
13:28:12
c-sd.op
00093
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ตึกกัลยาณมิตร(ตึกB)1.เปลี่ยนก๊อกน้ำอ่างล้างมือในห้องกลาง(มีอุปกรณ์แล้ว) 2. เปลี่ยนท่อระบายน้ำใต้อ่างล้างมือในห้องน้ำ(มีอุปกรณ์แล้ว) 3. มีปลวกที่บริเวณประตูห้องน้ำและประตูระเบียง 4. ฝ้าห้องน้ำร่วงประภัสสร ยอดสง่า

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-24
09:44:14
d-sd.op
00092
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 2 ห้อง 200เครื่องปรับอากาศ หมายเลข 4120-058-011 มีเสียงดัง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-24
09:09:54
a-sd.op
00091
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
ชั้น 4 ห้อง 405เครื่องปรับอากาศชำรุด เวลาเปิดจะมีเสียงดังมากtanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-22
19:33:11
c-sd.op
00090
ติดตั้ง
หอพักบุคลากร
ห้อง 406 อาคาร B ห้องนอนติดตั้งกลอนประตูห้องนอนเพิ่ม เวลาที่สะดวกให้ซ่อม 13.30 น.thitipornp

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-21
11:30:33
o-sd.op
00089
ติดตั้ง
อื่นๆ
อาคารกิจกรรมนิสิต ติดตั้งโทรศัพท์ ภายนอก กัญญารัตน์ ผดุงกิจ

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-20
10:15:13
a-sd.op
00088
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
ซ่อมและตรวจเชคโทรศัพท์ภายใน 21030 โทรออก 037 ไม่ได้สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-20
10:12:36
o-sd.op
00087
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ประตูทางเข้าแยกไฟแดงเปลี่ยนธง รัชการที่10รั้วหน้ามหาวิทยาลัย หลุดและชำรุดสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-20
09:45:44
o-sd.op
00086
ติดตั้ง
อื่นๆ
อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 1ติดตั้งภาพฝาผนังกัญญารัตน์ ผดุงกิจ

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-20
09:43:50
o-sd.op
00085
ติดตั้ง
อื่นๆ
อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 1 ห้องผู้บริหารกัญญารัตน์ ผดุงกิจ

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-20
08:56:27
c-sd.op
00084
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ห้อง 601 บริเวณเพดานห้องน้ำ มีน้ำหยด หลังฝนตกสุกัลยา กฤษณเกรียงไกร

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-19
11:18:38
c-sd.op
00083
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ชั้น 1 อาคารซีก๊อกน้ำด้านหลังอาคารซี ชั้น 1 เปิดแล้วปิดไม่สนิทtanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-19
09:26:08
o-sd.op
00082
ซ่อมแซม
อื่นๆ
แยกอาคารเรียนรวมถึงวงเวียน ,หน้าป้อมประตูหน้า(ไฟแดไฟส่องทางเดินตั้งแต่แยกอาคารเรียนรวมถึงวงเวียน 20 ต้น ,ไฟส่องทางป้อมหน้า(ไฟแดง) 2 ต้น และไฟส่องทางเดินสะพานไปบ้านพักบุคลากร 1 ฝั่งวิริยะ สูฝน

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-19
08:23:51
a-sd.op
00081
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
ประตู05(ไฟแดง) และประตู06(ศูนย์การแพทย์)ไฟสปอร์ตไลท์และไฟโคมหัวเสาด้านประตูทางออก(ไฟแดง)เสีย และไฟรั้วด้านหน้าฝั่งประตูศูนย์การแพทย์ฯเสียวิริยะ สูฝน

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-17
10:34:08
d-sd.op
00080
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น1 lobbyบานสวิงประตูกระจกปิดไม่สนิท ตรงข้างห้อง 101 พิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-17
09:56:08
d-sd.op
00079
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น4 ห้อง401เครื่องปรับอากาศ หมายเลข 4120-059-064 มีน้ำหยดพิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-17
09:37:20
d-sd.op
00078
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ชั้น 5 ห้อง 505เปิดแล้วเบรกเกอร์ทริปพิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-14
07:37:51
c-sd.op
00077
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ห้องน้ำ และ ช่องสายต่ออินเตอร์เน็ตเสีย-อ่างล้างหน้าในห้องน้ำ ตัวที่เป็นฐานรองแตก เศษปูนร่วงลงมา เป็นก้อนๆ ที่พื้น - ช่องต่อสายแลน ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ และหลุดเข้าไปข้างในพะเยาว์ ตองแก้ว

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-13
20:31:26
c-sd.op
00076
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
อาคารจิตอารีย์ (อาคารB) ชั้น 4 ห้อง 407 ห้องน้ำฝ้าเพดานในห้องน้ำแตก เลื่อนออกจากกัน โครงฝ้าชำรุด เมื่อฝนตกลมพัดฝ้าก็เลื่อนหลุดเปิดจนเห็นหลังคาด้านบน บางครั้งมีหนูตกลงมา และยังพบสายไฟห้อยตกลงมาอีก และพบปัญหาอีกว่าโครงและฝ้าหนึ่งจุดห้อยต่ำลงกว่าจุดอื่นๆ (คิดว่าอาจเกิดจากที่ลวดหิ้วโครงฝ้าเกิดการคลายตัว ทำให้โครงส่วนนั้นห้อยต่ำลงกว่าจุดอื่น) ซึ่งพบปัญหาแบบนี้ตลอดมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง เคยแจ้งซ่อมแล้ว เจ้าหน้าที่มาซ่อมแซมเพียงแค่เปลี่ยนฝ้าบางแผ่นและเลื่อนให้มาชิดกันแต่ไม่ได้ซ่อมแซมโครงฝ้าให้ พอฝนตกลมมาอีกก็พบปัญหาอีกเรื่อยๆ ค่ะ จึงมีความประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ช่วยมาซ่อมแซมและทำการเปลี่ยนฝ้าเพดานรวมทั้งโครงฝ้าด้วย (ฝ้าเพดานที่มีรอยแตก 1 แผ่น) โดยสามารถเข้ามาดำเนินการได้เลยค่ะ ขอความกรุณาด้วยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะศิริพร พุทไธสงค์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-13
19:07:57
c-sd.op
00075
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ห้องน้ำ ห้อง 208 อาคารจิตอารี (B)ฝ้าด้านบนของห้องน้ำยุบตัว และเหมือนจะหล่นลงมา เมื่อกลับมาห้องในตอนเย็นทุกวันจะพบเศษดิน และฝุ่งผงสีดำเต็มพื้นห้องน้ำ รบกวนด้วยนะคะ suchanuns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-13
08:17:58
c-sd.op
00074
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
อาคารกัณยาณมิตร ห้อง 601ข้อต่อระหว่างหัวฉีดและสายฉีดของที่ฉีดชำระบริเวณโถสุขภัณฑ์หลุดวิไลวรรณ ปะธิเก

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-12
13:35:00
c-sd.op
00073
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
304 Cแจ้งท่อน้ำใต้ซิ้งค์ล้างจาน ห้อง 304 ตึกCรั่วTanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-11
17:29:46
c-sd.op
00072
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ปั้มน้ำ อาคารหอพักบุคลากรทั้ง 3 อาคารตรวจสอบปั้มน้ำให้หน่อยครับ มีบุคลากรแจ้งว่า น้ำไหลช้ากว่าปกติทั้ง 3 อาคารครับ ได้แก่ อาคาร เอ บี ซี ครับtanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-10
14:34:29
d-sd.op
00071
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
- Lobby หลอดไฟไม่ติด 2 หลอดพิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-10
09:24:24
c-sd.op
00070
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ห้อง 407บีห้อง 407 บี มีห้องว่างที่จะมีบุคลากรเข้าพัก ไฟเปิดไม่ติด 1 ดวงและลูกบิดไม่สามารถใช้งานได้ รบกวนมาเปลี่ยนให้ด้วยครับ ตัวลูกบิดมีให้เปลี่ยนครับเนื่องจากเป็นส่วนกลางรับผิดชอบเพราะยังไม่มีเจ้าของห้องครับ แต่ตัวหลอดไฟส่วนกลางไม่มีให้ครับtanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-06
15:45:04
o-sd.op
00069
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ห้องสำนักงานสนาม (อาคารสโมสร) แอร์ห้องสำนักงานสนามไม่ทำงานไพฑูรย์ กุลพรม

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-06
14:53:06
a-sd.op
00068
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
ตรวจเชคกล้องcctvไม่ทำงานจุดประตูทางเข้าโรงเรียนสาธิต สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-06
14:49:57
a-sd.op
00067
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
แก้ไขน้ำในบบ่อน้ำพุเก็บน้ำไม่อยู่หน้าอาคารสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-05
16:09:21
o-sd.op
00066
ซ่อมแซม
อื่นๆ
หอพระเครื่องเติมอากาศบำบัดน้ำเสียหลังหอพระไม่ทำงาานวิริยะ สูฝน

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-05
14:31:24
c-sd.op
00065
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ชั้น 2 อาคารซีสวิทซ์ไฟไม่มีฝาปิด ซึ่งอาคารนี้มีเด็กวิ่งเล็กอาจทำให้เกิดอันตรายได้ครับtanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-05
10:00:27
a-sd.op
00064
เปลี่ยน
อาคารอำนวยการ
ส่วนพัฒนาความยั่งยืนย้ายโทรศัพท์ภายใน หมายเลข 21013 จากโต๊ะด้านหน้ามาไว้ที่โต๊ะกลาง รายะทางประมาณ 250 ซม.tanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-04
13:54:34
o-sd.op
00063
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ทำป้ายเขตสูบบุหรี่ 4 ชุดสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-04
13:49:59
c-sd.op
00062
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
อาคารจิตรอารีตรวจเชคและทำการซ่อมแซมระบบปั๊มน้ำประจำอาคารเนื่องจากระบบควบคุมการทำงานไม่ทำงานขณะที่น้ำถังด้านบนอาคารหมดสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-04
13:46:27
o-sd.op
00061
ซ่อมแซม
อื่นๆ
โรงอาหารหอพักนิสิตติดตั้งพัดลมเพดาลตัวใหม่ทดแทนตัวเก่าเนื่องจากตัวเก่าตกลงมาชำรุดและใช้งานไม่ได้สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-04
13:40:24
o-sd.op
00060
ซ่อมแซม
อื่นๆ
โรงอาหารหอพักนิสิตติดตั้งปลั๊กไฟฟ้าเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้กระแสไฟไม่เพียงพอ 1 จุดสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-04
09:09:26
c-sd.op
00059
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ชั้น1 อาคารเอน้ำที่ซิงค์ล้างจานไหลช้าTanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-06-04
08:49:51
c-sd.op
00058
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ชั้น 1 อาคารเอสวิทซ์ไฟกดแล้วไฟไม่ติด อยู่บริเวณห้องโถงชั้น1ของอาคารเอ Tanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-31
11:13:18
c-sd.op
00057
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ชั้น 1 อาคารเอห้องน้ำ ชาย และห้องน้ำหญิงชั้น 1 น้ำไม่ไหล และมีน้ำรั้วออกมากจากก๊อก เท่าที่ทราบมีทีมช่างข้างนอกมาทำ ได้ประสานกับทีมช่างที่ทำแล้ว เค้าจะเข้ามาแก้ไข ภายในอาทิตย์หน้า จึงขอความช่วยเหลือทีมช่างของเรา แก้ไขก่อนครับtanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-31
10:00:24
e-sd.op
00056
เปลี่ยน
อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน
ห้องน้ำอาจารย์ ชั้น1ฝั่งทิศตะวันตก ติดห้อง101ลูกลอยชักโครกหักน้ำไหลตลอดเวลาประทีป อมรธรรม

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-30
15:00:36
e-sd.op
00055
ซ่อมแซม
อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน
ชั้น4 ห้องเรียน พฐ411 อาคารเรียนพื้นฐานฯอาการชำรุด : ไม่เย็นมีแต่ลม 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 4120-044-014ประทีป อมรธรรม

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-30
14:41:38
a-sd.op
00054
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
งานพัสดุโทรศัพท์ภายในหมายเลข 21030 งานพัสดุ ส่วนพัฒนาความยั่งยืนไม่มีสัญญาณสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-30
11:26:15
o-sd.op
00053
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ประตู 08 (หลังมหาวิทยาลัย)1.เสาไฟโคมไม่ติด 2.ไฟป้อม รปภ. ไม่ติด บริเวณประตู08 (หลังมหาวิทยาลัย)tanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-30
09:25:59
d-sd.op
00052
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
Lobby ชั้น1เครื่องปรับอากาศหมายเลข 2 ไม่เย็นปรีดา จันทวงษ์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-30
09:20:36
d-sd.op
00051
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
Lobby ชั้น1ฝ้าเพดานแตกเป็นรูและทาสีฝ้าห้องประชุม swu self ปรีดา จันทวงษ์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-30
09:05:27
o-sd.op
00050
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ทางเข้ามหาวิทยาลัยเสาไฟส่องสว่างเสาสูงไม่ติด 4 ต้นสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-30
08:59:59
a-sd.op
00049
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
โรงจอดรถผู้บริหารหลอดไฟแสงสว่างไม่ติดสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-29
11:31:46
c-sd.op
00048
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
305ซีประตูห้องน้ำชำรุด เป็นห้องว่าง ต้องซ่อมแซมก่อนบุคลากรเข้าพักTanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-27
13:16:12
o-sd.op
00046
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ประตู 8 หลังมหาวิทยาลัย บริเวณสะพานสวิตซ์เปิด - ปิด ไฟทางประตู 08 หลังมหาวิทยาลัย tanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-27
12:10:47
o-sd.op
00045
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ป้อมประตูหลังมหาวิทยาลัย รปภ.สวิทเปิด-ปิดไฟถนนเส้นหลังชำรุด แต้งซ่อมแซมด่วนครับ วิริยะ สูฝน

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-27
11:03:02
a-sd.op
00044
ติดตั้ง
อาคารอำนวยการ
หน้าห้องประชุม 3 ห้องติดตั้งป้ายหน้าห้องประชุมที่บริเวณหน้าห้องประชุม ตัวป้ายอยู่ที่ ส่วนพัฒนาความยั่งยืนtanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-27
10:31:07
o-sd.op
00043
ซ่อมแซม
อื่นๆ
แยกลานชงโค - เตาเผาไฟส่องสว่างถนนไม่ติด ตั้งแต่แยกชงโค - แยกเตาเผาขยะไพฑูรย์ กุลพรม

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-27
09:21:24
c-sd.op
00042
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ห้องพักเจ้าหน้าที่ใต้อาคารเอแอร์เสีย ไม่สามารถเปิดใข้งานได้tanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-27
09:04:52
c-sd.op
00041
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
หน้าบ้านพัก 3 หลังท่อน้ำหน้าบ้าน3หลังแตกtanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-24
11:24:33
c-sd.op
00040
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ใต้อาคาร เอเครื่องทำน้ำดื่มปั้มน้ำไม่ตัดทำให้น้ำล้นออกมาTanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-23
19:01:35
o-sd.op
00039
ซ่อมแซม
อื่นๆ
หอพระสวิทช์เปิด-ปิดไฟที่หอพระชำรุด ซ่อมแซมด่วนครับ วิริยะ สูฝน

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-23
11:00:49
a-sd.op
00038
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
เสาไฟฟ้าแสงสว่างทางเข้าประตูแยกไฟแดงผุบริเวณรอยต่อเสาไฟส่องสว่างกับกิ่งของเสาไฟส่องสว่างจำนวน 13 ต้นสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-23
10:55:06
o-sd.op
00037
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ทางเดินระหว่างอาคารเรียนรวมกับอาคารเรียนรวมอเนกประไฟแสงสว่างไม่ติดจำนวนมากอยู่ในระหว่างการรับประกันความเสียหายของผู้รับจ้างสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์

รออะไหล่

รายละเอียด
2019-05-23
09:55:13
d-sd.op
00036
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
Lobby ชั้น1เครื่องปรับอากาศหมายเลข 9 ไม่เย็นพิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-22
13:03:15
b-sd.op
00035
ซ่อมแซม
อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza
โต๊ะ รปภ.ไฟฟ้าที่โต๊ะ รปภ. บริเวณ ลานจอดรถที่พลาซ่าเปิดไม่ติดtanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-21
16:40:07
a-sd.op
00034
อื่นๆ
อาคารอำนวยการ
ส่วนพัฒนาความยั่งยืนจะย้ายโทรศัพท์เพื่อความสะดวกในการทำงาน จึงต้องการช่างมาเดินสายให้ใหม่tanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-21
15:11:17
o-sd.op
00033
ซ่อมแซม
อื่นๆ
อาคารสโมสรเปลี่ยนไส้กรองน้ำ ตู้น้ำเย็น อาคารสโมสรชั้น 2tanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-21
11:04:50
c-sd.op
00032
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ใต้อาคารAเครื่องกรองน้ำมีน้ำรั่วลงมา ไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดจากอะไรtanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-21
09:47:28
d-sd.op
00031
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
Lobby ชั้น1เครื่องปรับอากาศเบอร์ 7 คอยล์ร้อนมีเสียงดังพิชัย เลิศเวียง

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-21
08:56:56
c-sd.op
00030
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
305Cทาสีห้องว่างเพื่อให้บุคลากรเข้าพัก มีสีให้แล้วครับTanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-17
14:47:50
o-sd.op
00029
ซ่อมแซม
อื่นๆ
อาคารสโมสร ชั้น 3-4ชั้น3 - ฝ้าเพดานห้องน้ำหญิง ชั้น 3 ชำรุด (ร่วง) - ที่กดชักโครกห้องน้ำหญิงชั้น 3 ชำรุด - ประตูห้อง 300ฺB และห้อง 306 ปิด-เปิด ยาก ชั้น 4 - ท่อน้ำแอร์หลุด - ลูกปิดประตูชำรุด ไพฑูรย์ กุลพรม

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-17
14:30:29
e-sd.op
00028
ซ่อมแซม
อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน
ห้อง 112 อาคารพื้นฐานท่อแอร์รั่ว มีน้ำหยดไพฑูรย์ กุลพรม

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-17
09:32:53
c-sd.op
00027
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ไฟทางเดินชั้น อาคารซี ชั้น 2,3,4ไฟทางเดินเปิดไม่ติด บางหลอดเปิดและกระพริบๆ ชั้น 2 จำนวน 4 หลอด ชั้น 3 จำนวน 2 หลอด ชั้น 4 จำนวน 4 หลอดtanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-17
09:29:59
c-sd.op
00026
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
305 อาคารซีสะดืออ่างตัน มีอุปกรณ์แล้ว รบกวนข่างเข้าเปลี่ยนครับ ตัวอุปกรณ์ไว้กับเจ้าหน้าที่ใต้อาคารเอ ครับTanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-17
09:28:47
c-sd.op
00025
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
305อาคารซีเป็นห้องพักว่าง บุคลากรรอเข้าพักอาศัย แต่มุงลวดขาด ทำให้ไม่สามารถมอบห้องพักให้บุคลากรได้Tanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-17
09:27:40
c-sd.op
00024
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ห้อง305 อาคารซีเป็นห้องว่าง บุคลากรรอเข้าพักอาศัยแต่พัดลมระบายอากาศหลุด ใช้การไม่ได้Tanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-17
09:25:46
c-sd.op
00022
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ใต้อาคารกัลยาณมิตรตู้กดน้ำ น้ำไหลเข้าตู้ช้า ทำให้บางครั้งกดน้ำแล้วไม่มีน้ำให้กดTanakorns

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-16
21:58:12
o-sd.op
00021
ซ่อมแซม
อื่นๆ
ไฟส่องสว่างทางเข้าด้านหน้าก่อนถึงวงเวียนไม่ติดไฟส่องสว่างถนนทางเข้าด้านหน้าก่อนถึงวงเวียนไม่ติดไพฑูรย์ กุลพรม

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-16
12:36:32
c-sd.op
00020
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ฝ้าเพดานห้องน้ำฝ้าเพดานห้องน้ำห้อง 407 ตึก B ล่วงลงมาหัก และมีหนูหล่นจากฝ้ามาอยู่ในห้องน้ำตะวัญญา พรหมจันทร์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-16
10:11:28
o-sd.op
00019
ซ่อมแซม
อื่นๆ
หอพระปั๊มน้ำด้านหน้าหอพระสูบน้ำไม่ขึ้นไพฑูรย์ กุลพรม

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-16
10:10:10
o-sd.op
00018
ซ่อมแซม
อื่นๆ
อาคารกิจกรรมนิสิตปั๊มน้ำไม่ติด+ระบบไฟแสงสว่างไม่ติดไพฑูรย์ กุลพรม

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-16
10:09:00
o-sd.op
00017
ซ่อมแซม
อื่นๆ
อาคารเตาเผาขยะหลอดไฟไม่ติด บริเวณโต๊ะ รปภ.ไพฑูรย์ กุลพรม

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-16
10:07:34
a-sd.op
00016
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
ห้องส่วนวิเทศสัมพันธ์และสท่อสารองค์กรหลอดไฟ LED ดับ 2 จุดไพฑูรย์ กุลพรม

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-16
10:05:34
c-sd.op
00015
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ห้องพัก 205 อาคาร Aท่อน้ำทิ้งระเบียงด้านนอกตันไพฑูรย์ กุลพรม

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-16
10:03:08
a-sd.op
00014
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
ห้องการเงินส่วนพัฒนาความยั่งยืนโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ หมายเลขภายใน 21061 ไม่มีเสียงสัญญาณเรียกเข้าไพฑูรย์ กุลพรม

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-16
10:00:18
o-sd.op
00013
ซ่อมแซม
อื่นๆ
เรือนไทยหัวน้ำพุที่เรือนไทยชำรุดไพฑูรย์ กุลพรม

ซ่อมไม่ได้

รายละเอียด
2019-05-16
09:56:59
d-sd.op
00012
ซ่อมแซม
อาคารเรียนรวม
ไฟสปอร์ทไลท์หน้าตึก+เครื่องกรองน้ำชั้น 3ไพฑูรย์ กุลพรม

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-16
09:54:59
a-sd.op
00011
ซ่อมแซม
อาคารอำนวยการ
ไฟสปอร์ตไลท์หน้าตึก+เครื่องกรองน้ำชั้น 3ไพฑูรย์ กุลพรม

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-14
10:40:14
c-sd.op
00010
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
กรอบมุ้งลวดกรอบบานเกร็ดยุบลงไปทำให้ไม่สามารถปิดมุ้งลวดได้สนิทปิยนันทนา เกียรติก้องทวี

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-13
15:05:51
a-sd.op
00009
เปลี่ยน
อาคารอำนวยการ
ห้องผู้ช่วยอธิการบดีเปลี่ยนหลอดไฟดาวไลท์อนิรุทธ์ ศรีเถื่อน

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-11
17:53:24
c-sd.op
00008
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
ระเบียงหลังห้อง​ 707​ฝ้าเพดานระเบียงหลังห้อง​ 707​ ชำรุด/หลุดหายไป​ชาลินี ทองใบ

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-11
15:24:00
c-sd.op
00007
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
อาคาร A ห้อง 810 น้ำหยดจากฝ้าเพดานห้องน้ำเวลาฝนตกนำ้หยดจากฝ้าเพดานในห้องน้ำ บริเวณตำแหน่งเดิมที่เคยรั่วเมื่อ 2ปีที่แล้วสรัญญา วันจรารัตต์

ซ่อมไม่ได้

รายละเอียด
2019-05-10
08:54:44
c-sd.op
00006
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
อาคารจิตอารี ชั้น 2 ห้อง207ฝ้าเพดานห้องน้ำชำรุดชัชฎา ชินกุลประเสริฐ

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-08
18:12:20
c-sd.op
00005
เปลี่ยน
หอพักบุคลากร
อาคารAเปลี่ยนผ้ามุ้งลวด1 บาน(ขณะนี้อยู่ห้องเจ้าหน้าที่ดูแลอาคารA)น้ำเงิน เฉลียวพจน์

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-08
08:24:36
c-sd.op
00004
ซ่อมแซม
หอพักบุคลากร
อาคารB ห้อง208เพดานห้องน้ำทรุดพุทธวรรณ อินตะนัย

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-07
22:49:09
o-sd.op
00003
ซ่อมแซม
อื่นๆ
อาคารกัลยาณมิตร ห้อง 507 ตึก Aพัดลมเพดานไม่ทำงาน ห้อง 507/3พิกุล ภูจักหิน

ซ่อมได้

รายละเอียด
2019-05-07
22:47:03
o-sd.op
00002
เปลี่ยน
อื่นๆ
อาคารกัลยาณมิตรหัวฉีดชำระชำรุดมีรอยแตกออกมาพิกุล ภูจักหิน

ซ่อมได้

รายละเอียด

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ